El PSOE denuncia que Vicent Marí utilitza el Consell Insular per atacar a l’oposició. L’anterior govern progressista va retallar les despeses d’avançament de caixa fixa un 62% respecte al Partit Popular.

El PSOE vol denunciar la utilització del Consell Insular per part de Vicent Marí per atacar a l’oposició, tergiversant de forma partidista i interessada informacions sobre les despeses de caixa fixa de la consellera Marta Díaz. Absolutament totes les despeses realitzades amb avançament de caixa fixa per part de consellers i alts càrrecs estan informades i justificades, i en el cas que no puguin justificar, per la pèrdua de tiquets, per exemple, s’han de retornar, com s’ha fet sempre al Consell Insular i com ha passat en aquest i altres casos amb total normalitat. Per tant, l’atac personal i injustificat per part del PP contra la consellera socialista només respon a una guerra bruta per intentar atemorir l’oposició, justament pocs dies després que Marta Díaz denunciàs públicament i davant del Ple el despotisme i l’abús que Vicent Marí està exercint al capdavant de la institució en aquest inici mandat.

A més, el PSOE vol informar que l’anterior govern progressista va retallar les despeses d’avançament de caixa fixa un 62% respecte a l’executiu del Partit Popular del període 2011-2015. A pesar de ser els pitjors anys de la crisi i exigir “austeritat”, el govern insular del PP va gastar en avançament de caixa fixa un total de 373.355,62 euros, davant dels 142.193,94 del govern de Vicent Torres.

Els avançaments de caixa fixa poder ser directament amb sous en efectiu o amb targeta de crèdit. Qualsevol abonament per fer front a una despesa que s’avança a un conseller o a un alt càrrec (una figura regulada a la Llei d’Hisendes Locals) ha de quedar perfectament justificat amb el corresponent informe i un tiquet o factura, de manera que tot el procés és transparent i està estricament controlat per la institució. En els casos que el conseller o alt càrrec perd el tiquet, ha de tornar els sous que s’han avançat, de manera que no hi pot haver un ús irregular de fons públics.

El PSOE està a disposició de la ciutadania per explicar absolutament totes les despeses dels seus consellers i conselleres, que tot seguit es detallen. Faria bé Vicent Marí d’oferir a la ciutadania la mateixa transparència i que durant el seu mandat expliqui també el detall de tots els sous gastats amb avançament de caixa fixa.

El PP no pot donar lliçons sobre les despeses amb avançament de caixa, tot el contrari. Vicent Marí podria aprofitar per explicar per què el seu partit va gastar en el període 2011-2015 un 162% més que en la legislatura 2015-2019, a pesar d’imposar les pitjors retallades que s’han conegut al Consell Insular.

El PSOE no es deixarà atemorir les tàctiques despòtiques de Vicent Marí, de guerra bruta contra l’oposició. El grup Socialista vetlarà per defensar un Consell Insular al servei de la ciutadania, i no al servei dels seus propis interessos, com vol imposar Vicent Marí.

DESPESES TOTAL AVANÇAMENTS DE CAIXA FIXA

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

RAFA TRIGUEROS

1997,99

14959,21

19573,24

19199,5

4183,05

CARMEN DOMINGUEZ

999,78

15865,16

29856,34

40813,31

21664,61

ALEX MINCHIOTTI

1196,12

1463,77

3141,11

0

919,64

VICENT SERRA

1673,05

8373,37

33307,68

49955,97

15937,18

CARMEN FERRER

2172,69

1702,54

4124,85

0

2987,01

JOSEFA COSTA COSTA

184,55

10341,02

9494,79

5641,77

369,55

VICENTE ROIG

4494,28

4770,96

6568,64

6733,3

3932,93

JOSEFA COSTA RAMÓN

298,87

1248,77

1068,65

1096,07

235,48

MARIANO JUAN

193,46

3979,02

2393,75

5778,95

2154,46

MERCEDES PRATS

2901,87

1780,55

824,37

172,18

630,21

TOTAL

16112,66

64484,37

110353,42

129391,05

53014,12

373.355,62

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

PATRICIA ABASCAL

3408,25

15692,57

14185,41

16467,32

7414,1

PEPA MARÍ RIBAS

898,27

4689,86

2840,8

3200,45

512,58

LYDIA JURADO

361,65

623,54

517,54

1258,03

425,75

MARTA DIAZ

434,95

5024,39

7042,63

11460,11

2792,3

DAVID RIBAS

171,49

430,23

0

0

0

VICENTE TORRES FERRER

725,92

4155,05

4809,95

5085,35

2849,25

MIGUEL VERICAD

524,56

739,54

0

0

0

VIVIANA DE SANS

1499,73

3067,28

1053,61

1602,98

440,01

DAVID LOPEZ

149,97

858,8

258,65

337,53

37,4

VICENTE TORRES GUASCH

1052,49

2105,33

3897,6

3907,58

2.583,3

FERNANDO GOMEZ

0

0

0

0

0

JUDITH ROMERO

0

0

599,89

0

0

TOTAL

9227,25

37386,59

35206,08

43319,33

14471,39

142.193,94

Comments are closed