El PSOE de Sant Antoni recorre la creació irregular de les places d’assessors de Ciutadans i PxE

L’Agrupació Socialista de Sant Antoni de Portmany ha presentat un recurs de reposició contra la creació irregular de les places d’assessor de Ciutadans i PxE, aprovada pel nou govern municipal de Marcos Serra. Com recull el recurs (adjuntem document), la creació de les places de personal eventual denominades “assessor grup polític Ciutadans“ i “assessor grup polític Proposta Per Eivissa”, que tenen una retribució anual de 29.554,89 euros en 14 pagues, es va realitzar de forma irregular, ja que incompleix la Llei 3/2007, de la Funció Pública de la comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L’aprovació de la citades places, que va tenir lloc en el Ple del passat 31 de juliol, es va realitzar ometent el tràmit de creació i aprovació de la corresponent fitxa de la Relació dels Llocs de treball, requisit establert en la citada Llei 3/2007.

El secretari general del PSOE de Sant Antoni i regidor a l’ajuntament, Antonio Lorenzo, ha advertit que les places d’assessor dels grups Ciutadans i PxE “són nul·les de ple dret”, ja que “incompleixen la Llei de Funció Pública”.

“És sorprenent que després de l’incisius que van ser la legislatura passada amb la creació de la plaça de director tècnic de seguretat, ara s’oblidin totalment de com funciona el procediment”.

El secretari general socialista recorda que “els jutjats ens van donar la raó, deixant patent l’obligatorietat de crear la corresponent fitxa de la Relació de Llocs de treball”. Per contra, “ara que governa, al PP de Sant Antoni sembla que se’ls ha oblidat el que diu la llei”.

A través del recurs de reposició, el PSOE de Sant Antoni demana que es tinguin per admeses presents al·legacions i que no s’elevi a definitiu l’acord aprovat en sessió plenària de 31 de juliol de 2019, pel qual es creguin les dues places denominades “assessor grup polític” per ser contrari al marc jurídic de la Comunitat Autònoma d’Illes Balears en matèria de Funció Pública.

Comments are closed