El PSOE denuncia el caos circulatori al barri des Pratet provocat per la mala senyalització de les obres de remodelació del carrer de Pere Francès.

El Grup Municipal Socialista, després de fer una visita al transcurs de les obres de remodelació del carrer de Pere Francès, ha constatat que aquestes estan provocant un caos circulatori al barri des Pratet, tant al veïnat que disposa d’aparcaments com a la resta de residents que intenten accedir a aquesta zona.

El principal motiu és la mala senyalització de les obres que provoca que els vehicles accedeixin al barri i que es trobin els carrers tancats, i hagin de fer marxa enrere per poder sortir del carrer, donat que no està indicat correctament i amb antelació que es troben tancats. També s’han detectat punts perillosos per als vianants i l’absència de pasos provisionals per a vianans.

Es dona la circumstància a més que els darrers tancaments de diferents trams del carrer no han estat informats a la ciutadania, agreujant aquest caos circulatori i provocant molèsties a comerciants i veïnat, així com vehicles mal aparcats i damunt de les voreres.

Les persones que vulguin ser informades sobre aquesta obra i les seves restriccions no tenen manera de trobar aquesta informació, ni a la pàgina web de l’Ajuntament, on només es poden trobar els plànols dels projectes sense cap explicació, ni a l’espai de bans de restriccions de trànsit, que haurien d’estar penjats a la pàgina web municipal, ni en anuncis destacats.

L’equip del Partit Popular de l’Ajuntament ja va avançar que les restriccions a la circulació de vehicles s’anirien senyalitzant i notificant de manera constant, però això no s’està complint.
A més s’ha detectat que a la nit, manquen llums d’avis de zones perilloses per al trànsit de persones, especialment greu és donat es tracta d’un carrer on moltes famílies deixen als seus infants a l’Escola de Música o la Biblioteca Municipal i que és pas d’accés de persones majors a l’Esplai de majors de Can Ventosa.

Des del PSOE es demana al Sr. Triguero i a la regidora d’Obres, Blanca Hernández, que posin solució a tot el desgavell de trànsit i la manca de seguretat per als vianants als diferents punts més controvertits de l’obra.

A més, i a causa de la decisió presa de dividir l’obra en tres fases i cinc trams ‘per a minimitzar les molèsties’, segons va informar el mateix ajuntament a l’inici de les obres el passat mes d’octubre, aquest fet suposarà l’endarreriment de la finalització de les obres de remodelació, que haurien d’estar finalitzades el tan sols tres mesos, parc infantil inclòs.

Comments are closed