El PSOE farà un Pla d’infraestructures esportives que contemplarà les necessitats de tots els municipis de l’illa

Acompanyat dels candidats a alcalde Ramón Roca, Antonio Lorenzo i Javier Marí, i de membres de la resta de candidatures a tots els ajuntaments i el Consell, el número 3 de la candidatura insular, Víctor Torres, ha presentat les propostes del Partit Socialista per a l’activitat física i l’esport a la illa d’Eivissa. Amb un enfocament clar cap a un futur prometedor per a l’esport local, el PSOE té com a objectiu principal “no anar a remolc dels èxits esportius individuals i dels clubs, sinó impulsar un canvi en les institucions per a promoure una cultura de l’esport inclusiva i accessible”.

Amb aquesta visió, el Consell Insular d’Eivissa s’encarregarà de desenvolupar un pla integral d’infraestructures esportives i espais públics que tingui en compte les necessitats específiques de cada municipi de l’illa. Aquest pla organitzarà, prioritzarà i calendaritzarà les inversions i les accions a mitjà i llarg termini, amb l’objectiu de crear una xarxa d’instal·lacions esportives que satisfaci la demanda dels esportistes, clubs i organitzadors d’esdeveniments esportius locals.

Per assegurar-se que les decisions preses estiguin basades en l’experiència i en les necessitats reals de la comunitat esportiva, el PSOE es compromet a “treballar en estreta col·laboració amb els ajuntaments, els tècnics i les entitats esportives, així com amb altres agents interessats en la utilització futura de les instal·lacions esportives”. Aquests col·lectius “són els que millor coneixen les necessitats i els usos principals, per la qual cosa la seva participació serà essencial en la planificació i el desenvolupament dels projectes”.

El PSOE té l’objectiu ferm d’assegurar que l’esport sigui “totalment inclusiu”. Amb aquest propòsit, es prendran i aplicaran les mesures necessàries per garantir la total accessibilitat de les instal·lacions esportives, de manera “que tothom tingui l’oportunitat de participar en la pràctica esportiva, independentment de les seves capacitats”.

A més, es promourà l’esport com un mitjà per fomentar la inclusió social, donant suport i visibilitzant la pràctica esportiva de les persones amb discapacitat. Alhora, es treballarà en la implementació del Pla d’Envelliment Actiu per a “fomentar l’activitat física entre les persones majors i millorar la seva qualitat de vida”.

El PSOE també està compromès a promoure l’esport com a eina per a la igualtat de gènere. “Es treballarà per eliminar les desigualtats i la discriminació de gènere en l’àmbit esportiu, fomentant la participació de les dones i garantint oportunitats iguals per a tots”.

En matèria d’ajudes econòmiques, el PSOE augmentarà el suport als esportistes, clubs , Federacions i organitzadors d’esdeveniments esportius. Aquestes ajudes “es concediran de manera objectiva, transparent i clara, amb criteris ben definits”. A més, per facilitar aquest procés, es crearà un punt d’atenció al Consell Insular d’Eivissa, que oferirà assessorament i suport per a la presentació de projectes i justificacions d’ajudes.

Amb aquest conjunt de propostes, el PSOE mostra el seu compromís amb l’esport i l’activitat física a l’illa d’Eivissa, posant en primer pla “les necessitats de la comunitat esportiva i promovent una cultura saludable i participativa per a tothom”.

Comments are closed