130917 foto esglesia sant joan

El PSOE de Sant Joan proposa la creació de “patis inclusius”, com a eina d’integració i igualtat a les escoles del municipi

130917 foto esglesia sant joan

El grup municipal del PSOE a Sant Joan de Labritja ha presentat una proposta per demanar a l’ajuntament que col.labori amb els centres educatius per a que aquests posin en marxa programes per a la realització d’activitats, a l’hora l’esplai escolar, adreçades a aconseguir que els patis siguin uns espais inclusius. La iniciativa té per objectiu facilitar que tot l’alumnat pugui participar en activitats d’esbarjo que tinguin un caràcter més sociabilitzador i faci més fàcil les relacions entre l’alumnat en condicions d’igualtat i, a mes, puguin permetre que aquell alumnat amb necessitats educatives específiques puguin gaudir d’unes millors possibilitats de participació.

El PSOE també proposa que l’Ajuntament de Sant Joan es comprometi a què, a l’hora de realitzar les feines de manteniment i actualització de les zones d’esplais dels centres educatius, tengui present la necessitat d’incloure materials i elements que facin més fàcil la realització d’aquest tipus d’activitats i permeti que aquest espais es puguin convertir en patis inclusius.

Igualment, el PSOE també demana la revisió de tots els espais lúdics infantils del municipi i a realitzar les modificacions necessàries als materials i els elements del que disposin per a què tots siguin adaptats i permetin el joc inclusiu de totes i tots els nens del municipi.

El PSOE recorda que l’educació es planteja des d’un primer moment com una eina d’integració social i de creació d’una societat cohesionada i igualitària. La política educativa ha de tenir com a estratègia fonamental el poder avançar cap a una educació inclusiva que doni resposta a la diversitat i faciliti anar els principis d’igualtat de tot l’alumnat i en qualsevol activitat que es realitzi dins del centre.

L’espai i el temps del pati, també ha de ser un espai i un temps inclusiu que faciliti els processos d’integració de tot l’alumnat i avançar cap a situacions més igualitàries amb espais i activitats menys predeterminades i més integradores.

Durant molt de temps, en molts dels nostres centres , hi ha un espai central que ocupa una gran part del pati on es desenvolupen les activitats de caràcter més esportiu com són futbol, bàsquet, etc. ( la denominada supremacia del baló ) . Aquesta situació genera la necessitat de crear espais lliures de rols de gènere ,que puguin ser utilitzats per totes les persones amb mobilitat reduïda i espais més verds , on els nins i nines puguin interactuar amb la natura. El desenvolupament de patis inclusius permet anar eliminant rols de gènere, i ofereix alternatives. No es tracta de prohibir el baló, sinó de compartir espais i proposar activitats diverses que permetin tenir un ús de tot l’espai a tots.

Per poder arribar a aquesta situació cal que, per una banda es faci una redistribució d’espais i, per altra s’incentivi el desenvolupament d’activitats i jocs més integradors, inclusius i igualitaris.

Igualment, dins del terme municipal hi ha tot una sèrie d’espais lúdics i parcs infantils que són el lloc de relació i interacció dels nens i nenes fora de l’horari escolar, per la qual cosa es converteixen en espais d’integració i inclusivitat i és obligació de tots vetllar per a què aquestes zones siguin totalment accessibles i disposin d’elements que permetin el joc inclusiu de tots els infants.

Comments are closed