El PSOE de Sant Antoni denuncia la deixadesa i la falta de neteja a tot el municipi

El grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha denunciat avui la “deixadesa i la falta de neteja” existent a tot el municipi. El portaveu del PSOE, Antonio Lorenzo, afirma que “la situació és greu i que no només afecta el nucli urbà de Sant Antoni, sinó també altres zones com Sant Rafel, Can Bonet, Can Tomàs o Can Llaudis”.

El grup socialista acusa l’equip de govern de no haver pres mesures per solucionar què és un dels problemes més visibles durant els mesos d’estiu i dels que recull més queixes per part dels vesins del municipi. Entre els problemes que denuncia el PSOE hi ha l’amuntegament de fems, les males olors, la jardineria o l’excessiva acumulació d’herbes a les voreres dels diferents nuclis urbans. Segons Antonio Lorenzo, “aquests problemes són visibles des de l’inici de la temporada estival i s’han anat incrementant durant el pas dels mesos, sense observar cap mena de mesura o actuació per minimitzar-los”. El pla de xoc anunciat fa uns mesos va ser simplement “un anunci buit, fum, alguna cosa a què ens té acostumats el Partit Popular de Marcos Serra”.

El grup Socialista adjunta una sèrie d’imatges que evidencien la realitat a què s’enfronten els vesins i les vesines del municipi per culpa de la mala gestió que està realitzant la regidora de Medi Ambient i Neteja, Pepa Costa, en no fiscalitzar el compliment de la contracta de neteja. “Exigim el compliment de la contracta de neteja. No pot ser que a zones com la del poble Sant Rafel, per exemple, els carrers, voreres i altres espais públics es trobin en les condicions en què es troben. Se suposa a més que Sant Rafel compta amb un regidor amb dedicació i competències únicament sobre aquesta zona del municipi, Marcos Roig. Avui dia, i gairebé 100 dies després de la presa de possessió, no entenem quina és la seva comesa”, ha criticat Lorenzo.

Els problemes de neteja també es traslladen als parcs infantils del municipi, especialment els del nucli urbà de Sant Antoni. Aquests es troben en un estat límit pel que fa a la brutícia i la manca de manteniment dels jocs infantils, cosa que demostra la manca de coordinació i d’interès, entre les regidories implicades en aquests i altres espais públics. El PSOE acusa el govern municipal que, a pocs dies de començar el curs escolar, els parcs infantils es trobin en aquestes condicions.

Antonio Lorenzo critica que “Marcos Serra sempre ens acusa de parlar malament del nostre municipi, però la mala imatge la demostren ells amb la falta d’implicació i la mala gestió que fan dels sous públics. Exigim mesures urgents per solucionar els problemes de neteja i jardineria del municipi. Ja n’hi ha prou amb anuncis buits i de fotos a xarxes socials”, ha manifestat el portaveu socialista a Sant Antoni.

Comments are closed

El PSOE de Sant Antoni denuncia la dejadez y la falta de limpieza en todo el municipio

El grupo municipal Socialista del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha denunciado hoy la “dejadez y la falta de limpieza” existente en todo el municipio. El portavoz del PSOE, Antonio Lorenzo, afirma que “la situación es grave y que no solo afecta al núcleo urbano de Sant Antoni, sino también a otras zonas como Sant Rafel, Can Bonet, Can Tomàs o Can Llaudis”.

El grupo socialista acusa al equipo de gobierno de no haber tomado medidas para solucionar lo que es uno de los problemas más visibles durante los meses de verano y de los que recoge más quejas por parte de los vecinos del municipio. Entre los problemas que denuncia el PSOE se encuentran el amontonamiento de basura, los malos olores, la jardinería o la excesiva acumulación de hierbas en las aceras de los diferentes núcleos urbanos. Según Antonio Lorenzo, “estos problemas son visibles desde el inicio de la temporada estival y se han ido incrementando durante el paso de los meses, sin observar ningún tipo de medida o actuación para minimizarlos”. El plan de choque anunciado hace unos meses fue simplemente “un anuncio vacío, humo, algo a lo que nos tiene acostumbrados el Partido Popular de Marcos Serra”.

El grupo Socialista adjunta una serie de imágenes que evidencian la realidad a la que se enfrentan los vecinos y vecinas del municipio por culpa de la mala gestión que está realizando la concejala de Medio Ambiente y Limpieza, Pepa Costa, al no fiscalizar el cumplimiento de la contrata de limpieza. “Exigimos el cumplimiento de la contrata de limpieza. No puede ser que en zonas como la del pueblo Sant Rafel, por ejemplo, las calles, aceras y otros espacios públicos se encuentren en las condiciones en las que se encuentran. Se supone además que Sant Rafel cuenta con un concejal con dedicación y competencias únicamente sobre esta zona del municipio, Marcos Roig. A día de hoy, y casi 100 días después de la toma de posesión, no entendemos cual es su cometido”, ha criticado Lorenzo.

Los problemas de limpieza se trasladan también a los parques infantiles del municipio, especialmente los del núcleo urbano de Sant Antoni. Éstos se encuentran en un estado límite en lo que respecta a la suciedad y falta de mantenimiento de los juegos infantiles, lo que demuestra la falta de coordinación y de interés, entre las concejalías  implicadas en estos y otros espacios públicos. El PSOE acusa al gobierno municipal de que, a pocos días de comenzar el curso escolar, los parques infantiles se encuentren en estas condiciones.

Antonio Lorenzo critica que “Marcos Serra siempre nos acusa de hablar mal de nuestro municipio, pero la mala imagen la demuestran ellos con la falta de implicación y la mala gestión que hacen del dinero público. Exigimos medidas urgentes para solucionar los problemas de limpieza y jardinería del municipio. Basta ya de anuncios vacíos y de fotos en redes sociales”, ha manifestado el portavoz socialista en Sant Antoni.

Comments are closed