El PSOE de Santa Eulària aprova una llista renovada “pel canvi” a l’ajuntament, amb Ramón Roca com a candidat a l’alcaldia: “Acabarem amb l’urbanisme a la carta del PP, que ens ha deixat sense habitatge social i amb els preus més cars de tota Espanya”

L’assemblea del PSOE de Santa Eulària des Riu ha aprovat la seua llista “pel canvi” a l’ajuntament, encapçalada per Ramón Roca. Una candidatura renovada que vol acabar amb quaranta-quatre anys de governs del PP, que només han mirat pels interessos d’un pocs enfront de la majoria. “Un projecte esgotat i sense futur per als vesins i vesines d’aquest municipi”, amb necessitats “molt urgents” com és un canvi en política d’habitatge: “Un diari d’àmbit nacional anunciava que Santa Eulària ja és la població amb l’habitatge més car de tota Espanya superant ciutats com Barcelona, Madrid o Sant Sebastià, amb més de 4.400 euros el metre quadrat”. Ramon Roca responsabilitza la falta d’habitatge social i l’urbanisme a la carta practicada habitualment per aquest municipi pel PP com les dues principals causes. “S’estan fent cases per rics que impedeixen que els nostres fills puguin viure prop de la seva família”.

La candidatura del PSOE de Santa Eulària està formada, en els onze primers llocs, per les següents persones: Ramon Roca Mérida, Beatriz Fernández Olmos, Alan Ripoll Ribas, Marina Morales Costa, Mateo Calbet Guasch, Mari Quintero Rodríguez, Edgar Gustavo Baez Padilla, Maria Antonia Ferrer Ribas, Piotr Sadowski, María Mercedes González Mesa i Miguel Angel Mompó Cabezuelo.

Ramón Roca ha explicat a l’assemblea el caràcter de la llista aprovada: “Santa Eulària necessita un canvi i els socialistes de Santa Eulària volem liderar aquest canvi. Per això presentam una llista de gent il·lusionada i, sobretot, preparada per governar. A la llista continuen regidors i regidores de la present legislatura als que s’incorporen nous perfils com autònoms, docents, sanitaris… alguns i algunes no han participat fins ara en política, però d’altres han estat regidors en els seus pobles d’origen o a Santa Eulària.

Ramón Roca ha explicat que la llista aprovada per l’agrupació socialista de Santa Eulària donis Riu és “plural i representativa de la societat del nostre municipi”. La llista compta amb persones de totes les edats, sexes i procedències, amb un perfil de compromís i de servei a la ciutadania. Representa a tots els col·lectius socials i conté la millor experiència per a liderar el canvi que la gent de Santa Eulària està reclamant. A més, la llista s’ha aprovat amb l’objectiu de garantir la major participació de la ciutadania en el projecte de canvi, mitjançant la incorporació de persones amb capacitat per a crear una nova manera de fer política.

El candidat a l’alcaldia de Santa Eulària des Riu, Ramón Roca, ha destacat que la llista és el resultat d’un treball col·lectiu que ha comptat amb la participació activa de molta gent socialista del municipi Santa Eulària des Riu, que està bolcada amb assolir un canvi per fer de Santa Eulària un municipi millor. L’objectiu principal dels i les socialistes és el de transformar el municipi i construir un futur millor per a tots. Ramón Roca ha expressat la seva satisfacció per l’aprovació de la llista i ha convidat a tots els ciutadans de totes les localitats de Santa Eulària a sumar-se a l’onada de canvi que ens arriba des de tots els racons del nostre municipi.

Comments are closed

El PSOE de Santa Eulària aprueba una lista renovada “por el cambio” en el ayuntamiento, con Ramón Roca como candidato a la alcaldía: “Acabaremos con el urbanismo a la carta del PP, que nos ha dejado sin vivienda social y con los precios más caros de toda España”.

La asamblea del PSOE de Santa Eulària des Riu ha aprobado su lista “por el cambio” al ayuntamiento, encabezada por Ramón Roca. Una candidatura renovada que quiere acabar con cuarenta y cuatro años de gobiernos del PP, que solo han mirado por los intereses de unos pocos frente a la mayoría. “Un proyecto agotado y sin futuro para los vecinos y vecinas de este municipio”, con necesidades “muy urgentes” como es un cambio en política de vivienda: “Un diario de ámbito nacional anunciaba que Santa Eulària ya es la población con la vivienda más cara de toda España superando ciudades como Barcelona, Madrid o San Sebastián, con más de 4.400 euros el metro cuadrado”. Ramon Roca responsabiliza la falta de vivienda social y el urbanismo a la carta practicada habitualmente por este municipio por el PP como las dos principales causas. “Se están haciendo casas por ricos que impiden que nuestros hijos puedan vivir cerca de su familia”.

La candidatura del PSOE de Santa Eulària está formada, en los once primeros lugares, por las siguientes personas: Ramon Roca Mérida, Beatriz Fernández Olmos, Alan Ripoll Ribas, Marina Morales Costa, Mateo Calbet Guasch, Mari Quintero Rodríguez, Edgar Gustavo Baez Padilla, Maria Antonia Ferrer Ribas, Piotr Sadowski, María Mercedes González Mesa i Miguel Angel Mompó Cabezuelo.

Ramón Roca ha explicado a la asamblea el carácter de la lista aprobada: “Santa Eulària necesita un cambio y los socialistas de Santa Eulària queremos liderar este cambio. Por eso presentamos una lista de gente ilusionada y, sobre todo, preparada para gobernar. En la lista continúan regidores y regidoras de la presente legislatura a los que se incorporan nuevos perfiles como autónomos, docentes, sanitarios… Algunos y algunas no han participado hasta ahora en política, pero otros han sido regidores en sus pueblos de origen o en Santa Eulària.

Ramón Roca ha explicado que la lista aprobada por la agrupación socialista de Santa Eulària des Riu es “plural y representativa de la sociedad de nuestro municipio”. La lista cuenta con personas de todas las edades, sexos y procedencias, con un perfil de compromiso y de servicio a la ciudadanía. Representa a todos los colectivos sociales y contiene la mejor experiencia para liderar el cambio que la gente de Santa Eulària está reclamando. Además, la lista se ha aprobado con el objetivo de garantizar la mayor participación de la ciudadanía en el proyecto de cambio, mediante la incorporación de personas con capacidad para crear una nueva manera de hacer política.

El candidato a la alcaldía de Santa Eulària des Riu, Ramón Roca, ha destacado que la lista es el resultado de un trabajo colectivo que ha contado con la participación activa de mucha gente socialista del municipio Santa Eulària des Riu, que está volcada con lograr un cambio para hacer de Santa Eulària un municipio mejor. El objetivo principal de los y las socialistas es el de transformar el municipio y construir un futuro mejor para todos. Ramón Roca ha expresado su satisfacción por la aprobación de la lista y ha invitado a todos los ciudadanos de todas las localidades de Santa Eulària a sumarse a la oleada de cambio que nos llega desde todos los rincones de nuestro municipio.

Comments are closed