El PSOE critica que l’Ajuntament d’Eivissa permetrà la implantació de 400 patinets elèctrics de lloguer a la ciutat aquest estiu

El Grup municipal socialista denuncia les dues vares de mesura del govern de Triguero a l’Ajuntament d’Eivissa pel que fa a la mobilitat sostenible després de conèixer que ha aprovat l’autorització d’una empresa de servei de lloguer que preveu instal·lar 400 patinets elèctrics a la ciutat aquest estiu.

Al mateix temps que Triguero i el seu regidor de Transport Públic, Rubén Sousa, donen un permís a una empresa de vehicles elèctrics (patinets i bicicletes) per a la seva implantació, l’equip de govern del Partit Popular aprova la renúncia al contracte del servei de bicicleta pública ‘Eivibing’, hagen de reintegrar la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Eivissa a través dels fons Next Gen.

Aquesta acció, que ja per si sola és prou greu donat que es perden subvencions europees, demostra que l’objectiu del PP és afavorir la implantació d’una empresa privada que aviat desplegarà un total de 400 patinets elèctrics i 100 bicicletes durant la temporada d’estiu a la ciutat. Una autorització temporal feta a dit i sense concurrència pública.

Des del PSOE considerem que es tracta d’una irresponsabilitat majúscula el fet de perdre una subvenció europea ja atorgada i aprovada per al foment de la mobilitat sostenible a Eivissa com era el projecte Eivibicing i ara afavorir a una empresa privada perquè instal·li a la ciutat 400 patinets.

El regidor socialista, Jordi Salewski, ha afirmat que ‘si el PP no hagués renunciat a la subvenció per a l’Eivibicing, la ciutadania ja disposaria del servei de bicicleta pública elèctrica en marxa, amb preus especials per a residents. Per tant, perdem sous europeus, d’una banda, i d’altra amb aquesta autorització, els preus i les condicions per als residents vindran marcats per una empresa i, amb l’excusa de fer una prova pilot, el que veurem seran 400 patinets de lloguer circulant per la ciutat i creant un impacte molt negatiu a la mobilitat de les persones.

A això se sumaran problemes afegits als actuals, ja que la ciutat no disposa de Policia Local suficient que pugui controlar la correcta circulació dels patinets que, ja avancem, envairan voreres i seran abandonats a qualsevol cantonada de la ciutat’.

‘Aquesta suposada prova pilot és sense dubte un despropòsit que pagaran els residents. Nosaltres continuarem defensant la creació d’un sistema públic de lloguer de bicicletes elèctriques’, ha conclòs Salewski.

La implantació dels sistemes públics de patinets no està exempt de polèmiques allà on s’han posat en marxa. Tot això en el marc d’una integració dels patinets a les principals ciutats espanyoles i europees que no resulta fàcil donada la reacció global que s’està produint en contra dels sistemes de lloguer de patinets.

Lamentem que, als problemes de mobilitat que patim durant l’estiu a la ciutat d’Eivissa, ara s’afegeixi una nova preocupació per a la ciutadania i que el Partit Popular a l’Ajuntament en compta de facilitar eines de mobilitat i defensar polítiques de mobilitat sostenible, faci experiments que només perjudicaran els vianants i residents a la ciutat.

Comments are closed