El PSOE de Santa Eulària proposa l’ampliació del Centre de Salut

El grup municipal Socialista de Santa Eulària des Riu proposa l’ampliació del Centre de Salut i demana a l’ajuntament que col·labori amb el Govern de les Illes Balears per desenvolupar el projecte En una moció que se sotmetrà a votació al pròxim Ple de l’ajuntament, el grup del PSOE proposa instar al Govern a analitzar les necessitats existents al poble de Santa Eulària i els seus entorns i plantejar possibilitats d’ampliació del Centre de Salut per adequar l’actual espai a la demanda existent. La moció proposa que l’ajuntament es comprometi a col·laborar activament per facilitar la realització de les solucions plantejades per la Conselleria de Salut i Consum, en relació amb els problemes d’espai que es puguin derivar d’aquesta anàlisi, posant a disposició els terrenys necessaris si així s’escau.

El PSOE recorda que el municipi de Santa Eulària ha registrat un augment de població considerable als darrers 15 anys, ampliant-se, no sols la quantitat de població (que ha passat d’uns 26.724 habitants en 2005 fins als 36.457 habitants en 2018 el que significa un augment d’un 37% en molt poc temps), sinó també el radi de localització de la població resident, especialment als voltants del nucli de Santa Eulària, com són els barris de ses Torres, Cas Capità, Can Guasch i Siesta.

A més, als darrers anys, degut a la implantació per part del Govern de les Illes Balears d’una veritable assistència universal s’ha permès fer entrar en el circuit sanitari a un major nombre de població i ha hagut un augment considerable de dotar de les necessitats de personal sanitari per millorar l’atenció a tots i cadascun dels residents del poble de Santa Eulària.

El Centre de Salut de Santa Eulària es va construir seguint uns paràmetres de població i d’atenció sanitària que ha anat canviant al llarg dels anys, per la qual cosa, l’augment de les necessitats de professionals i d’espais ha anat generant un augment d’ocupació de l’espai que, potser, estigui en situació de màxima ocupació.

És per això que el grup municipal Socialista considera que s’hauria de fer un estudi acurat i real de la situació actual d’aquest centre, així com de les condicions en què els professionals han de desenvolupar la seua feina. Una anàlisi que s’ha de fer des del mateix Servei de Salut per poder després plantejar solucions a les possibles necessitats que s’hi puguin detectar.

Igualment, des del PSOE consideram que l’ajuntament ha de posar tota la col·laboració necessària perquè les possibles actuacions que s’hi hagin de fer siguin ràpides i comptin amb el suport necessari per poder fer-les de manera acurada.

Comments are closed