El PSOE de Sant Josep exigeix a l’alcalde que deixi de mentir als afectats dels Don Pepe

Des de l’Agrupació Socialista de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia exigim a l’Alcalde Sr. Vicent Roig que deixi de mentir als afectats pel desallotjament de l’edifici Don Pepe dient-los que els nous habitatges no es poden començar a construir perquè les normes urbanístiques provisionals de Sant Josep encara no han estat aprovades per part del Consell Insular.

Hem de recordar que el Sr. Vicent Roig, va ser regidor de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia el passat mandat durant el qual es va produir el desallotjament dels vesins de l’Edifici Don Pepe.

És per aquest motiu que el Sr. Roig coneix perfectament el Decret Llei 10/2022 de 27 de desembre de mesures urgents en matèria urbanística que classifica com a sol urbanitzable directament ordenat (SUDO) els terrenys de Sant Sant Jordi destinats a acollir els habitatges protegits de promoció pública on s’han de reallotjar als propietaris afectats de l’edifici Don Pepe.

De fet, i per si això fos poc, el citat Decret dicta que les actuacions de transformació urbanística dels terrenys on es construiran els nous habitatges es duran a termini mitjançant el sistema de reparcel·lació, compensació o cooperació o mitjançant el sistema d’expropiació.

La decisió per escollir el millor sistema de transformació urbanística es va prendre en sessió plenària el mes març de l’any 2023 on es va acordar per part de la corporació municipal, i amb el amb el vot favorable del Sr. Vicent Roig, actual Alcalde, d’optar pel sistema de compensació.

El Decret Llei 10/2022 de 27 de desembre de mesures urgents en matèria urbanística es va redactar i aprovar per part del Govern de les Illes Balears de forma particular amb l’objectiu d’accelerar la recalificació del terreny rústic en sol urbanitzable directament ordenat i que no hagués de dependre de les normes urbanístiques provisionals que a dia d’avui encara no estan aprovades per part del Consell Insular.

En resum, l’article 3. 4 del Decret 10/2022 habilita a dia d’avui a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a ocupar de forma urgent i immediata els terrenys per començar les obres sense haver d’esperar a l’aprovació de cap instrument urbanístic i aixecar de forma immediata els habitatges que s’han de permutar pels apartaments de l’Edifici Don Pepe.

Comments are closed

El PSOE de Sant Josep exigeix a l’alcalde que deixi de mentir als afectats dels Don Pepe

Des de l’Agrupació Socialista de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia exigim a l’Alcalde Sr. Vicent Roig que deixi de mentir als afectats pel desallotjament de l’edifici Don Pepe dient-los que els nous habitatges no es poden començar a construir perquè les normes urbanístiques provisionals de Sant Josep encara no han estat aprovades per part del Consell Insular.

Hem de recordar que el Sr. Vicent Roig, va ser regidor de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia el passat mandat durant el qual es va produir el desallotjament dels vesins de l’Edifici Don Pepe.

És per aquest motiu que el Sr. Roig coneix perfectament el Decret Llei 10/2022 de 27 de desembre de mesures urgents en matèria urbanística que classifica com a sol urbanitzable directament ordenat (SUDO) els terrenys de Sant Sant Jordi destinats a acollir els habitatges protegits de promoció pública on s’han de reallotjar als propietaris afectats de l’edifici Don Pepe.

De fet, i per si això fos poc, el citat Decret dicta que les actuacions de transformació urbanística dels terrenys on es construiran els nous habitatges es duran a termini mitjançant el sistema de reparcel·lació, compensació o cooperació o mitjançant el sistema d’expropiació.

La decisió per escollir el millor sistema de transformació urbanística es va prendre en sessió plenària el mes març de l’any 2023 on es va acordar per part de la corporació municipal, i amb el amb el vot favorable del Sr. Vicent Roig, actual Alcalde, d’optar pel sistema de compensació.

El Decret Llei 10/2022 de 27 de desembre de mesures urgents en matèria urbanística es va redactar i aprovar per part del Govern de les Illes Balears de forma particular amb l’objectiu d’accelerar la recalificació del terreny rústic en sol urbanitzable directament ordenat i que no hagués de dependre de les normes urbanístiques provisionals que a dia d’avui encara no estan aprovades per part del Consell Insular.

En resum, l’article 3. 4 del Decret 10/2022 habilita a dia d’avui a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a ocupar de forma urgent i immediata els terrenys per començar les obres sense haver d’esperar a l’aprovació de cap instrument urbanístic i aixecar de forma immediata els habitatges que s’han de permutar pels apartaments de l’Edifici Don Pepe.

Comments are closed