El PSOE proposa la impartició al Centre d’Educació de Persones Adultes de cursos de preparació a oposicions a l’administració general de l’Estat, per tal d’ajudar a suplir la falta de funcionaris

El PSOE proposa la impartició al Centre d’Educació de Persones Adultes a Eivissa i Formentera (CEPA) de cursos de preparació del temari general d’oposicions a l’administració de l’Estat, per tal d’ajudar a suplir la falta de funcionaris a les nostres illes. A través d’una iniciativa que es presentarà al Parlament de les Illes Balears, al Consell Insular d’Eivissa i als ajuntaments, el PSOE proposa al Govern balear la creació al Centre d’Educació de Persones Adultes a Eivissa i Formentera “d’una oferta de cursos de preparació d’oposicions a l’Administració General de l’Estat, realitzant tots els tràmits necessaris per aconseguir la implantació dels mateixos al més aviat possible”. La iniciativa també proposa al Consell Insular i als ajuntaments que hi col·laborin econòmicament subvencionant els cursos, seguint l’exemple del que s’està fent a Menorca.

El diputat socialista al Parlament balear Àlex Pitaluga recorda que l’Administració General de l’Estat té cada any més dificultats per cobrir les places de personal funcionari a les Illes Balears, i especialment a Eivissa i Formentera. “La forta pujada que han experimentat els preus de l’habitatge fa que moltes persones que obtenen una plaça a les illes no puguin establir-se ni construir un projecte personal i professional a les Balears, el que dificulta la consolidació de les plantilles i deixa llocs buits constantment entre una convocatòria i l’altra d’oposicions”.

A Eivissa, alguns serveis, com el de la Direcció General de Trànsit, està patint especialment, trobant-se sota mínims “perquè les persones que guanyen una plaça en oposició sol·liciten el trasllat de destinació al més aviat possible per impossibilitat de trobar habitatge digne a preu assequible”.

A més, a les Pitiüses en particular i a les Illes Balears en general, “existeix una falta de cultura opositora endèmica, que fa que la taxa de persones residents que es presenten a les oposicions de l’Estat sigui molt baixa, el que encara dificulta més la fidelització del personal funcionari estatal”, explica el diputat socialista.

És per això que, en paral·lel a altres possibles mesures que ajudin a augmentar i conservar el personal funcionari, la mesura que es proposa “podria contribuir a incrementar la quantitat de persones residents a les plantilles dels organismes oficials de l’Estat, facilitant així no només la cobertura inicial de les diferents places, sinó també la possibilitat de donar estabilitat laboral i perspectives de carrera professional a residents de les Illes Balears”.

Àlex Pitaluga recorda que aquesta proposta “ve ja avalada per l’experiència de l’illa de Menorca, on les escoles d’adults de Maó i Ciutadella ja imparteixen, mitjançant subvenció del Consell Insular de Menorca, la formació que ara es proposa per les illes d’Eivissa i Formentera”. Es tracta de cursos de 40 hores sobre les matèries comunes del temari d’oposicions a l’Administració General de l’Estat. Una mesura d’aquest tipus, a més, afavoreix el seguiment de les diverses convocatòries i l’accés a la informació per part de la ciutadania, aspectes que també contribueixen a augmentar el nombre d’opositors.

Comments are closed