El PSOE de Santa Eulària adverteix que ja arribam tard per a la renovació de la gestió municipal de l’aigua que caduca l’any 2025

El grup Socialista reclama a l’ajuntament la licitació del nou contracte amb millores del servei, més coordinació, mesures contra la sequera i per millorar la productivitat de l’agricultura.

El grup Socialista de Santa Eulària des Riu adverteix que el contracte de subministrament municipal d’aigua caduca l’any 2025 i reclama a l’ajuntament que iniciï el procediment de licitació per tal d’evitar noves pròrrogues. El PSOE presentarà al pròxim Ple una proposta d’acord sobre la gestió de l’aigua per tal de fer front a l’actual sequera i millorar la gestió municipal del recurs.

El PSOE proposa “iniciar les accions pertinents per a començar a elaborar uns plecs de condicions que permeti licitar la concessió de l’aigua per ser adjudicada a tot tardar l’agost de 2025”.

També demana “convocar la comissió de l’aigua per a definir les línies estratègiques en la gestió de l’aigua per als anys vinents. Aquestes línies haurien de contemplar, almenys, el reaprofitament de les aigües terciàries, la situació progressiva de sequera, la gestió sostenible de l’aigua i la necessitat de recuperar els aqüífers”.

El grup socialista recorda que, “ja que els aqüífers no entenen de fronteres, algunes d’aquestes accions s’han de realitzar de forma coordinada amb el Consell Insular d’Eivissa, i la resta d’Ajuntaments i administracions implicades”.

Al plenari realitzat el juliol de 2018 es va aprovar, entre altres aspectes relacionats amb l’aigua, la pròrroga del servei de subministrament de l’aigua amb l’empresa Aqualia fins a l’any 2025. En aquell plenari i en d’altres posteriors ja es va esgrimir la dificultat tècnica de crear un plec de condicions que contemplés tant la variabilitat en l’extracció i generació de l’aigua per part de les dessaladores com les incerteses inherents a la municipalització de la xarxa de distribució.

No només per la sequera en la qual ens trobam, sinó també per la necessitat de conservar i millorar la situació dels aqüífers de la nostra illa, s’estan planificant diverses infraestructures com la creació i posada en marxa d’una nova línia de dessalació a la dessaladora de Santa Eulària, la futura creació d’una nova dessaladora a Sant Josep o la injecció d’aigua dessalada als aqüífers durant l’hivern per a la seva recuperació.

El PSOE també considera imprescindible abordar ja el problema de la salinització de la bassa de Sa Rota que fa més de 20 anys que no es pot emprar, analitzant i reduint els orígens de la salinització perquè es posi en marxa per allò que es va crear i que tanta falta fa actualment.

Igualment, demana que s’avanci en la reducció de les pèrdues a la xarxa de distribució fins a arribar a un 15-20%, en la detecció primerenca de fuites, en la digitalització del servei i en un reaprofitament de les aigües terciàries provinents de les depuradores, que ara pràcticament en la seua totalitat es llença a la mar, creant noves infraestructures i serveis.

Si aquestes aigües s’utilitzessin per al reg de cert tipus de cultius, no només reduirien la necessitat de regar amb aigua de boca provinent dels aqüífers o de la dessalació sinó que podríem millorar la rendibilitat del nostre camp, un altre necessitat urgent que s’ha posat de manifest aquests dies.

Les necessitats i els reptes en matèria d’aigua no deixen de créixer, les necessitats de noves infraestructures i serveis són urgents i és necessari treballar amb celeritat amb aquest tema, ja que la feina a fer és ingent, i probablement ja anam tard per a adjudicar aquest servei abans d’agost de 2025, adverteix el PSOE de Santa Eulària.

Comments are closed