El PSOE qualifica de fracàs absolut les polítiques de mobilitat de Vicent Marí. Els socialistes recorden que el PP del Consell ha estat incapaç de millorar el transport públic i planteja ara una proposta que sap que és irrealitzable aquesta legislatura.

La Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE) qualifica de fracàs absolut les polítiques de mobilitat de Vicent Marí, després que el PP del Consell Insular hagi estat incapaç de millorar el transport públic i ara plantegi una proposta que sap que és irrealitzable aquesta legislatura. La FSE considera que el partit de les autopistes no té credibilitat en matèria de mobilitat i qualifica la presentació del Consell Insular celebrada ahir com a acte de propaganda electoralista de Vicent Marí. Recordem que el 2019, el PP afirmava que a Eivissa “no hi havia saturació de vehicles” i que “no feia falta cap regulació com la de Formentera”, com defensava el seu president, José Vicente Marí Bosó, qui el dia d’avui segueix demanant que s’aixequin restriccions de vehicles en determinades zones de la ciutat d’Eivissa.

La FSE lamenta que la presentació del Consell Insular es va fer al marge dels alcaldes de l’illa, sense tampoc haver informat a la resta de grups de la institució, a pesar que el PP ha dit que ho vol tramitar com a proposició de Llei del Consell Insular, i sense cap altre consens previ, convertint la presentació és un acte de propaganda electoralista de Vicent Marí, en comptes d’una voluntat real de voler avançar de manera consensuada en favor de la sostenibilitat de l’illa.

Lamentablement, el model de mobilitat que tenim a Eivissa està condicionat pel model de les autopistes del Partit Popular, que continuen suposant una despesa anual d’uns 30 milions d’euros per a la nostra illa. A pesar d’aquells projectes mastodòntics, pocs anys després ens trobam que els problemes de saturació a les carreteres no han fet més que agreujar-se, el que suposa la constatació del fracàs del model de mobilitat del PP, que va apostar pel vehicle privat en detriment del transport públic.

A més a més, el PSOE recorda que combatre la saturació de vehicles requereix moltes altres mesures, que són fonamentals, sobretot les referides a transport públic i a l’ordenació territorial i turística, que el Partit Popular, no només es nega a prendre, sinó que està adoptant en la direcció totalment oposada.

D’una banda, la situació del transport públic, que no ha fet més que empitjorar en l’actual legislatura de Vicent Marí. Mentre diu que s’ha de regular l’entrada de vehicles, el Consell Insular deixa que el transport públic es degradi cada dia més, amb l’actual situació insostenible i un retard de les noves concessions que ja acumula tres anys. El transport públic d’Eivissa pateix una situació de degradació mai vista, després que l’actual equip de govern l’hagi deixat totalment abandonat: falta d’informació o informació deficient, estat lamentable de les parades, la falta d’un sistema de pagament anticipat en parades com l’Aeroport, o continues avaries per l’estat d’una flota cada vegada més envellida i que només es renova amb vehicles vells que provenen d’altres llocs d’Espanya.

Tampoc podem oblidar que el Partit Popular s’ha posicionat en contra de totes les mesures progressistes per combatre la massificació turística: Fa només tres dies, el Consell Insular de Vicent Marí va aprovar de manera definitiva el Reglament de simplificació, que converteix en turístiques totes les cases pageses d’Eivissa. A més a més, el PP va votar en contra de la limitació de places turístiques que estableix la nova Llei turística de les Illes Balears i continua sense abordar l’elaboració del Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics per regular l’activitat turística d’Eivissa i, respecte a la futura revisió del PTI, l’únic que ha anunciat és que vol permetre usos turístics en sòl rústic protegit.

L’actual situació de saturació que pateix la nostra illa està provocada, entre altres factors, pel creixement exponencial de les places turístiques en habitatges que va permetre la Llei Delgado del Partit Popular, fent que Eivissa arribàs a les 20.000 places en habitatges, que es varen sumar a les prop de 80.000 places que hi havia en establiments turístics. A tot això hi hem d’afegir les 9.000 places que actualment hi ha a la borsa de places turístiques. Amb la nova Llei Turística, que el PP va rebutjar, tenim una moratòria en vigor d’un màxim de quatre anys, durant els quals el Consell Insular ha d’aprovar el Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics per definir un nou sostre de places. En els últims mesos, les actuacions del Partit Popular ha estat de rebuig sempre de rebuig i votant en contra de totes les propostes de limitació que ha fet el Partit Socialista, demostrant, una vegada darrere l’altra, que el seu model és el de seguir creixent urbanísticament i turísticament a la nostra illa.

Anys després seguim pagant les conseqüències d’aquell model ferotge del Partit Popular, mentre apareix Vicent Marí anunciant una suposada proposta per regular l’entrada de vehicles. Sense dubte, un anunci que constata el fracàs del model territorial i turístic del seu partit i la hipocresia d’un PP que, mentre anuncia propostes de regulació de vehicles, es nega a donar suport a les mesures de limitació al creixement turístic, impulsa mesures com el lloguer turístic en cases pageses i deixa que el transport públic es degradi fins a una situació mai vista.

Només amb governs presidits per Socialistes a Eivissa i a Balears s’han donat passes en favor de la sostenibilitat de la nostra illa i es podran seguir aplicant mesures en aquesta línia, no només de regulació d’entrada de vehicles, que és molt necessària, sinó també de millora del transport públic i d’un model territorial i turístic sostenible. Així, la Federació Socialista d’Eivissa es compromet amb fer realitat una regulació de l’entrada de vehicles i portar endavant mesures de decreixement de places turístiques. Per part del Partit Popular, per molt que intentin maquillar les seues polítiques amb anuncis electoralistes com el d’ahir de Vicent Marí, la realitat de la seua acció política ha set sempre la de promoure un creixement i desenvolupament sense límits a la nostra illa.

Comments are closed

El PSOE qualifica de fracàs absolut les polítiques de mobilitat de Vicent Marí. Els socialistes recorden que el PP del Consell ha estat incapaç de millorar el transport públic i planteja ara una proposta que sap que és irrealitzable aquesta legislatura.

La Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE) qualifica de fracàs absolut les polítiques de mobilitat de Vicent Marí, després que el PP del Consell Insular hagi estat incapaç de millorar el transport públic i ara plantegi una proposta que sap que és irrealitzable aquesta legislatura. La FSE considera que el partit de les autopistes no té credibilitat en matèria de mobilitat i qualifica la presentació del Consell Insular celebrada ahir com a acte de propaganda electoralista de Vicent Marí. Recordem que el 2019, el PP afirmava que a Eivissa “no hi havia saturació de vehicles” i que “no feia falta cap regulació com la de Formentera”, com defensava el seu president, José Vicente Marí Bosó, qui el dia d’avui segueix demanant que s’aixequin restriccions de vehicles en determinades zones de la ciutat d’Eivissa.

La FSE lamenta que la presentació del Consell Insular es va fer al marge dels alcaldes de l’illa, sense tampoc haver informat a la resta de grups de la institució, a pesar que el PP ha dit que ho vol tramitar com a proposició de Llei del Consell Insular, i sense cap altre consens previ, convertint la presentació és un acte de propaganda electoralista de Vicent Marí, en comptes d’una voluntat real de voler avançar de manera consensuada en favor de la sostenibilitat de l’illa.

Lamentablement, el model de mobilitat que tenim a Eivissa està condicionat pel model de les autopistes del Partit Popular, que continuen suposant una despesa anual d’uns 30 milions d’euros per a la nostra illa. A pesar d’aquells projectes mastodòntics, pocs anys després ens trobam que els problemes de saturació a les carreteres no han fet més que agreujar-se, el que suposa la constatació del fracàs del model de mobilitat del PP, que va apostar pel vehicle privat en detriment del transport públic.

A més a més, el PSOE recorda que combatre la saturació de vehicles requereix moltes altres mesures, que són fonamentals, sobretot les referides a transport públic i a l’ordenació territorial i turística, que el Partit Popular, no només es nega a prendre, sinó que està adoptant en la direcció totalment oposada.

D’una banda, la situació del transport públic, que no ha fet més que empitjorar en l’actual legislatura de Vicent Marí. Mentre diu que s’ha de regular l’entrada de vehicles, el Consell Insular deixa que el transport públic es degradi cada dia més, amb l’actual situació insostenible i un retard de les noves concessions que ja acumula tres anys. El transport públic d’Eivissa pateix una situació de degradació mai vista, després que l’actual equip de govern l’hagi deixat totalment abandonat: falta d’informació o informació deficient, estat lamentable de les parades, la falta d’un sistema de pagament anticipat en parades com l’Aeroport, o continues avaries per l’estat d’una flota cada vegada més envellida i que només es renova amb vehicles vells que provenen d’altres llocs d’Espanya.

Tampoc podem oblidar que el Partit Popular s’ha posicionat en contra de totes les mesures progressistes per combatre la massificació turística: Fa només tres dies, el Consell Insular de Vicent Marí va aprovar de manera definitiva el Reglament de simplificació, que converteix en turístiques totes les cases pageses d’Eivissa. A més a més, el PP va votar en contra de la limitació de places turístiques que estableix la nova Llei turística de les Illes Balears i continua sense abordar l’elaboració del Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics per regular l’activitat turística d’Eivissa i, respecte a la futura revisió del PTI, l’únic que ha anunciat és que vol permetre usos turístics en sòl rústic protegit.

L’actual situació de saturació que pateix la nostra illa està provocada, entre altres factors, pel creixement exponencial de les places turístiques en habitatges que va permetre la Llei Delgado del Partit Popular, fent que Eivissa arribàs a les 20.000 places en habitatges, que es varen sumar a les prop de 80.000 places que hi havia en establiments turístics. A tot això hi hem d’afegir les 9.000 places que actualment hi ha a la borsa de places turístiques. Amb la nova Llei Turística, que el PP va rebutjar, tenim una moratòria en vigor d’un màxim de quatre anys, durant els quals el Consell Insular ha d’aprovar el Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics per definir un nou sostre de places. En els últims mesos, les actuacions del Partit Popular ha estat de rebuig sempre de rebuig i votant en contra de totes les propostes de limitació que ha fet el Partit Socialista, demostrant, una vegada darrere l’altra, que el seu model és el de seguir creixent urbanísticament i turísticament a la nostra illa.

Anys després seguim pagant les conseqüències d’aquell model ferotge del Partit Popular, mentre apareix Vicent Marí anunciant una suposada proposta per regular l’entrada de vehicles. Sense dubte, un anunci que constata el fracàs del model territorial i turístic del seu partit i la hipocresia d’un PP que, mentre anuncia propostes de regulació de vehicles, es nega a donar suport a les mesures de limitació al creixement turístic, impulsa mesures com el lloguer turístic en cases pageses i deixa que el transport públic es degradi fins a una situació mai vista.

Només amb governs presidits per Socialistes a Eivissa i a Balears s’han donat passes en favor de la sostenibilitat de la nostra illa i es podran seguir aplicant mesures en aquesta línia, no només de regulació d’entrada de vehicles, que és molt necessària, sinó també de millora del transport públic i d’un model territorial i turístic sostenible. Així, la Federació Socialista d’Eivissa es compromet amb fer realitat una regulació de l’entrada de vehicles i portar endavant mesures de decreixement de places turístiques. Per part del Partit Popular, per molt que intentin maquillar les seues polítiques amb anuncis electoralistes com el d’ahir de Vicent Marí, la realitat de la seua acció política ha set sempre la de promoure un creixement i desenvolupament sense límits a la nostra illa.

Comments are closed