El PSOE denuncia el retard del Consell Insular en la posada en marxa del Centre de baixa exigència provisional del Recinte Firal

El grup PSOE ha denunciat el retard del Consell Insular en la posada en marxa del Centre de baixa exigència provisional del Recinte Firal, que continua en obres a pesar que el govern de Vicent Marí s’havia compromès a obrir-lo abans d’acabar 2020. L’anterior president i portaveu socialista, Vicent Torres, i el conseller Víctor Torres, han visitat les obres lamentant els “incompliments” del govern del PP i Ciutadans.

Vicent Torres ha recordat que el Consell Insular va adjudicar per emergència de la Covid-19 un vídeo promocional per 250.000 euros, en comptes de la construcció d’aquest centre de baixa exigència per atendre persones sense sostre en situació d’exclusió social. El portaveu del PSOE ha exigit que “per emergència es doni aquest servei, i no que es facin vídeos promocionals, que en un mes es fan, i això encara està així”.

Per la seua part, Víctor Torres ha remarcat la urgència de la posada en marxa del centre provisional de baixa exigència, exigint al Consell Insular que les obres de l’edifici i la posterior contractació del personal es faci al més prompte possible: “Que es posin les piles i que el centre pugui donar servei abans que arribi l’hivern i el fred.

Els consellers del PSOE han recordat que en abril de 2020, el Consell d’Alcaldes va acordar construir un centre provisional de baixa Exigència, per donar servei mentre no es construïa el centre definitiu previst al polígon des Gorg. El 7 d’agost de 2020, el Consell Insular va adjudicar el contracte per a la redacció del projecte i la construcció del centre provisional de baixa exigència al costat del pàrquing del Recinte Firal d’Eivissa per 1,1 milions d’euros i un termini d’execució de vint-i-dos setmanes.

En aquell moment, la consellera de Serveis Socials, Carolina Escandell, va anunciar que el centre estaria acabat a finals de 2020, per tal de començar a donar servei durant els mesos de l’hivern passat, però ni tan sols es va acabar la redacció del projecte.

Posteriorment, en febrer de 2021, Carolina Escandell va reconèixer que el projecte duia “setmanes de retard”. En el mes de maig, el grup PSOE va demanar explicacions a l’equip de govern en el Ple, sobre quan estava prevista la posada en marxa del centre, però l’equip de govern de Vicent Marí es va negar a donar una resposta. Tampoc ho va fer ni en juliol ni el passat mes de setembre, a preguntes del PSOE en el Ple del Consell Insular.

Més d’un any després de l’adjudicació de les obres, i de reiterats incompliments de terminis per part de l’equip de govern del PP i Ciutadans, el Centre de baixa exigència provisional del Recinte Firal continua sense data per a la seua posada en marxa.

Comments are closed

El PSOE denuncia el retraso del Consell Insular en la puesta en marcha del Centro de baja exigencia provisional del Recinto Ferial

El grupo PSOE ha denunciado el retraso del Consell Insular en la puesta en marcha del Centro de baja exigencia provisional del recinto ferial, que continúa en obras a pesar de que el gobierno de Vicent Marí se había comprometido a abrirlo antes de terminar 2020. El anterior presidente y portavoz socialista, Vicent Torres, y el conseller Víctor Torres han visitado las obras lamentando los “incumplimientos” del gobierno del PP y Ciudadanos.

Vicent Torres ha recordado que el Consell Insular adjudicó por emergencia de la Covid-19 un vídeo promocional por 250.000 euros, en vez de la construcción de este centro de baja exigencia para atender a personas sin techo en situación de exclusión social. El portavoz del PSOE ha exigido que “por emergencia se dé este servicio, y no que se hagan vídeos promocionales, que en un mes se hacen, y eso aún está así”.

Por su parte, Víctor Torres remarcó la urgencia de la puesta en marcha del centro provisional de baja exigencia, exigiendo al Consell Insular que las obras del edificio y la posterior contratación del personal se haga lo más pronto posible: “Que se pongan las pilas y que el centro pueda dar servicio antes de que llegue el invierno y el frío”.

Los consellers del PSOE han recordado que en abril de 2020, el Consell d’Alcaldes acordó construir un centro provisional de baja Exigencia, para dar servicio mientras no se construía el centro definitivo previsto en el polígono del Gorg. El 7 de agosto de 2020, el Consell Insular adjudicó el contrato para la redacción del proyecto y la construcción del centro provisional de baja exigencia junto al parking del Recinto Ferial de Eivissa por 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de veintidós dos semanas.

En ese momento, la consellera de Servicios Sociales, Carolina Escandell, anunció que el centro estaría terminado a finales de 2020, con el fin de empezar a dar servicio durante los meses del invierno pasado, pero ni siquiera se terminó la redacción del proyecto.

Comments are closed