El PSOE de Sant Antoni denuncia el favoritisme de Marcos Serra a l’empresa que explota de manera irregular les cafeteries dels espais públics de Can Coix, Sant Rafel i Can Bonet

El Grup Municipal Socialista de Sant Antoni de Portmany ha acusat avui l’equip de govern de Marcos Serra de desistiment de funcions en no treure a concurs públic l’explotació de tres espais municipals, concretament el bar-cafeteria del Complex Esportiu Can Coix, el del Centre Social de Sant Rafel i del Centre Social de Can Bonet. Tots ells s’estan gestionant actualment sense contracte o conveni, ja que tots estan caducats. En el cas del Centre Social de Can Bonet, el contracte està caducat des de fa més de quatre anys, i malgrat això, l’ajuntament continua liquidant anualment l’import a pagar. També hi ha la circumstància que aquests tres estan gestionats per la mateixa societat.

El portaveu socialista a l’ajuntament, Antonio Lorenzo, parla d’un exemple clar de “favoritisme” de l’alcalde en permetre l’explotació d’aquests tres espais a una mateixa societat sense cap contracte i el nul interès a treure’ls a concurs públic com tocaria. Tot i haver caducat tots els contractes i haver esgotat totes les pròrrogues possibles, el dia d’avui, aquests espais públics segueixen sent gestionades per la mateixa societat sense cap mena de relació contractual i les consegüents obligacions que haurien de complir sobre la base d’un contracte que és inexistent.

A falta de contracte o conveni, ens preguntem qui es farà responsable del manteniment d’aquests espais o qui i com es responsabilitzarà de les actuacions dutes a terme en aquests espais en absència de norma que ho reguli”. Des del grup municipal socialista “instem a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany que prengui les mesures oportunes i posi els mitjans necessaris per resoldre aquesta situació al més aviat possible”.

Comments are closed