El PSOE demana a l’Ajuntament de Santa Eulària la pavimentació i millora de la seguretat del carrer Tucà de Jesús, que s’ha convertit en el principal accés al poble des del nord de l’illa i al col·legi

El Grup Municipal Socialista de Santa Eulària des Riu ha presentat una proposta d’acord per a diferents millores de seguretat del carrer Tucà de Jesús. Des que es va obrir el trànsit la nova variant entre la carretera EI-300 i la EI-100, i des que es va connectar la EI-100 amb carrer Tucà, per a així descongestionar el tram des de la rotonda de Puig d’a Valls a Jesús, “aquesta via s’ha convertit en el principal accés al poble de tots els vehicles que accedeixen des del nord de l’illa”, explica el portaveu socialista, Ramón Roca.

El PSOE demana el pavimentat de tota la via per a eliminar els sots i ondulacions, millorar la il·luminació de tot el carrer i que totes les lluminàries tinguin la mateixa temperatura de color, millorar la senyalització vertical i horitzontal del carrer i eliminar totes les barreres arquitectòniques i garantir que persones amb mobilitat reduïda tinguin fàcil accés a tots els punts, inclòs el pàrquing públic.

El PSOE també demana arreglar la illeta situada en l’encreuament del carrer Tucà amb el carrer Mèrlera i dotar-la de plantes ornamentals, i traçar i marcar un itinerari de “ruta escolar segura” que enllaçi el centre del poble amb el CEIP Jesús.

Com explica el portaveu del PSOE, excepte els primers 25 metres de recorregut, començant des de la rotonda de la EI-100 que són d’obra nova (tram que es va fer per a connectar carrer Tucà amb EI-100), la resta del carrer Tucà presenta unes condicions poc concordes amb la qual considerem que hauria de tenir, sabent que és un dels principals accessos a Jesús”.

En primer lloc, quant a la seguretat per a la circulació de vehicles, “no s’han augmentat les dimensions de la via –excepte el primer tram–, perquè compta amb les mateixes que quan el carrer Tucà era un carrer veïnal sense sortida”. Aquest fet comporta que les dimensions siguin insuficients per a una circulació fluida i segura de vehicles en totes dues direccions, ja que “en trobar-se dos vehicles en direccions oposades, en algun dels trams suposa que un d’ells hagi de parar-se”. Aquest fet s’agreuja si algun dels dos vehicles és de grans dimensions.

A més, “la falta d’ordenació i planificació de la circulació de vehicles en la via dificulta la incorporació d’un vehicle procedent de la rotonda de la EI-100 al carrer Astor, ja que el vehicle per a poder incorporar-se a aquesta deu pràcticament envair el carril contrari per a poder fer la corba”.

En relació amb la seguretat dels vianants, d’una banda, “es troben barreres arquitectòniques que dificulten el trànsit de persones amb mobilitat reduïda”. D’altra banda, “només hi ha dos passos de vianants en tota la via situats en cada extrem, per això entenem que és necessari posar algun a meitat de via”, detalla Ramón Roca.

També cal ressaltar que el carrer “presenta deficiències en el paviment i la il·luminació” i “els senyals tant verticals com horitzontals que regulen la velocitat i ordenació dels vehicles són insuficients”.

El PSOE considera que també hauria de millorar-se la illeta situada en l’encreuament del carrer Tucà amb el carrer Mèrlera, que actualment es troba desatesa.

Finalment, com explica el portaveu socialista, “cal tenir en compte que aquest mateix carrer uneix el centre del poble de Jesús amb el Col·legi Públic, per la qual cosa seria convenient considerar la implementació d’una ruta escolar que garanteixi una arribada segura dels alumnes a aquest”.

Recordem que a l’abril del 2022 el Grup Municipal Socialista ja va presentar una moció respecte al carrer Tucà amb la mateixa línia d’inquietuds, però l’equip de govern del PP es va negar afirmant que els tècnics de mobilitat de l’ajuntament no creien necessàries aquestes millores. No obstant això, a la vista de tot l’exposat, és evident que continua existint un greu perill per a vianants i vehicles.

Comments are closed