El PSOE demana a Vicent Marí una major implicació en polítiques d’habitatge

El grup PSOE demana al Consell Insular d’Eivissa suport al paquet de 25 mesures extraordinàries en matèria d’habitatge presentat pel Govern de les Illes Balears davant de la Mesa d’Habitatge, així com un compromís amb el compliment del protocol per a la construcció de 120 pisos públics al terreny de la Comissaria de Policia Nacional, firmat en l’anterior legislatura amb la secretària d’Estat de Seguretat.

El PSOE proposa un acord del Ple del Consell Insular per donar suport a les mesures del Govern Balear, que inclouen la implicació del sector privat, reforçant les cooperatives d’HPO i amb el dret a superfície a favor dels particulars amb fixació màxima de preus, més agilitat administrativa per construir HPO, accions dirigides a atendre els casos de vulnerabilitat i el desplegament reglamentari complet de la Llei d’habitatge, així com la regulació del sector immobiliari, entre d’altres.

L’anterior president i portaveu socialista, Vicent Torres, que defensarà en el pròxim Ple la moció del PSOE, destaca que “necessitam un Consell Insular compromès en matèria d’habitatge”, que “doni suport i col·labori amb la resta d’administracions”, per tal de “fer front al principal problema de la ciutadania d’Eivissa”. És una qüestió “d’enorme complexitat” i hi ha d’haver “una major implicació d’aquest Consell”, ha remarcat el portaveu socialista.

El grup PSOE també demana al Consell Insular “donar compliment al protocol firmat per l’anterior Executiu insular amb el Govern d’Espanya, el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Eivissa per al desenvolupament d’una promoció pública de 120 habitatges al solar de darrere de la Comissaria de Policia”.

D’acord amb el protocol firmat el 27 de febrer de 2019, el Ministeri de l’Interior segregarà una parcel·la de 8.000 metres quadrats per cedir-la a l’IBAVI, qui s’encarregarà de la redacció dels projectes i de la construcció de quatre promocions de 30 pisos cada una. El Consell d’Eivissa adquirirà dos dels edificis per destinar-los a habitatge social, la mateixa funció que tendrà el tercer edifici, que serà gestionat directament per l’IBAVI. El quart edifici, que serà el que estarà situat més a prop de la Comissaria, se cedirà al Ministeri de l’Interior, per tal que el pugui destinar a l’allotjament de funcionaris de Policia Nacional o de Guàrdia Civil. Per part de l’Ajuntament, aquest facilitarà tota la tramitació urbanística i obtenció de les corresponents llicències de construcció.

Finalment, la moció del PSOE proposa al Ple del Consell Insular l’acord d'”instar al Govern d’Espanya a desplegar les actuacions en matèria d’habitatge previst en l’acord de Coalició Progressista”, entre les quals figuren mesures normatives per posar sostre a les pujades abusives de preus de lloguer, impuls al lloguer assequible i la rehabilitació, ampliació del pressupost del Pla Estatal d’Habitatge, protecció a les persones hipotecades i reallotjament immediat de les persones inquilines que no puguin fer front a la renda per no tenir recursos econòmics o per situacions de vulnerabilitat, entre moltes d’altres propostes.

Comments are closed