El PSOE proposa una dotzena de mesures per aturar la saturació i la massificació de l’illa d’Eivissa: Decreixement turístic, control i sancions de les activitats il·legals, frenar l’especulació urbanística, defensa del medi ambient i limitació dels preus del lloguer.

El PSOE ha presentat avui una dotzena de mesures concretes per aturar la saturació i la massificació que pateix l’illa d’Eivissa: Reducció de places turístiques, més control i sancions de les activitats il·legals, frenar l’especulació urbanística, defensa del medi ambient i limitació dels preus del lloguer formen el nucli de les propostes, que es debatran la setmana que ve en el Ple del Consell Insular d’Eivissa.

El portaveu socialista al Consell, Josep Marí Ribas, ‘Agustinet’, acompanyat de la consellera Elena López i del conseller Víctor Torres, ha presentat el document de propostes, destacant que el PSOE “sempre ha defensat posar límits al creixement”. En l’actual moment de creixent malestar social pels problemes derivats de la massificació i l’encariment de l’habitatge, el PSOE presenta una proposta “per fer un turisme respectuós i un equilibri entre economia, medi ambient i la nostra societat”. Propostes “que sempre hem dut en el nostre ideari, en els nostres programes electorals i per les quals hem lluitat durant molts anys, aconseguint algunes qüestions de protecció territorial i altres perquè teníem la capacitat de governar a les institucions”.

Hi ha propostes “que han tengut el rebuig del Partit Popular quasi sempre”, però “ara el que veiem és que el PP està virant el seu discurs i pensam que és una bona oportunitat que perquè s’hi posicionin clarament, no només amb paraules, sinó amb acords concrets, amb acords clars sobre aquelles coses que nosaltres pensam que s’han de fer a Eivissa”.

“Si realment volem anar cap a una illa sostenible, cap a una illa on la saturació sigui menys, cap a una illa on econòmic, socialment i mediambientalment sigui per viure i per viure bé, aquestes mesures són correctes, són oportunes”, ha destacat ‘Agustinet’.

“Naltros les creim i pensam que, si és ver que ara amb el Partit Popular coincidim que s’ha passat el límit, té la possibilitat de votar a favor d’aquestes propostes i posar de veritat negre sobre blanc i votar propostes concretes”. “Aquestes són mesures que es poden votar i són positives per millorar les condicions de vida de la gent i per fer aquesta illa més equilibrada, socialment i mediambientalment”, ha manifestat el portaveu socialista.

Les propostes que presenta el PSOE al pròxim Ple del Consell Insular són:

No autoritzar nous lloguers turístics en habitatges.

Eliminar la borsa de les aproximadament 9.000 places turístiques que tenim actualment amb moratòria i, en la futura redacció del Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics (PIAT), estudiar una reducció de les 100.000 places actualment autoritzades.

Implementar una campanya informativa de gran abast dirigida als turistes que visiten Eivissa amb l’objectiu de conscienciar sobre els riscos de reservar i allotjar-se en habitatges turístics no regulats i els perills associats a l’ús de taxis il·legals.

Reforçar les mesures de control contra els infractors, contractant més inspectors turístics i de transport per vigilar, controlar i fiscalitzar els lloguers turístics il·legals, el turisme d’excessos, les festes il·legals i els taxis pirates, i augmentar el nombre d’instructors i administratius dedicats a tramitar i agilitzar els expedients.

Augmentar les sancions als lloguers turístics il·legals, modificant la Llei de Turisme, per incrementar l’import mínim de les sancions amb l’objectiu de dissuadir aquestes activitats il·legals i protegir la reputació d’Eivissa com a destinació turística.

Aplicar la limitació d’entrada de vehicles a l’illa d’Eivissa a partir de 2025, no només de cotxes de lloguer i caravanes, sinó també de cotxes particulars.

Posar en marxa un nou servei de transport públic en 2025 i millorar totes les parades titularitat del Consell Insular. També s’ha d’assegurar la gratuïtat del transport públic per als residents més enllà de 2025 i connectar totes les platges amb autobusos llançadora.

Limitar les entrades per via aèria i portuària a la nostra illa, concretament: mantenir la limitació d’un màxim de 60 metres d’eslora els vaixells que vulguin operar en el port de Sant Antoni, limitar l’arribada de creuers turístics al port d’Eivissa, i restringir l’operació de jets privats a l’Aeroport d’Eivissa.

Protegir les praderes de posidònia, limitar els fondejos d’embarcacions amb l’ampliació dels camps de boies ecològiques i incrementar els recursos de control i sanció dels fondejos il·legals.

Rebuig a la intenció del Govern balear de Marga Prohens d’aprovar una amnistia urbanística per a les edificacions il·legals.

Retirada de la Modificació 2 del PTI aprovada inicialment pel Consell Insular de Vicent Marí, ja que permet l’autorització d’un total de 1.363 noves cases turístiques, de les quals 424 serien en espais protegits. A més, també preveu un impacte amb la construcció de 320 noves cases al camp en només 10 anys, i permet altres mesures com la legalització de les ‘discoteques’ construïdes en soterranis de cases, incrementar els paràmetres de construcció i facilitar les condicions de parcel·lació per poder construir en sòl rústic.

Declarar Eivissa zona tensada per poder així regular els preus de lloguer dels habitatges, d’acord amb la Llei estatal 12/2023 de 24 de maig pel Dret a l’Habitatge.

Comments are closed