El PSOE proposa ampliar fins als 26 anys la T-Jove de transport gratuït i afegir-hi descomptes per accedir a la cultura i als esports

El grup PSOE del Consell d’Eivissa ha presentat una proposta per ampliar fins als 26 anys la T-Jove de transport gratuït , amb l’objectiu de seguir fomentant una mobilitat sostenible i generar les condicions que possibilitin l’emancipació i integració social dels joves. També es proposa utilitzar la T-Jove per oferir gratuïtat o descomptes en activitats, béns i esdeveniments de cultura i esports. També es proposa utilitzar la T-Jove per oferir gratuïtat o descomptes en activitats, béns i esdeveniments de cultura i esports.

En la legislatura anterior, el Consell Insular va crear la T-Jove de transport gratuït per a menors de 18 anys. Una targeta que va ser un revulsiu per a la mobilitat sostenible entre els joves de la nostra illa, que ara es proposa ampliar fins als 26 anys.

El conseller socialista Víctor Torres defensarà la proposta al pròxim Ple ordinari del Consell Insular, esperant que “compti amb el vot afirmatiu de tots els grups, ja que es tracta d’una proposta en positiu en favor dels joves d’Eivissa”. Torres recorda “el gran avenç” que va suposar en favor dels joves i de la mobilitat sostenible la creació de la T-Jove fins als 18 anys per part de l’anterior govern progressista, amb el president Vicent Torres. El grup del PSOE considera que “s’ha de seguir treballant en aquesta línia, fomentant l’ús del transport públic entre els joves, ampliant l’edat dels beneficiaris”.

T-Jove, també per a descomptes en activitats, béns i serveis
Des del grup PSOE també es proposa ampliar els serveis que ofereix la T-Jove per tal de promoure l’accés a la cultura i a l’esport de les persones joves d’Eivissa. Així, el PSOE proposa oferir accés gratuït o descomptes per als titulars de la T-Jove en les entrades d’activitats, béns i esdeveniments culturals i esportius, i en l’ús d’instal·lacions esportives titularitat del Consell Insular d’Eivissa.

Així mateix, es proposa promoure que les persones físiques i les entitats públiques o privades de l’illa d’Eivissa puguin adherir-se a la T-Jove oferint als seus titulars gratuïtat o descomptes en aquest tipus d’activitats i serveis.

Comments are closed