El PSOE de Santa Eulària demana la creació d’escoletes públiques a Sant Carles i es Puig d’en Valls

l grup PSOE de Santa Eulària des Riu demana a l’ajuntament incrementar la xarxa d’escoletes públiques al municipi, amb la creació de nous centres principalment en aquells nuclis de població amb més necessitat de places, com són Sant Carles de Peralta i des Puig d’en Valls. El grup socialista també proposa instar al Consell Insular d’Eivissa a participar econòmicament en aquest projecte d’incrementar la xarxa d’escoletes públiques al municipi de Santa Eulària des Riu.

El portaveu del grup PSOE, Vicent Torres ‘Benet’, considera que l’ajuntament “ha d’avançar en la implantació de l’educació infantil al nostre municipi com a mesura d’equitat”, amb “un servei assistencial segur i de qualitat a tots aquells infants que actualment no tenen places a les escoletes o centres infantils, com a mesura de conciliació i corresponsabilitat per a les famílies”.

El grup PSOE argumenta que, fruit d’estudis elaborats per una comissió d’experts, que es va plasmar en el document marc “L’educació dels infants 0-3 i la necessària equitat. Anàlisi de la realitat a les Illes Balears. Consideracions i recomanacions”, es varen posar de manifest les mancances existents a la nostra comunitat i molt en particular a l’illa d’Eivissa, cosa que evidència la necessitat de tenir tota una xarxa assistencial de centres d’atenció infantil que faciliti la conciliació i la corresponsabilitat de les famílies.

Santa Eulària és un “clar exemple” d’aquesta realitat de falta de places públiques d’escoletes o centres d’atenció infantil, ja que “un municipi amb prop de 1.000 infants empadronats susceptibles de fer ús d’una plaça pública en un d’aquests centres, només compta amb una escoleta municipal al poble de Santa Gertrudis i una escoleta depenent i de titularitat del Consell Insular d’Eivissa al poble de Santa Eulària”. Una dotació pública “clarament insuficient”, diu Vicent ‘Benet’.

El portaveu explica que “si bé existeixen un important nombre de centres d’atenció infantil al nostre municipi de caràcter privat, no totes les famílies estan en condicions econòmiques per fer front a les despeses que generen aquesta atenció als infants”. És per això que “per garantir una igualtat d’oportunitats, és necessari disposar de places de caràcter públic per poder donar resposta a totes les famílies que ho necessiten”.

Comments are closed