El PSOE denuncia que Vicent Marí va contractar d’amagat en 2019 els mateixos detectius que enguany per investigar habitatges turístics i transport il·legal, en comptes d’utilitzar els serveis d’inspecció del Consell Insular

El grup PSOE vol denunciar públicament que Vicent Marí va contractar d’amagat en 2019 el mateixos detectius que enguany per investigar habitatges turístics i transport il·legal, una feina que correspon als serveis d’inspecció del Consell Insular. El contracte es va fer en 2019, abans de la pandèmia, per un total de 4.969 euros per només dos dies de feina, i justament amb la mateixa empresa que l’estiu passat es va contractar per investigar festes il·legals. El conseller responsable, Mariano Juan, no va informar mai de la contractació realitzada en 2019, ni dels motius ni del balanç d’aquest servei privat pagat pel Consell Insular.

Com ha manifestat l’anterior president i portaveu socialista, Vicent Torres, la responsabilitat de perseguir habitatges turístics il·legals i taxis pirata correspon als serveis d’inspecció d’Ordenació Turística i Transports: “Contractar una empresa de detectius per fer la feina que correspon als inspectors del Consell suposa una greu falta de confiança en els funcionaris del departament” i la demostració de la “incapacitat dels responsables polítics de fer la seua feina”.

El portaveu del grup PSOE demana explicacions de “per quin motiu fa dos anys es varen contractar els detectius investigar habitatges turístics i taxis pirata, i després ja no s’ha fet més”, quan “el problema continua existint”. “Per què no varen informar d’aquest contracte? Quants expedients a habitatges turístics il·legals i de transport il·legal varen obrir en 2019 gràcies als detectius?”, ha preguntat el portaveu socialista.

El grup PSOE del Consell Insular exigirà a Mariano Juan “públiques explicacions sobre aquestes contractacions”, ja que “ni estan justificades ni estan donant resultats”, com ho demostra que “no els han tornat a contractar més per investigar pisos turístics o taxis pirata”.

Enguany, el Consell Insular va contractar la mateixa empresa, però per investigar festes il·legals, no habitatges i transport, com va fer en 2019. El servei d’enguany va consistir en deu de dies de feina durant el mes d’agost, que varen costar un total de 16.940 euros, i en aquest cas sí que es va anunciar.

Vicent Torres considera que el Consell Insular “només actua de cara a la galeria, amb molta propaganda i pocs resultats”. Segons el portaveu socialista, “la contractació dels detectius només va servir perquè el senyor Mariano Juan fes entrevistes a totes les televisions, promocionant Eivissa com a capital europea de les festes il·legals”. En comptes de resoldre el problema, “només va servir per perjudicar la imatge turística de la nostra illa” i “descarregar en les policies locals tota la responsabilitat”, ja que el Consell Insular “ni ha evitat cap festa, ni ha obert cap expedient”. Per contra, la contractació de 2019 es va fer “d’amagat”, “sense que es donassin públiques explicacions per la substitució d’una feina que correspon als inspectors”.

Comments are closed

El PSOE denuncia que Vicent Marí contrató a escondidas en 2019 a los mismos detectives que este año para investigar viviendas turísticas y transporte ilegal, en vez de utilizar los servicios de inspección del Consell Insular

El grupo PSOE quiere denunciar públicamente que Vicent Marí contrató a escondidas en 2019 a los mismos detectives que este año para investigar viviendas turísticas y transporte ilegal, un trabajo que corresponde a los servicios de inspección del Consell Insular. El contrato se realizó en 2019, antes de la pandemia, por un total de 4.969 euros por sólo dos días de trabajo, y justamente con la misma empresa que el pasado verano se contrató para investigar fiestas ilegales. El conseller responsable, Mariano Juan, nunca informó de la contratación realizada en 2019, ni de los motivos ni del balance de este servicio privado pagado por el Consell Insular.

Como ha manifestado el anterior presidente y portavoz socialista, Vicent Torres, la responsabilidad de perseguir viviendas turísticas ilegales y taxis pirata corresponde a los servicios de inspección de Ordenación Turística y de Transportes: “Contratar a una empresa de detectives para realizar el trabajo que corresponde a los inspectores del Consell supone una grave falta de confianza en los funcionarios del departamento” y la demostración de la “incapacidad de los responsables políticos de hacer su trabajo”.

El portavoz del grupo PSOE pide explicaciones de “por qué hace dos años se contrataron los detectives investigar viviendas turísticas y taxis pirata, y después ya no se ha hecho más”, cuando “el problema sigue existiendo”. “¿Por qué no informaron de este contrato? ¿Cuántos expedientes a viviendas turísticas ilegales y de transporte ilegal abrieron en 2019 gracias a los detectives?”, ha preguntado el portavoz socialista.

El grupo PSOE del Consell Insular exigirá a Mariano Juan “públicas explicaciones sobre estas contrataciones”, ya que “ni están justificadas ni están dando resultados”, como lo demuestra que “no les han vuelto a contratar más para investigar pisos turísticos o taxis pirata”.

Este año, el Consell Insular contrató a la misma empresa, pero para investigar fiestas ilegales, no viviendas y transporte, como hizo en 2019. El servicio de este año consistió en diez días de trabajo durante el mes de agosto, que costaron un total de 16.940 euros, y en este caso sí se anunció.

Vicent Torres considera que el Consell Insular “solo actúa de cara a la galería, con mucha propaganda y pocos resultados”. Según el portavoz socialista, “la contratación de los detectives sólo sirvió para que el señor Mariano Juan hiciera entrevistas en todas las televisiones, promocionando Eivissa como capital europea de las fiestas ilegales”. En vez de resolver el problema, “sólo sirvió para perjudicar la imagen turística de nuestra isla” y “descargar en las policías locales toda la responsabilidad”, ya que el Consell Insular “ni ha evitado ninguna fiesta, ni ha abierto ningún expediente”. Por el contrario, la contratación de 2019 se hizo “a escondidas”, “sin que se dieran públicas explicaciones por la sustitución de un trabajo que corresponde a los inspectores”.

Comments are closed