El PSOE qualifica d'”extrema gravetat” l’ocultació de documents a la Fiscalia per part de Vicent Marí en el cas de presumpta corrupció de ‘La vida islados’

El grup PSOE del Consell Insular d’Eivissa qualifica d'”extrema gravetat” la decisió de Vicent Marí d’ocultar documents a la Fiscalia Anticorrupció en relació amb el cas “La vida islados”. En la remissió de la documentació dels expedients a la Fiscalia, efectuat per Vicent Marí el 7 d’abril, no hi figuren dos documents que són fonamentals: els pressupostos del vídeo, que són una prova de la presumpta actuació corrupta denunciada davant la Fiscalia per part de l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció.

Vicent Marí va justificar el preu del contracte amb dos pressupostos presumptament falsejats. Un, el de l’empresa adjudicatària, i un segon, d’una altra empresa, que va ser descartada. L’empresa descartada és la que realment va fer el vídeo, i al pressupost descartat surt el nom de l’administrador únic de l’empresa que va rebre el contracte de 250.000 euros. Uns documents que Vicent Marí no ha enviat a la Fiscalia.

L’anterior president i portaveu socialista, Vicent Torres, considera que “s’han de donar moltes explicacions, no només per la contractació irregular del vídeo, sinó també de per què han ocultat aquesta documentació”. El portaveu del grup PSOE ha manifestat que “si no tenen res a amagar, no s’estén per què no varen remetre la documentació completa” en relació amb el vídeo “La vida islados”, adjudicat a dit de manera irregular, tal com va alertar la Intervenció General del Consell Insular.

“Com a grup de l’oposició, la nostra obligació és posar en coneixement de la Fiscalia tots els fets”, ha declarat Vicent Torres, qui ha manifestat la seua confiança que la justícia “arribi al fons de l’assumpte i, en el cas que n’hi hagi, que es depurin totes les responsabilitats”.

El portaveu socialista lamenta que el cas de “La vida islados” és “l’exemple més greu de la manera de funcionar clientelar que el PP vol instal·lar al Consell Insular”. Vicent Torres ha recordat que els contractes i subvencions sense concurrència, entre el Consell Insular i FECOEV, “s’han disparat fins als 5,4 milions d’euros” en 2022, entre els quals hi ha els contractes dels premis ‘Influencers’, que es varen adjudicar a una determinada empresa per un total de 100.000 euros.

Comments are closed

El PSOE califica de “extrema gravedad” la ocultación de documentos en la Fiscalía por parte de Vicent Marí en el caso de presunta corrupción de ‘La vida islados’

El grupo PSOE del Consell Insular de Ibiza califica de “extrema gravedad” la decisión de Vicent Marí de ocultar documentos a la Fiscalía Anticorrupción en relación al caso “La vida islados”. En la remisión de la documentación de los expedientes a la Fiscalía, efectuado por Vicent Marí el 7 de abril, no figuran dos documentos que son fundamentales: los presupuestos del vídeo, que son una prueba de la presunta actuación corrupta denunciada ante la Fiscalía por parte de la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción.

Vicent Marí justificó el precio del contrato con dos presupuestos presuntamente falseados. Uno, el de la empresa adjudicataria, y un segundo, de otra empresa, que fue descartada. La empresa descartada es la que realmente hizo el vídeo, y en el presupuesto descartado sale el nombre del administrador único de la empresa que recibió el contrato de 250.000 euros. Unos documentos que Vicent Marí no ha enviado a la Fiscalía.

El anterior presidente y portavoz socialista, Vicent Torres, considera que “se deben dar muchas explicaciones, no sólo por la contratación irregular del vídeo, sino también de por qué han ocultado esta documentación”. El portavoz del grupo PSOE ha manifestado que “si no tienen nada que esconder, no se extiende por qué no remitieron la documentación completa” en relación con el vídeo “La vida islados”, adjudicado a dedo de forma irregular, tal y como va alertar a la Intervención General del Consell Insular.

“Como grupo de la oposición, nuestra obligación es poner en conocimiento de la Fiscalía todos los hechos”, declaró Vicent Torres, quien manifestó su confianza en que la justicia “llegue al fondo del asunto y, en el caso de que exista, que se depuren todas las responsabilidades”.

El portavoz socialista lamenta que el caso de “La vida islados” es “el ejemplo más grave de la forma de funcionar clientelar que el PP quiere instalar en el Consell Insular”. Vicent Torres recordó que los contratos y subvenciones sin concurrencia, entre el Consell Insular y FECOEV, “se han disparado hasta los 5,4 millones de euros” en 2022, entre los que se encuentran los contratos de los premios ‘Influencers’, que se adjudicaron a una determinada empresa por un total de 100.000 euros.

Comments are closed