El PSOE proposa a l’Ajuntament de Santa Eulària habilitar un servei de recollida de restes de poda i jardineria a tots els nuclis urbans del municipi

El grup PSOE proposarà a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu habilitar un servei de recollida selectiva de restes de material de poda i jardineria, per donar servei a les necessitats de la ciutadania. A través d’una moció que es presenta al pròxim Ple de l’ajuntament, el grup Socialista demanarà que es doni servei, de manera rotatòria, a totes les zones urbanes del municipi.

El grup PSOE de Santa Eulària explica que en diferents èpoques de l’any els jardins i petits horts necessiten feines de poda i neteja, per tal de poder-los tenir en condicions per poder gaudir d’ells. És en aquestos moments de poda quan surt el problema de què fer amb les restes vegetals.

El municipi de Santa Eulària des Riu té una població molt dispersa i amb una població als nuclis urbans amb un model urbanístic basat en una tipologia d’habitatge que compta amb molts casos amb una zona de jardí o petit hort, la qual cosa fa que aquesta necessitat de poder-se desfer de les restes de poda o de neteja dels jardins, sigui encara més important. Pobles Jesús o es Puig d’en Valls en són un clar exemple, o també nuclis de població al voltant de Santa Eulària, com els barris de Can Guasch, Siesta o Sa Rota d’en Pere Cardona.

El grup PSOE explica en alguns casos la desesperació de no saber què fer amb aquestes restes, fins i tot pel cas de petits agricultors, fa que les restes de poda es trobin amuntegades, llevant espai per destinar-ho a cultiu, a més a més de convertir-se en un focus de plagues i infeccions; o simplement es fa un mal ús dels contenidors ordinaris, que precisament tenen la finalitat de recollida d’altre tipus de residus.

Segurament l’ideal seria disposar d’algun tipus d’eina per a compostatge per poder tornar a fer-ne ús al mateix jardí o hort, però tothom sap que aquest tipus d’eines necessiten, primer un espai i segon d’un temps que segurament no tothom està en disposició de dedicar-hi. Dur a terme aquesta tasca necessita, no només d’aquest temps, sinó d’un procés de volteig i reg adequat per evitar precisament males olors que dins d’un nucli de població urbà és segurament incompatible.

A això hi hem d’afegir que si les restes de poda són encara de més gran volum, necessitaran un procés previ de trituració per facilitar el procés de compostatge, eina de trituració que no tothom està en disposició de tenir.

Encara que dipositar als contenidors les restes de poda i jardineria està prohibit, és una pràctica que és fa, i l’ajuntament no té els mitjans de control necessaris. L’acumulació de restes en abocadors genera un important perill d’incendis, ja que són altament inflamables i, a més a més, durant la seva descomposició generen gasos, olors i lixiviats.

Les restes de poda i jardineria gestionats correctament poden tenir una important utilitat, perquè no només es poden convertir en compost, sinó també en biomassa. Tenim ja exemples d’altres indrets on existeixen uns punts o serveis amb contenidors per la recollida de residus no perillosos que s’adapten a les necessitats que presenta la poda i la neteja d’espais verds per tal de garantir la seva correcta gestió.

 

Comments are closed