El PSOE de Santa Eulària urgeix a Carmen Ferrer a elaborar el programa de gestió de colònies felines

El grup municipal Socialista de Santa Eulària des Riu demana a l’alcaldessa, Carmen Ferrer, que no demori més l’elaboració d’una proposta definitiva de Programa de gestió de colònies felines pel municipi, i que sigui una realitat abans que compleixi un any de l’entrada en vigor de la Llei 7/2023. A través d’una moció que es presentarà al pròxim Ple, el grup Socialista demana també que l’ajuntament es comprometi a “que les zones d’exclusió de registre d’alimentació de les colònies felines no hagin d’estar a 500 metres de segons quins tipus d’infraestructures, ja que això pot suposar un perjudici pel manteniment i l’existència de la majoria de les colònies”. Altres propostes són que “en l’elaboració del programa es comprometi a contemplar les despeses en alimentació de les colònies felines i que d’aquestes es faci càrrec l’administració” i “a registrar el microxip a nom de l’entitat local, que és el que correspon segons normativa”.

El PSOE presenta la proposta perquè, a hores d’ara, no hi ha constància que s’hagi elaborat un programa de gestió de colònies felines per part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu , tal com es va comprometre a fer en el ple de novembre passat amb l’aprovació d’una moció socialista. El grup del PSOE recorda que és d’obligat compliment l’establert a la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals. Però, tot i la seva obligatorietat, ens trobem que el seu compliment aparentment s’està posposant més del que convindria.

A hores d’ara, encara no existeixen evidències significatives de cap dels diferents punts d’acord aprovats a la moció mencionada. Ni tan sols d’aquells punts que no requereixen una inversió immediata pel seu compliment; que va ser un dels retrets formulats per part de l’equip de govern amb la moció que va presentar el passat mes de febrer.

Concretament, en el punt en el qual volem detenir-nos, el de l’elaboració de Programes de gestió de colònies felines, per la seva naturalesa pot eludir possibles al·lusions a la manca de finançament que puguin paralitzar la proposta. Això és degut a que la seva elaboració no requereix un finançament addicional significatiu.

Tanmateix, no és aquest el motiu real pel qual portem aquest punt concret al plenari, sinó perquè si atenem a l’ordre cronològic en l’aplicació de les mesures cap a la gestió de les colònies felines, el més oportú és començar amb l’elaboració d’un programa que marqui les directrius a seguir i les faci públiques.

La importància de començar amb la redacció d’un programa és cabdal per establir una línia d’actuació clara i transparent pel que fa a la gestió de les colònies. A més, és la manera d’informar a la ciutadania de les actuacions per part de l’equip de govern i també la forma de que aquesta conegui les seves responsabilitats com a ciutadà o ciutadana.

Qualsevol actuació que es declari dirigida a la gestió de les colònies felines no significa que sigui una actuació adequada, justa o fins i tot legal. De igual manera, l’existència d’un programa qualsevol de gestió de colònies felines, per si mateix, no solucionarà tots els problemes. Amb això volem ficar el focus en la importància que posseeix la redacció d’un protocol ben fonamentat, perquè que una administració porti a terme iniciatives individuals i paral·leles sense seguir un protocol clar i rigorós, podria portar problemes col·laterals.

El que s’ha de garantir i el que hauria de ser un principi inqüestionable que marqués les línies d’actuació és el compliment de la legalitat perquè és en ella on trobem reflectit el criteri objectiu que pretén garantir el benestar dels animals.

Actualment, alguns municipis de l’illa d’Eivissa i de les diferents illes de les Balears han redactat els seus programes, però sense fonamentar la seva elaboració sota legislació vigent, sense assumir totes les responsabilitats que li corresponen a l’administració local o evitant donar resposta real a algunes de les necessitats de les colònies felines. I això només significa no voler abordar la qüestió i actuar qüestionant un marc normatiu creat per garantir una vida digna pels animals.

És evident que pel Partit Socialista és una prioritat el benestar animal i és d’aquí on neix la insistència que aquest es garanteixi posant totes les mesures que ho facin possibles; perquè que la Llei 7/2023 s’hagi d’aplicar respon a un motiu molt més profund que la mera obligatorietat jurídica, i és l’objecte sobre el qual legista. S’ha elaborat tenint en consideració els animals i la seva supervivència digna, establint les mesures que corresponen a aquesta garantia.

Comments are closed