El PSOE manifesta la seua radical oposició a l’explotació turística i urbanística del camp que vol imposar el Consell Insular de Vicent Marí

La Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE) vol fer pública la seua radical oposició a l’explotació turística i urbanística del camp que vol imposar el Consell Insular de Vicent Marí a través del Reglament de simplificació administrativa i d’una futura modificació del Pla Territorial Insular (PTI). El Partit Socialista presentarà al·legacions al Reglament, que es troba en exposició pública, i es posicionarà en contra de qualsevol proposta de modificació del PTI que suposi desprotegir un sol palm de terra de la nostra illa.

El model turístic i urbanístic de Vicent Marí, amb la seua proposta de 6.000 places turístiques en cases pageses, és una autèntica barbaritat que no podem permetre de cap de les maneres, com tampoc pensam acceptar l’autorització de noves activitats turístiques en sòl protegit.

La regulació de l’activitat d’habitacions turístiques, que és una figura prevista en la modificació de la Llei Turística aprovada pel govern progressista de Balears en la passada legislatura, s’ha de fer a través del PTI o del Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics (PIAT), instruments de planificació que la Llei habilita a tals efectes, però mai a través d’un simple procediment reglamentari, com pretén l’equip de govern de Vicent Marí i com al·legarà el PSOE en el període d’exposició pública que finalitza el pròxim 16 de juliol.

El PSOE també critica que Vicent Marí vulgui imposar la desprotecció del territori d’esquena als ajuntaments i del conjunt de la ciutadania, ja que ni el Reglament de simplificació ni la proposta de modificació del PTI s’han tractat en el Consell d’Alcaldes, que és l’òrgan polític que hauria de debatre la modificació d’unes normes que tendrien un gran impacte damunt del territori.

Recordem que el passat 28 de maig el grup PSOE va votar en contra de l’aprovació inicial del Reglament de simplificació administrava, tant per les seues formes de tramitació, d’esquena a la resta d’institucions i dels grups polítics, com per la seua “clara afectació damunt de la normativa autonòmica i damunt les competències municipals” i els “seriosos dubtes” de la seua legalitat, com va explicar en el Ple el portaveu socialista, Vicent Torres.

Finalment, la Federació Socialista d’Eivissa vol remarcar el seu compromís amb una recuperació turística i de l’economia de l’illa amb criteris de sostenibilitat, protecció del territori i justícia social. Per contra, el Partit Popular de Vicent Marí vol aprofitar la crisi per imposar una nova onada de massificació turística i de desprotecció del territori de l’illa d’Eivissa, enfront de la qual tendrà sempre la radical oposició del Partit Socialista.

Comments are closed