El PSOE de Santa Eulària d’es Riu denuncia que l’equip de govern municipal del PP amaga l’augment del deute de l’ajuntament a través de l’empresa pública EMSER XXI i la manca de planificació laboral de l’ajuntament que encara no té la Relació de Llocs de Feina aprovada.

En el ple ordinari celebrat en el dia d’avui a l’Ajuntament de Santa Eulària s’ha presentat per part de l’equip de Govern de Santa Eulària, del Partit Popular, el projecte de pressupostos del proper any 2020. Aquest s’ha aprovat amb l’abstenció del Grup Municipal Socialista per tal de donar un vot de confiança als nous integrants de l’equip de govern del PP, que tot i governar el seu partit des de fa 40 anys, tenen un equip nou sorgit de les eleccions de maig de 2019. 

Des de el grup municipal s’han fet algunes consideracions i peticions d’aclariments de alguns assumptes. En primer lloc, el portaveu Vicent Torres, ha demanat explicacions per la següent afirmació que conté el projecte de pressupost: “Para ello, el presupuesto del ejercicio se caracteriza por la congelación de tasas y de impuestos, incremento de las ayudas sociales, mantenimiento del nivel de la inversión, menor nivel de endeudamiento y el equilibrio de las cuentas”.  

En aquest respecte, el nostre portaveu ha contestat que: “faltant a la veritat ja que per començar les taxes i els preus públics per res es congelen, sinó tot el contrari, i prova d’això son els expedients que ens han portat a Plenari des de que vostès han entrat; des de la pujada de preus de subministrament d’aigua i connexions a la xarxa pública (setembre 2019), o taxa per procediments administratius o, com a aquest Ple mateix, en el què ens porten l’establiment i ordenació de preus públics per la prestació del servei d’ensenyament de l’Escola Municipal de Música” per tant no es pot afirmar que no hi haurà pujada de taxes ni impostos perquè si que hi és, i prou gran. 

Però a més, en relació al menor endeutament del consistori, el regidor d’Hisenda Miguel Tur Rubio no ha deixat clar que pensen fer amb EMSER quan li acaben d’endossar un nou deute del voltant d’ 1.500.000,00 € que, per cert, en el pressupost de l’empresa municipal incorporat al pressupost 2020 no incorporen. Vicent Torres en aquest punt ha manifestat: “vull pensar que es tracta d’un error i que per tant procediran a la corresponent revisió i rectificació de dades”. Si no s’aclara aquest punt pot parèixer que s’intenta amagar aquesta pujada del deute municipal. 

Capítol de Personal:

Un punt apart mereix el capítol de personal, a on la manca d’una RLT (Relació de Llocs de Feina) dificulta adaptar a la realitat la possibilitat de que els funcionaris optin a la carrera professional. El grup municipal  s’ha queixat, en reiterades ocasions, de la quantitat de places que tenien a la plantilla de personal sense estar dotades pressupostàriament. Particularment s’ha suggerit la reconversió de les places, per exemple, de la categoria de netejadora a un altra categoria on hi hagués mancança de personal.

El portaveu del PSOE ha manifestat que: “una administració pública no és un xiringuito privat i aquí des de fa anys no hi ha una verdadera política de personal”.  A més, el grup municipal considera intolerable tenir a la plantilla 31 places sense dotar pressupostàriament , de les que 5 són de la categoria d’administratiu i 12 de la categoria d’auxiliar administratiu, i mentrestant no es fa més que pagar serveis a empreses externes, quan molta d’aquesta feina és podria fer amb personal propi si aquestes places estiguessin ocupades de forma correcta.

 

Comments are closed