El PSOE al·lega contra “l’especulació turística i urbanística” de la Modificació del PTI de Vicent Marí: Eivissa arribarà a les 3.000 cases turístiques, 400 noves en terrenys protegits. També suposarà la construcció de més de 300 nous habitatges en sòl rústic en només 10 anys.

El grup PSOE del Consell Insular ha registrat un escrit d’al·legacions contra la Modificació número 2 del Pla territorial insular d’Eivissa (PTI), aprovada pel govern de Vicent Marí, ja que suposa una “especulació i desprotecció turística i urbanística” del camp d’Eivissa. Així ho ha qualificat el portaveu socialista al Consell, Josep Marí Ribas, ‘Agustinet’, qui ha comparegut en roda de premsa acompanyat de la consellera i del conseller Elena López i Víctor Torres per denunciar que la nova normativa permetrà l’autorització d’un total de 1.363 noves cases turístiques, de les quals 424 serien en espais protegits, així com la construcció de 320 noves cases al camp en només 10 anys. “Eivissa podrà arribar a 3.000 cases turístiques en sòl rústic”, ha denunciat el portaveu socialista, ja que “les prop de 1.400 noves cases se sumaran a les actuals més de 1.600 que hi ha autoritzades en sòl rústic”.

Les xifres dels impactes turístics i de construcció apareixen a l’estudi ambiental que acompanya l’aprovació inicial del PTI. Un estudi que, segons al·lega el PSOE, valora les afeccions ambientals “de manera insuficient i, en alguns casos, de manera totalment incorrecta”, ja que la norma provocarà “un increment notable dels impactes i no una reducció, com intenta fer creure el Partit Popular”.

Així, el Consell de Vicent Marí parteix de “l’engany” que la modificació del PTI (Norma 11) reduirà un 82% els habitatges turístics en sòl rústic, ja que se suposa que “només” es permetrà el lloguer a turistes en 1.363 cases construïdes abans del 1956. “Aquesta suposada reducció és rotundament falsa”, ha explicat ‘Agustinet’, ja que “és tot el contrari”. “Autoritzar lloguer turístic a 1.363 noves cases, com recull l’estudi ambiental, significa un increment del 84% respecte a les actuals 1.618 cases turístiques que té l’illa Eivissa”. A més, un total de 424 d’aquestes noves cases es troben en terrenys protegits, de manera que autoritzar-hi allotjament turístic, cosa actualment prohibida, és “una barbaritat”. “Passar de 1.600 cases turístiques a 3.000 ens pareix una barbaritat”, ha manifestat.

Una xifra “brutal” de noves cases turístiques que “Eivissa no pot assumir de cap manera”. El PSOE al·lega que “s’ha d’exceptuar tot el sòl rústic, sigui quina sigui la seva categoria, de les activitats turístiques”, ja que “la nostra illa d’Eivissa ja té prou pressió turística i no es necessita facilitar encara més la seua penetració a dins del camp”.

Quant a la construcció de nous habitatges, la Modificació del PTI de Vicent Marí “aixeca restriccions” quant al règim de segregacions (Norma 16) que tendran un impacte en forma de 320 noves cases en sòl rústic, segons recull l’estudi ambiental. “No podem estar d’acord amb aixecar restriccions respecte al que va establir la Modificació número 1 del PTI aprovada per l’últim govern progressista del Consell Insular”.

La norma presentada exceptua petites segregacions (menys de 5.000 m² per complementar finques actuals, a fi que tenguin parcel·la mínima). “Creim que això no és acceptable amb la situació actual on el camp està absolutament pressionat per la construcció d’habitatges”.

Si bé és cert que “no deroga completament la Modificació número 1, incomplint així el principal compromís electoral de Vicent Marí, tampoc podem acceptar una modificació que tendrà un impacte de 320 nous habitatges en 10 anys, com estima l’estudi ambiental” (100 habitatges gràcies a la nova norma i 220 habitatges més que sí que es podrien autoritzar amb la norma actual, però que “s’acceleren” gràcies a la nova modificació del PTI).

A més, segons ‘Agustinet’, “estam convençuts que l’impacte en la construcció serà molt més elevat que aquestes 320 noves cases que diu l’estudi ambiental”. El PSOE remarca que el problema de l’habitatge a Eivissa s’ha de resoldre amb més política i inversió “pública” en terrenys urbans, i “no amb més especulació i construcció al camp, que ja està prou construït”.

El PSOE també presenta al·legacions a la Norma 8, que elimina la necessitat d’informe d’impacte territorial a determinats projectes; a la Norma 9, que permet activitats de transformació i venda de productes en zones d’alt nivell de protecció; i a la Norma 10, que permet un increment de paràmetres de construcció de les cases pageses i la legalització, sense computar edificabilitat, dels soterranis per a diferents usos, “que s’acabaran destinant a sales de joc o discoteques”.

El PSOE conclou, en les seues al·legacions, que la Modificació número 2 del PTI s’hauria de limitar a donar compliment a l’execució de la sentència 719/2008 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, sobre delimitació de les projeccions ortogonals corresponents a un conjunt de sectors urbanitzables de l’illa, que el Consell Insular tenia pendent de realitzar, i “com a molt”, a les modificacions referides estrictament a “mesures de reducció dels consums d’aigua, eficiència energètica i integració paisatgística”.

“Tota la resta de modificacions de les normes, que suposaran una brutal especulació turística i urbanística, exigim que siguin eliminades en l’aprovació definitiva d’aquesta nova modificació del PTI”, ha remarcat el portaveu del PSOE.

‘Agustinet’ ha conclòs lamentant que “el Partit Popular demostra, una vegada més, quines són les seues prioritats quan governa, que no són altres que seguir explotant el territori d’Eivissa”. “El camp d’Eivissa no necessita més ciment i més turistes, sinó més protecció, més ajudes a la conservació i més suport a les activitats agràries i ramaderes”, ha manifestat el portaveu socialista.

Comments are closed

El PSOE al·lega contra “l’especulació turística i urbanística” de la Modificació del PTI de Vicent Marí: Eivissa arribarà a les 3.000 cases turístiques, 400 noves en terrenys protegits. També suposarà la construcció de més de 300 nous habitatges en sòl rústic en només 10 anys.

El grup PSOE del Consell Insular ha registrat un escrit d’al·legacions contra la Modificació número 2 del Pla territorial insular d’Eivissa (PTI), aprovada pel govern de Vicent Marí, ja que suposa una “especulació i desprotecció turística i urbanística” del camp d’Eivissa. Així ho ha qualificat el portaveu socialista al Consell, Josep Marí Ribas, ‘Agustinet’, qui ha comparegut en roda de premsa acompanyat de la consellera i del conseller Elena López i Víctor Torres per denunciar que la nova normativa permetrà l’autorització d’un total de 1.363 noves cases turístiques, de les quals 424 serien en espais protegits, així com la construcció de 320 noves cases al camp en només 10 anys. “Eivissa podrà arribar a 3.000 cases turístiques en sòl rústic”, ha denunciat el portaveu socialista, ja que “les prop de 1.400 noves cases se sumaran a les actuals més de 1.600 que hi ha autoritzades en sòl rústic”.

Les xifres dels impactes turístics i de construcció apareixen a l’estudi ambiental que acompanya l’aprovació inicial del PTI. Un estudi que, segons al·lega el PSOE, valora les afeccions ambientals “de manera insuficient i, en alguns casos, de manera totalment incorrecta”, ja que la norma provocarà “un increment notable dels impactes i no una reducció, com intenta fer creure el Partit Popular”.

Així, el Consell de Vicent Marí parteix de “l’engany” que la modificació del PTI (Norma 11) reduirà un 82% els habitatges turístics en sòl rústic, ja que se suposa que “només” es permetrà el lloguer a turistes en 1.363 cases construïdes abans del 1956. “Aquesta suposada reducció és rotundament falsa”, ha explicat ‘Agustinet’, ja que “és tot el contrari”. “Autoritzar lloguer turístic a 1.363 noves cases, com recull l’estudi ambiental, significa un increment del 84% respecte a les actuals 1.618 cases turístiques que té l’illa Eivissa”. A més, un total de 424 d’aquestes noves cases es troben en terrenys protegits, de manera que autoritzar-hi allotjament turístic, cosa actualment prohibida, és “una barbaritat”. “Passar de 1.600 cases turístiques a 3.000 ens pareix una barbaritat”, ha manifestat.

Una xifra “brutal” de noves cases turístiques que “Eivissa no pot assumir de cap manera”. El PSOE al·lega que “s’ha d’exceptuar tot el sòl rústic, sigui quina sigui la seva categoria, de les activitats turístiques”, ja que “la nostra illa d’Eivissa ja té prou pressió turística i no es necessita facilitar encara més la seua penetració a dins del camp”.

Quant a la construcció de nous habitatges, la Modificació del PTI de Vicent Marí “aixeca restriccions” quant al règim de segregacions (Norma 16) que tendran un impacte en forma de 320 noves cases en sòl rústic, segons recull l’estudi ambiental. “No podem estar d’acord amb aixecar restriccions respecte al que va establir la Modificació número 1 del PTI aprovada per l’últim govern progressista del Consell Insular”.

La norma presentada exceptua petites segregacions (menys de 5.000 m² per complementar finques actuals, a fi que tenguin parcel·la mínima). “Creim que això no és acceptable amb la situació actual on el camp està absolutament pressionat per la construcció d’habitatges”.

Si bé és cert que “no deroga completament la Modificació número 1, incomplint així el principal compromís electoral de Vicent Marí, tampoc podem acceptar una modificació que tendrà un impacte de 320 nous habitatges en 10 anys, com estima l’estudi ambiental” (100 habitatges gràcies a la nova norma i 220 habitatges més que sí que es podrien autoritzar amb la norma actual, però que “s’acceleren” gràcies a la nova modificació del PTI).

A més, segons ‘Agustinet’, “estam convençuts que l’impacte en la construcció serà molt més elevat que aquestes 320 noves cases que diu l’estudi ambiental”. El PSOE remarca que el problema de l’habitatge a Eivissa s’ha de resoldre amb més política i inversió “pública” en terrenys urbans, i “no amb més especulació i construcció al camp, que ja està prou construït”.

El PSOE també presenta al·legacions a la Norma 8, que elimina la necessitat d’informe d’impacte territorial a determinats projectes; a la Norma 9, que permet activitats de transformació i venda de productes en zones d’alt nivell de protecció; i a la Norma 10, que permet un increment de paràmetres de construcció de les cases pageses i la legalització, sense computar edificabilitat, dels soterranis per a diferents usos, “que s’acabaran destinant a sales de joc o discoteques”.

El PSOE conclou, en les seues al·legacions, que la Modificació número 2 del PTI s’hauria de limitar a donar compliment a l’execució de la sentència 719/2008 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, sobre delimitació de les projeccions ortogonals corresponents a un conjunt de sectors urbanitzables de l’illa, que el Consell Insular tenia pendent de realitzar, i “com a molt”, a les modificacions referides estrictament a “mesures de reducció dels consums d’aigua, eficiència energètica i integració paisatgística”.

“Tota la resta de modificacions de les normes, que suposaran una brutal especulació turística i urbanística, exigim que siguin eliminades en l’aprovació definitiva d’aquesta nova modificació del PTI”, ha remarcat el portaveu del PSOE.

‘Agustinet’ ha conclòs lamentant que “el Partit Popular demostra, una vegada més, quines són les seues prioritats quan governa, que no són altres que seguir explotant el territori d’Eivissa”. “El camp d’Eivissa no necessita més ciment i més turistes, sinó més protecció, més ajudes a la conservació i més suport a les activitats agràries i ramaderes”, ha manifestat el portaveu socialista.

Comments are closed