El PSOE de Santa Eulària reclama a l’ajuntament i al Consell Insular la protecció dels jaciments del cap des Llibrell i del puig de ses Terretes

El grup PSOE de Santa Eulària des Riu reclama a l’ajuntament i al Consell Insular la protecció dels jaciments del cap des Llibrell i del puig de ses Terretes, pròxims a Cala Llonga, ja que es troben “amenaçats i en estat de total abandonament”, com ha denunciat el portaveu socialista, Vicent Torres ‘Benet’.

El primer és un santuari púnic i un assentament posterior romà, declarat Bé d’Interès Cultural (BIC) amb categoria de Zona Arqueològica, i el segon una casa amb fonaments de pedra de fins a 0,50 metres de conservació màxima, planta de tendència el·líptica i amb un diàmetre que oscil·la entre 6,75 per 5,75 metres, pertanyent al període calcolític.

Pel que fa a l’atribució cronològica del segon jaciment, l’anàlisi preliminar dels materials obtinguts a la casa va fer proposar un horitzó avançat dins el segon mil·lenni (1600/ 1500-1400-1300 aC). No obstant això, la datació radio carbònica d’un os d’animal del mateix nivell arqueològic ha proporcionat una cronologia molt més antiga, amb un resultat de 2100 fins a 1900 aC, la qual cosa fa que aquest jaciment, al costat del de s’avenc des Pouàs, sigui un els dos jaciments més antics de les Illes Balears.

El portaveu del grup PSOE a Santa Eulària demana tant a l’ajuntament com al Consell Insular “que prenguin mesures per protegir aquests importants jaciments arqueològics”. “Creiem que s’han de protegir adequadament, a més de senyalitzar-se correctament, perquè la gent que puja sigui informada i vagi amb compte amb les restes arqueològiques, evitant així que es deteriorin encara més”, ha explicat ‘Benet’.

Als anys vuitanta, les dos restes arqueològiques varen ser excavades, desbrossades, documentades i les seves troballes difoses a la comunitat científica en diverses publicacions. Però, malauradament, com diu el portaveu del PSOE, “avui en dia es troben en un estat lamentable d’abandó, ja que la mala herba creix, els perfils s’enfonsen i els murs s’esfondren”.

A més, s’ha pogut observar recentment restes d’un foc realitzat a l’interior de la cabana prehistòrica, fet que suposa un gran dany a les estructures i que no es puguin fer més anàlisis d’elements en futures excavacions.

El PSOE considera que “hem de ser responsables amb el nostre patrimoni històric i evitar la pèrdua irreparable d’una riquesa cultural única que pertany al conjunt de la ciutadania”.

Comments are closed