El PSOE reclama a Santa Eulària , Sant Josep i Sant Antoni la regulació dels preus dels lloguers

El PSOE presentarà als pròxims plens dels ajuntaments de Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa Talaia i Sant Antoni de Portmany la reclamació de regular els preus dels lloguers, d’acord amb la Llei estatal d’Habitatge, amb la declaració d’aquests municipis com a zona tensada. El PSOE proposarà un acord per instar el Govern de les Illes Balears “a què declari la totalitat de la nostra Comunitat com a zona tensada perquè la ciutadania d’Eivissa pugui beneficiar-se de l’aplicació de l’Índex de Preus de Referència en els preus de lloguer”.

A Santa Eulària, el portaveu socialista, Alan Ripoll, recorda que “després de més de quaranta anys de governs del PP, el nostre municipi s’ha convertit en el més car d’Espanya” i “mai s’ha cedit ni un sol terreny per a fer habitatge públic”.

Una situació similar a Sant Antoni, on “a pesar de la febre constructora que hi ha actualment, tot l’habitatge que s’està fent està a preus astronòmics, molt per damunt del que pot pagar una família treballadora”, adverteix Antonio Lorenzo, portaveu del PSOE a Sant Antoni.

La moció també es presenta al Ple de Sant Josep de sa Talaia , mentre que a la ciutat d’Eivissa i al Consell Insular ja es va tractar el mes anterior, i es va rebutjar amb els vots del PP i Vox.

Recordem que el Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana ha presentat l’Índex de Preus de Referència, un nou instrument que té com a principal objectiu controlar l’increment dels preus del lloguer. Aquesta eina no respon a criteris polítics, sinó tècnics i empíricament demostrables i que s’aplica de forma homogènia amb independència del lloc de residència. Es pot consultar en el següent enllaç: https://serpavi.mivau.gob.es/.

L’índex operarà en aquelles Comunitats que sol·licitin ser declarades com a zones de mercat residencial tensat, segons el que s’estableix en la llei 12/2023 pel dret a l’habitatge. Es tracta d’oferir més transparència i coneixement del mercat de lloguer d’habitatge, i amb això afavorir l’increment de l’oferta d’habitatge a preus assequibles, aportant a més un element clau de seguretat jurídica en les relacions entre arrendador i arrendatari.

Aquest índex, a més, consisteix a fer que les dades públiques estiguin al servei de l’interès general, permetent conèixer el rang de valors de lloguer d’un habitatge com a referència per a la fixació de la renda en els nous contractes d’arrendament.

L’índex operarà en aquelles Comunitats que sol·licitin ser declarades com a zones de mercat residencial tensat, segons el que s’estableix en la Llei 12/2023 pel dret a l’habitatge. El Ministeri publicarà de manera trimestral una resolució en la qual es recollirà la relació de zones de mercat residencial tensat que hagin estat declarades d’acord amb aquest procediment. En aquesta resolució es recollirà el període de vigència i particularitats que puguin establir-se per a cada zona, i que puguin afectar la regulació dels contractes, com per exemple la definició del concepte de gran forquilla d’habitatge que aplica en cada zona.

Per a les zones de mercat residencial tensat, el valor superior del rang que determinarà l’índex marcarà el límit de renda màxim a exigir en els nous contractes de lloguer, de manera obligatòria, sempre que estem abans dues situacions: quan l’arrendador sigui una gran tenidor i quan es tracti d’un nou contracte de lloguer d’un habitatge que no hagi estat arrendat en els últims cinc anys.

Si l’habitatge objecte de lloguer no es troba en una zona de mercat residencial tensat, l’índex no podrà aplicar-se de manera obligatòria, de manera que la renda podrà pactar-se lliurement entre les parts, si bé en aquest cas l’índex tindrà caràcter informatiu.

L’índex és una eina excepcional per a aquells municipis on s’està produint una alta tensió en el mercat del lloguer. Amb ell se cerca evitar moviments especulatius dels preus dels lloguers, oferint un preu de mercat en funció de criteris tècnics. Es tracta d’oferir més transparència i coneixement del mercat del lloguer d’habitatge, i amb això afavorir l’increment de l’oferta d’habitatge a preus assequibles, aportant a més un element clau de seguretat jurídica en les relacions entre arrendador i arrendatari.

Els valors de l’índex s’obtenen sobre la base de la informació facilitada per l’Agència Tributària, relativa al contingut de les declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, d’immobles d’ús residencial en arrendament, i mitjançant uns elements de correcció i ponderació desenvolupats en el context d’un Grup Tècnic coordinat per la Direcció General d’Habitatge i Sòl. En aquest Grup han participat representants de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de la Direcció General del Cadastre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de l’Institut Nacional d’Estadística, de la Secretaria General d’Assumptes Econòmics i G20 de Presidència del Govern, del Banc d’Espanya, del Col·legi de Registradors, de l’Associació Espanyola d’Anàlisi de Valor i del Consell General d’Economistes.

Comments are closed