El PSOE de Santa Eulària demana “actuacions urgents” de millora al carrer del Paó de Jesús

El PSOE de Santa Eulària des Riu demanarà demà davant del Ple de l’ajuntament millores al carrer del Paó de Jesús, una zona que pateix una falta de planificació, moltes mancances i que necessita “actuacions urgents”, com ha informat el portaveu municipal Vicent Torres “Benet”. El carrer del Paó no presenta les òptimes condicions i facilitats, amb el consegüent perjudici per a les persones que allí hi habiten, ja que no disposa d’una continuïtat i unió amb altres carrers, com podria ser amb el carrer del Llinquer i, per tant, dificulta el trànsit dels vehicles.

Fa uns mesos, l’equip de govern va decidir habilitar en aquest carrer un espai privat que serveix de lloc d’aparcament alternatiu, però no rep l’adequa atenció per part dels serveis municipals. L’espai no es troba en condicions de neteja, a més de tenir gran acumulació d’herbes, la qual cosa dificulta el seu ús, denuncien el PSOE de Santa Eulària.

El carrer necessita una millora quant a les condicions de neteja, donada una gran acumulació de brutor en general, però molt en particular a la zona dels contenidors, així com també d’una adequada neteja periòdica per evitar l’acumulació d’excrements i orins procedents d’animals, a més de la necessitat d’incrementar la vigilància per evitar que això es produeixi.

Així mateix, al Ple de demà es sotmet també a aprovació una proposta socialista de millora de les condicions de la Biblioteca Municipal, ja que les persones usuàries troben a faltar una adaptació tecnològica, a més de la falta d’equipaments informàtics amb el funcionament adequat, una xarxa wifi que suporti un important nombre de persones connectades a la vegada, entre d’altres necessitats importants. També “trobam a faltar un fons bibliotecari acord a les recomanacions que des dels centres educatius del municipi es fa al seu alumnat, la qual cosa provoca que en alguns casos les famílies estiguin obligades a dur a terme un desenvolupament per la compra de llibres de lectura perquè no poden fer préstec dels mateixos, com seria recomanat”, denuncia el portaveu municipal socialista.

És per això que a aquest Ple es proposa portar a terme un procés de renovació i adequació de la biblioteca municipal aplicant les noves tecnologies que permeten disposar de fons d’informació telemàtics, disposar d’equips informàtics adequats i d’una xarxa wifi adequada a les necessitats per atendre com pertoca a les persones usuàries del servei, i també portar a terme un procés de renovació i adequació de la biblioteca municipal aplicant les noves tecnologies que permeten disposar de fons d’informació telemàtics, disposar d’equips informàtics adequats i d’una xarxa wifi adequada a les necessitats per atendre com pertoca a les persones usuàries del servei. “Pensam són unes importants millores si volem que la biblioteca municipal sigui realment un referent” informe Vicent Torres “Benet” que espera comptar amb l’aprovació d’aquesta proposta.

En el punt relatiu al Control de la gestió municipal, els socialistes han presentat tres mocions de control relatives en aquest cas al cicle de l’aigua, problema que segueix mantenim aquest municipi.

Una amb motiu de les intenses pluges, on una important zona de Jesús ha sofert inundacions que han afectat habitatges, soterranis, aparcaments i espais de particulars d’alguns edificis propers al carrer del Falcó i al carrer del Paó. Aquesta és una situació que venen patint els vesins i vesines de la zona des de fa més de quinze anys, situació que s’ha anat agreujant per la construcció de nous edificis sense l’adequada planificació. Des del grup municipal socialista s’ha denunciat aquest fet en altres ocasions i, una vegada, més s’ha de denunciar aquesta situació, ja que aquest problema segueix existint amb el consegüent perjudici per les persones que resideixen en aquesta zona. I per aquest motiu es sol·licita quines són les actuacions que s’han portat a terme per part de l’equip de govern per evitar aquestes inundacions, que es produeixen cada vegada que hi ha pluges més fortes, i quina és la planificació que té l’equip de govern per resoldre aquesta situació.

Pel que fa a les altres dos mocions de control, una és relativa a la separació de pluvials i fecals, molt necessària per preservar el nostre medi, i l’altra fa referència al consum d’aigua dessalada per preservar el nivell dels pous.

Comments are closed

El PSOE de Santa Eulària demana “actuacions urgents” de millora al carrer del Paó de Jesús

El PSOE de Santa Eulària des Riu demanarà demà davant del Ple de l’ajuntament millores al carrer del Paó de Jesús, una zona que pateix una falta de planificació, moltes mancances i que necessita “actuacions urgents”, com ha informat el portaveu municipal Vicent Torres “Benet”. El carrer del Paó no presenta les òptimes condicions i facilitats, amb el consegüent perjudici per a les persones que allí hi habiten, ja que no disposa d’una continuïtat i unió amb altres carrers, com podria ser amb el carrer del Llinquer i, per tant, dificulta el trànsit dels vehicles.

Fa uns mesos, l’equip de govern va decidir habilitar en aquest carrer un espai privat que serveix de lloc d’aparcament alternatiu, però no rep l’adequa atenció per part dels serveis municipals. L’espai no es troba en condicions de neteja, a més de tenir gran acumulació d’herbes, la qual cosa dificulta el seu ús, denuncien el PSOE de Santa Eulària.

El carrer necessita una millora quant a les condicions de neteja, donada una gran acumulació de brutor en general, però molt en particular a la zona dels contenidors, així com també d’una adequada neteja periòdica per evitar l’acumulació d’excrements i orins procedents d’animals, a més de la necessitat d’incrementar la vigilància per evitar que això es produeixi.

Així mateix, al Ple de demà es sotmet també a aprovació una proposta socialista de millora de les condicions de la Biblioteca Municipal, ja que les persones usuàries troben a faltar una adaptació tecnològica, a més de la falta d’equipaments informàtics amb el funcionament adequat, una xarxa wifi que suporti un important nombre de persones connectades a la vegada, entre d’altres necessitats importants. També “trobam a faltar un fons bibliotecari acord a les recomanacions que des dels centres educatius del municipi es fa al seu alumnat, la qual cosa provoca que en alguns casos les famílies estiguin obligades a dur a terme un desenvolupament per la compra de llibres de lectura perquè no poden fer préstec dels mateixos, com seria recomanat”, denuncia el portaveu municipal socialista.

És per això que a aquest Ple es proposa portar a terme un procés de renovació i adequació de la biblioteca municipal aplicant les noves tecnologies que permeten disposar de fons d’informació telemàtics, disposar d’equips informàtics adequats i d’una xarxa wifi adequada a les necessitats per atendre com pertoca a les persones usuàries del servei, i també portar a terme un procés de renovació i adequació de la biblioteca municipal aplicant les noves tecnologies que permeten disposar de fons d’informació telemàtics, disposar d’equips informàtics adequats i d’una xarxa wifi adequada a les necessitats per atendre com pertoca a les persones usuàries del servei. “Pensam són unes importants millores si volem que la biblioteca municipal sigui realment un referent” informe Vicent Torres “Benet” que espera comptar amb l’aprovació d’aquesta proposta.

En el punt relatiu al Control de la gestió municipal, els socialistes han presentat tres mocions de control relatives en aquest cas al cicle de l’aigua, problema que segueix mantenim aquest municipi.

Una amb motiu de les intenses pluges, on una important zona de Jesús ha sofert inundacions que han afectat habitatges, soterranis, aparcaments i espais de particulars d’alguns edificis propers al carrer del Falcó i al carrer del Paó. Aquesta és una situació que venen patint els vesins i vesines de la zona des de fa més de quinze anys, situació que s’ha anat agreujant per la construcció de nous edificis sense l’adequada planificació. Des del grup municipal socialista s’ha denunciat aquest fet en altres ocasions i, una vegada, més s’ha de denunciar aquesta situació, ja que aquest problema segueix existint amb el consegüent perjudici per les persones que resideixen en aquesta zona. I per aquest motiu es sol·licita quines són les actuacions que s’han portat a terme per part de l’equip de govern per evitar aquestes inundacions, que es produeixen cada vegada que hi ha pluges més fortes, i quina és la planificació que té l’equip de govern per resoldre aquesta situació.

Pel que fa a les altres dos mocions de control, una és relativa a la separació de pluvials i fecals, molt necessària per preservar el nostre medi, i l’altra fa referència al consum d’aigua dessalada per preservar el nivell dels pous.

Comments are closed