El PSOE celebra la sentència que avala l’obertura del CETIS: “Enfront dels que posen pals a les rodes, els socialistes treballam en favor de la ciutadania”, afirma Vicent Torres.

El grup PSOE del Consell Insular d’Eivissa vol manifestar la seua satisfacció per la sentència que avala l’acord adoptat en la passada legislatura d’ordenar la posada en marxa de l’estació d’autobusos CETIS. A pesar del vot en contra del Partit Popular en el Ple de febrer de 2019, el Consell d’Eivissa va aprovar, gràcies a la majoria progressista, la imposició de l’ús de l’estació a les empreses de transport públic, la qual cosa va permetre la seua reobertura, eliminar les parades d’Isidor Macabich i oferir unes instal·lacions modernes i adequades per donar el millor servei transport públic a la ciutadania i als nostres visitants.

Amb aquesta sentència, el Tribunal “avala un acord que va ser molt elaborat i molt correcte, tant pel que fa a les tarifes com per les condicions tècniques de l’estació”, i que va ser possible després “d’un treball intens amb l’Ajuntament d’Eivissa i l’empresa concessionària per desbloquejar una situació que no tenia sentit”, com era mantenir tancada l’estació d’autobusos de la ciutat, ha manifestat l’anterior president del Consell d’Eivissa i actual portaveu socialista, Vicent Torres.

Segons Torres, “la millor prova que l’obertura del CETIS va ser una decisió correcta és que l’actual Consell Insular del PP i Cs no s’han atrevit a tocar-ho, a pesar que el Partit Popular va votar-hi en contra, i que tant uns com els altres es varen passar anys dient autèntiques barbaritats”. El PP va arribar a dir que era “un frau”, recorda Torres. “Ha arribat el moment que tots ells rectifiquin i reconeguin l’aval de la Justícia”, ha dit el portaveu del PSOE.

Vicent Torres, recorda que “l’obertura del CETIS va suposar un enorme esforç tècnic i jurídic”, ja que “ens vàrem trobar una situació de total bloqueig provocat per l’anterior govern del Partit Popular, que actuava en contra de l’Ajuntament d’Eivissa, qui havia fet el treball de construir l’estació d’autobusos sense l’ajuda de cap institució, i en contra de l’interès general de la ciutadania i de la millora del transport públic”.

El portaveu del PSOE ha volgut agrair l’esforç “a tot el personal de les institucions implicades que va treballar en la posada en marxa de l’estació, així com en la defensa de l’acord davant dels tribunals”, fet que suposa “el reconeixement d’una feina en favor de la ciutadania, com feim els socialistes, enfront d’aquells que només es dediquen a posar pals a les rodes”.

Comments are closed

El PSOE celebra la sentencia que avala la apertura del CETIS

El grupo PSOE del Consell Insular de Eivissa quiere manifestar su satisfacción por la sentencia que avala el acuerdo adoptado en la pasada legislatura de ordenar la puesta en marcha de la estación de autobuses CETIS. A pesar del voto en contra del Partido Popular en el Pleno de febrero de 2019, el Consell de Eivissa aprobó, gracias a la mayoría progresista, la imposición del uso de la estación en las empresas de transporte público, la cual lo que permitió reabrir la estación, eliminar las paradas de Isidor Macabich y ofrecer unas instalaciones modernas y adecuadas para dar el mejor servicio transporte público a la ciudadanía ya nuestros visitantes.

Con esta sentencia, el Tribunal “avala un acuerdo que fue muy elaborado y muy correcto, tanto en las tarifas como en las condiciones técnicas de la estación”, y que fue posible después de “un trabajo intenso con el Ayuntamiento de Eivissa y la empresa concesionaria para desbloquear una situación que no tenía sentido”, como era mantener cerrada la estación de autobuses de la ciudad, ha manifestado el anterior presidente del Consell de Eivissa y actual portavoz socialista , Vicent Torres.

Según Torres, “la mejor prueba de que la apertura del CETIS fue una decisión correcta es que el actual Consell Insular del PP y Cs no se han atrevido a tocarlo, a pesar de que el Partido Popular votó en contra, y que tanto unos como otros se pasaron años diciendo auténticas barbaridades”. El PP llegó a decir que era “un fraude”, recuerda Torres. “Ha llegado el momento de que todos ellos rectifiquen y reconozcan el aval de la Justicia”, ha dicho el portavoz del PSOE.

Vicent Torres, recuerda que “la apertura del CETIS supuso un enorme esfuerzo técnico y jurídico”, puesto que “nos encontramos una situación de total bloqueo provocado por el anterior gobierno del Partido Popular, que actuaba en contra del Ayuntamiento de Eivissa, quien había realizado el trabajo de construir la estación de autobuses sin la ayuda de ninguna institución, y en contra del interés general de la ciudadanía y de la mejora del transporte público”.

El portavoz del PSOE ha querido agradecer el esfuerzo “a todo el personal de las instituciones implicadas que trabajó en la puesta en marcha de la estación, así como en la defensa del acuerdo frente a los tribunales”, lo que supone ” el reconocimiento de un trabajo en favor de la ciudadanía, como hacemos los socialistas, frente a aquellos que sólo se dedican a poner palos en las ruedas”.

Comments are closed