El PSOE exigeix a Vicent Marí transparència sobre el procés de contractació del nou director gerent de FECOEV

El grup PSOE del Consell Insular ha exigit a Vicent Marí que actuï amb transparència en el procés de contractació del nou gerent de l’empresa pública Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV). El Consell d’Administració que ha d’aprovar el cessament de l’anterior directora gerent, Pepa Costa, i la contractació del nou, Daniel Marí Marí, està convocat per a demà dijous 14 de setembre.

No obstant això, en la documentació de la convocatòria, enviada el passat 8 de setembre, no hi figurava absolutament cap informació sobre la persona que es vol nomenar, a part del seu nom i cognoms, ni les condicions del contracte, ni les seues funcions, més enllà d’una llista genèrica d’atribucions delegades que també es pretén aprovar durant la reunió del Consell d’Administració. Una falta de transparència que ha posat de manifest el portaveu socialista, Josep Marí Ribas, qui dilluns passat va demanar a FECOEV que s’aporti més informació sobre la contractació de Daniel Marí, petició que el dia d’avui continua sense resposta.

Com a membre del Consell d’Administració de FECOEV, Marí Ribas va demanar que, abans de la celebració de la reunió, s’aportàs el Curriculum Vitae de Daniel Marí Marí, un escrit amb definició de les funcions que ha de complir en el seu lloc de feina i la plasmació d’aquestes condicions al contracte laboral. També que s’aportàs documentació sobre les retribucions del càrrec i el cost global per a l’empresa, així com la justificació de les funcions que se li deleguen, especificant si són efectivament delegables per part del Consell d’Administració.

Igualment, s’ha requerit a FECOEV qualsevol altra informació addicional que expliqui les responsabilitats i funcions que tendrà el nou director gerent de l’empresa pública de Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa, del qual únicament es coneix el nom i cognoms.

Comments are closed

El PSOE exigeix a Vicent Marí transparència sobre el procés de contractació del nou director gerent de FECOEV

El grup PSOE del Consell Insular ha exigit a Vicent Marí que actuï amb transparència en el procés de contractació del nou gerent de l’empresa pública Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV). El Consell d’Administració que ha d’aprovar el cessament de l’anterior directora gerent, Pepa Costa, i la contractació del nou, Daniel Marí Marí, està convocat per a demà dijous 14 de setembre.

No obstant això, en la documentació de la convocatòria, enviada el passat 8 de setembre, no hi figurava absolutament cap informació sobre la persona que es vol nomenar, a part del seu nom i cognoms, ni les condicions del contracte, ni les seues funcions, més enllà d’una llista genèrica d’atribucions delegades que també es pretén aprovar durant la reunió del Consell d’Administració. Una falta de transparència que ha posat de manifest el portaveu socialista, Josep Marí Ribas, qui dilluns passat va demanar a FECOEV que s’aporti més informació sobre la contractació de Daniel Marí, petició que el dia d’avui continua sense resposta.

Com a membre del Consell d’Administració de FECOEV, Marí Ribas va demanar que, abans de la celebració de la reunió, s’aportàs el Curriculum Vitae de Daniel Marí Marí, un escrit amb definició de les funcions que ha de complir en el seu lloc de feina i la plasmació d’aquestes condicions al contracte laboral. També que s’aportàs documentació sobre les retribucions del càrrec i el cost global per a l’empresa, així com la justificació de les funcions que se li deleguen, especificant si són efectivament delegables per part del Consell d’Administració.

Igualment, s’ha requerit a FECOEV qualsevol altra informació addicional que expliqui les responsabilitats i funcions que tendrà el nou director gerent de l’empresa pública de Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa, del qual únicament es coneix el nom i cognoms.

Comments are closed