El PSOE demana al Govern balear, Consell d’Eivissa i ajuntaments de l’illa iniciar “urgentment” l’eliminació dels elements perillosos de les instal·lacions esportives

Els grups Socialistes de les diferents institucions demanen al Govern de les Illes Balears, Consell d’Eivissa i ajuntaments de l’illa iniciar “urgentment” l’eliminació d’elements perillosos a les instal·lacions esportives. El PSOE ja ha registrat diferents iniciatives en aquest sentit a totes administracions de l’illa. Al Consell Insular i als ajuntaments, els grups socialistes demanen “la realització d’un estudi exhaustiu de riscos de totes les instal·lacions esportives de la nostra illa, amb especial atenció a la falta de distància de seguretat i la identificació d’elements perillosos” i que “es procedeixi a l’eliminació dels elements perillosos detectats durant l’estudi de riscos”. En els casos en què l’eliminació d’elements perillosos sigui inviable, “col·laborar amb ajudes específiques al finançament de les mesures propostes de protecció adequades per a garantir la seguretat dels esportistes”.

Els grups socialistes insten les institucions de l’illa a “complir rigorosament amb les normatives vigents, inclosa la Normativa NIDE (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y para el Esparcimiento) del Consell Superior d’Esports, per a garantir les distàncies mínimes de seguretat i altres regulacions en la construcció de totes les noves instal·lacions esportives de caràcter insular i supervisar que es compleixin en les de propietat municipal”.

Al Govern balear i al Consell Insular, el PSOE també els demana a col·laborar econòmicament amb els ajuntaments d’Eivissa per tal que les administracions locals puguin executar aquestes actuacions de millora de la seguretat a les seues les instal·lacions esportives.

En el cas del Govern de les Illes Balears, el PSOE ha registrat una esmena als pressupostos del 2024 de la Comunitat Autònoma per demanar una partida de 500.000 euros per la creació d’una línia d’ajudes per a finançar obres de millora de la seguretat de les instal·lacions esportives, mentre que al Consell Insular li demana un pla d’ajudes específiques per als ajuntaments.

Des del PSOE lamentam que les administracions només prenem consciència de la importància de les distàncies de seguretat en les instal·lacions esportives quan ocorren accidents com els que s’han produït en els últims mesos a la nostra illa amb joves esportistes, el que ha acabat provocant una mobilització per part de famílies i d’entitats, als quals des del PSOE li hem manifestat tot el suport en les reclamacions que ens han fet arribar.

Les institucions propietàries d’aquestes instal·lacions han d’abordar urgentment tant els riscos específics com la presència d’obstacles prop de les línies de joc. I ho hem de fer recolzant-nos en l’existència de normatives, com la Normativa NIDE del Consell Superior d’Esports, que estableix directrius fonamentals per a la seguretat en els terrenys de joc.

El PSOE recorda que, des del punt de vista del Dret Esportiu, en cas que un jugador resulti lesionat a causa de la falta de compliment de les mesures de seguretat, es podrien iniciar procediments legals per a buscar indemnitzacions per danys i perjudicis. La seguretat no sols és un requisit ètic, sinó també una responsabilitat legal.

A més, el Consell Insular d’Eivissa, com a responsable en relació amb la matèria d’esport, i de foment i promoció de les activitats esportives i en competències per la planificació, construcció, manteniment i gestió d’instal·lacions esportives, ha de vetllar pel desenvolupament segur de les diferents competicions esportives i activitats físiques en edat escolar en les instal·lacions esportives de la nostra illa.

Des dels diferents grups Socialistes consideram que s’ha d’aconseguir solucionar de forma definitiva la falta de distàncies de seguretat i l’existència d’elements perillosos, no sols als camps de futbol, sinó a totes les instal·lacions esportives del nostre municipi. I que serveixin perquè a partir d’ara, es prenguin les mesures necessàries perquè totes les noves construccions d’instal·lacions esportives es realitzin tenint en compte la distribució de l’espai, evitant elements perillosos i obstacles propers a les línies de joc.

Comments are closed

El PSOE demana al Govern balear, Consell d’Eivissa i ajuntaments de l’illa iniciar “urgentment” l’eliminació dels elements perillosos de les instal·lacions esportives

Els grups Socialistes de les diferents institucions demanen al Govern de les Illes Balears, Consell d’Eivissa i ajuntaments de l’illa iniciar “urgentment” l’eliminació d’elements perillosos a les instal·lacions esportives. El PSOE ja ha registrat diferents iniciatives en aquest sentit a totes administracions de l’illa. Al Consell Insular i als ajuntaments, els grups socialistes demanen “la realització d’un estudi exhaustiu de riscos de totes les instal·lacions esportives de la nostra illa, amb especial atenció a la falta de distància de seguretat i la identificació d’elements perillosos” i que “es procedeixi a l’eliminació dels elements perillosos detectats durant l’estudi de riscos”. En els casos en què l’eliminació d’elements perillosos sigui inviable, “col·laborar amb ajudes específiques al finançament de les mesures propostes de protecció adequades per a garantir la seguretat dels esportistes”.

Els grups socialistes insten les institucions de l’illa a “complir rigorosament amb les normatives vigents, inclosa la Normativa NIDE (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y para el Esparcimiento) del Consell Superior d’Esports, per a garantir les distàncies mínimes de seguretat i altres regulacions en la construcció de totes les noves instal·lacions esportives de caràcter insular i supervisar que es compleixin en les de propietat municipal”.

Al Govern balear i al Consell Insular, el PSOE també els demana a col·laborar econòmicament amb els ajuntaments d’Eivissa per tal que les administracions locals puguin executar aquestes actuacions de millora de la seguretat a les seues les instal·lacions esportives.

En el cas del Govern de les Illes Balears, el PSOE ha registrat una esmena als pressupostos del 2024 de la Comunitat Autònoma per demanar una partida de 500.000 euros per la creació d’una línia d’ajudes per a finançar obres de millora de la seguretat de les instal·lacions esportives, mentre que al Consell Insular li demana un pla d’ajudes específiques per als ajuntaments.

Des del PSOE lamentam que les administracions només prenem consciència de la importància de les distàncies de seguretat en les instal·lacions esportives quan ocorren accidents com els que s’han produït en els últims mesos a la nostra illa amb joves esportistes, el que ha acabat provocant una mobilització per part de famílies i d’entitats, als quals des del PSOE li hem manifestat tot el suport en les reclamacions que ens han fet arribar.

Les institucions propietàries d’aquestes instal·lacions han d’abordar urgentment tant els riscos específics com la presència d’obstacles prop de les línies de joc. I ho hem de fer recolzant-nos en l’existència de normatives, com la Normativa NIDE del Consell Superior d’Esports, que estableix directrius fonamentals per a la seguretat en els terrenys de joc.

El PSOE recorda que, des del punt de vista del Dret Esportiu, en cas que un jugador resulti lesionat a causa de la falta de compliment de les mesures de seguretat, es podrien iniciar procediments legals per a buscar indemnitzacions per danys i perjudicis. La seguretat no sols és un requisit ètic, sinó també una responsabilitat legal.

A més, el Consell Insular d’Eivissa, com a responsable en relació amb la matèria d’esport, i de foment i promoció de les activitats esportives i en competències per la planificació, construcció, manteniment i gestió d’instal·lacions esportives, ha de vetllar pel desenvolupament segur de les diferents competicions esportives i activitats físiques en edat escolar en les instal·lacions esportives de la nostra illa.

Des dels diferents grups Socialistes consideram que s’ha d’aconseguir solucionar de forma definitiva la falta de distàncies de seguretat i l’existència d’elements perillosos, no sols als camps de futbol, sinó a totes les instal·lacions esportives del nostre municipi. I que serveixin perquè a partir d’ara, es prenguin les mesures necessàries perquè totes les noves construccions d’instal·lacions esportives es realitzin tenint en compte la distribució de l’espai, evitant elements perillosos i obstacles propers a les línies de joc.

Comments are closed