El PSOE eleva al Parlament de les Illes Balears la proposta de mantenir l’actual limitació de ferris al port de Sant Antoni

El PSOE proposarà un acord al Parlament de les Illes Balears per mantenir l’actual limitació de ferris al port de Sant Antoni de Portmany. El diputat eivissenc del grup Socialista Àlex Pitaluga presentarà a la Comissió de Turisme del pròxim dijous 11 d’abril la proposta d’“instar al Govern de les Illes Balears, a Ports de les Illes Balears i a la resta d’administracions implicades a mantenir la situació actual de limitació del trànsit de ferris al Port de Sant Antoni”.

En el text de la proposició no de llei, el grup Socialista recorda que la badia de Portmany “és un espai natural únic, amb una història antiquíssima, i que per la pressió humana i urbana, que porta rebent durant molts d’anys, necessita una protecció especial. Cal continuar protegint i recuperant mediambientalment un espai tan important per al turisme de la zona”.

Si feim una valoració dels efectes de les mesures de limitació actuals, “hem de considerar com a altament positiva l’actual situació de limitació de trànsit de grans embarcacions a la badia de Portmany, ja que ha estat una passa fonamental per seguir avançant en la recuperació de tot aquest espai”.

No obstant això, com recorda el PSOE, “en les últimes setmanes hi ha hagut manifestacions polítiques, concretament per part de l’alcalde de Sant Antoni de Portmany, Marcos Serra, que posen en dubte el desig del manteniment de la limitació del trànsit de vaixells al port i en favor de la seva reobertura a grans ferris, fet que suposaria un greu retrocés als avenços que s’havien donat en els últims anys i que eren fruit d’un gran consens social i institucional”. Creim que “totes les institucions de les Illes Balears s’han de manifestar en defensa de la recuperació ambiental de la badia de Portmany i del manteniment de les actuals limitacions del Port de Sant Antoni”.

El PSOE recorda les passes que s’han donat fins a arribar a l’actual limitació de ferris al port de Sant Antoni: El dia 30 de març de 2017 es va aprovar una declaració institucional al Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per “instar al Consell Insular d’Eivissa i al Govern balear a tenir en compte la petició unànime del consistori de Sant Antoni de Portmany respecte al seu port: Consolidar el port de Sant Antoni de Portmany com un port essencialment esportiu, pesquer, lúdic i turístic lliure de transport de mercaderies; fent possible compatibilitzar al tràfic exclusiu de passatgers i l’arribada de creuers, sempre que no s’hagin de realitzar noves instal·lacions o ampliar les existents”.

El 28 de febrer de 2019, el Consell de Govern de les Illes Balears va ratificar l’acord del Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears de suspensió del trànsit de mercaderies i cotxes fins al 2020 o fins que s’aprovàs el Pla General de Ports que n’havia de regular els usos, cas de produir-se abans. L’objectiu era aprofundir en el procés de diàleg amb les institucions i els agents afectats sobre el futur de la badia i de les instal·lacions portuàries, donant compliment així al pronunciament unànime de l’Ajuntament.

El 15 de març de 2021, la suspensió es va prorrogar per un termini de tres mesos més, per tal de concloure l’adopció d’una decisió definitiva. Finalment, el 28 de maig de 2021, el Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears va aprovar un conjunt de mesures per millorar la qualitat ambiental de la badia de Sant Antoni de Portmany amb actuacions per valor de 3,1 milions d’euros i la reobertura del port, amb limitacions i condicions al trànsit comercial regular de passatgers. Els acords varen ser fruit d’un procés de diàleg i debat amb institucions i entitats socials del municipi, i en què es varen tenir en compte motius de seguretat, socioeconòmics i de protecció mediambiental per conjugar les distintes necessitats i sensibilitats, deixant sense efecte la moratòria que es va establir anteriorment fins a la presa de decisions. Es va acordar reobrir el trànsit per a vaixells “ro-pax” de línia regular per al transport de passatgers i els seus vehicles (transport dels vehicles en règim de passatge), amb limitació d’eslora màxima de 65 metres. El port, per motius de seguretat, emergència o força major, donaria cabuda també a vaixells d’altres dimensions. La reobertura del trànsit comercial implicava també condicionants en velocitats i emissions sonores per reduir l’onatge de les embarcacions i les molèsties de les remors.

Per altra banda, la trama viària de la localitat i els accessos al port de Sant Antoni, així com la seva connexió amb la resta de l’illa, no estan preparats ni suportarien el trànsit que generaria un ús econòmic del port com el que es pretén tornar a posar en marxa. De fet l’accessibilitat ja és insostenible durant l’estiu. Hi ha greus problemes de congestió del trànsit a determinades hores que ja es produeixen durant la temporada turística amb un ús només pesquer, esportiu i recreatiu del port.

Comments are closed