El PSOE reclama a Vicent Marí que el Consell Insular es posicioni a favor de la limitació dels preus del lloguer a l’illa d’Eivissa

“No hi ha excusa per negar-se a limitar els preus del lloguer. Ja tenim la Llei i els instruments per intervenir els lloguers, que a la nostra illa s’han disparat fins a límits inassumibles per a la majoria de les famílies”. Així de clar i contundent s’ha manifestat el portaveu del PSOE al Consell Insular i secretari general de la Federació Socialista d’Eivissa, Josep Marí Ribas, ‘Agustinet’, qui avui ha registrat una moció per reclamar a Vicent Marí que es posicioni en favor de la intervenció dels preus del lloguer. La moció proposa al Ple del Consell Insular d’Eivissa “instar el Govern de les Illes Balears a què declari la totalitat de la nostra Comunitat com a zona tensada perquè la ciutadania d’Eivissa pugui beneficiar-se de l’aplicació de l’Índex de Preus de Referència en els preus de lloguer”.

‘Agustinet’ recorda que, atès que el govern d’Espanya ha posat mitjans per a poder evitar la pujada abusiva de preus de lloguer, “és de summa urgència que aquest Consell Insular insti el Govern de les Illes Balears al fet que utilitzi les eines previstes en el nostre marc i ordenament jurídic per a abordar i mitigar aquesta problemàtica”.

El Ple d’aquest Consell Insular “té l’obligació de vetllar pel benestar de la seua ciutadania, d’impulsar polítiques que millorin la seva vida i aplicar totes aquelles que, venint d’Administracions superiors, puguin ser-li d’ajuda”. Un clar exemple és, en aquest cas, “la mesura impulsada des del Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana per tal que les famílies puguin beneficiar-se de manera clara”. Una mesura “que no perjudica en absolut cap propietari o propietària que vulgui llogar el seu habitatge o que la tingui llogada en aquests moments”.

Recordem que el Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana ha presentat l’Índex de Preus de Referència, un nou instrument que té com a principal objectiu controlar l’increment dels preus del lloguer. Aquesta eina no respon a criteris polítics, sinó tècnics i empíricament demostrables i que s’aplica de forma homogènia amb independència del lloc de residència. Es pot consultar en el següent enllaç: https://serpavi.mivau.gob.es/.

L’índex operarà en aquelles Comunitats que sol·licitin ser declarades com a zones de mercat residencial tensat, segons el que s’estableix en la llei 12/2023 pel dret a l’habitatge. Es tracta d’oferir més transparència i coneixement del mercat de lloguer d’habitatge, i amb això afavorir l’increment de l’oferta d’habitatge a preus assequibles, aportant a més un element clau de seguretat jurídica en les relacions entre arrendador i arrendatari.

Aquest índex, a més, consisteix a fer que les dades públiques estiguin al servei de l’interès general, permetent conèixer el rang de valors de lloguer d’un habitatge com a referència per a la fixació de la renda en els nous contractes d’arrendament.

L’índex operarà en aquelles Comunitats que sol·licitin ser declarades com a zones de mercat residencial tensat, segons el que s’estableix en la Llei 12/2023 pel dret a l’habitatge. El Ministeri publicarà de manera trimestral una resolució en la qual es recollirà la relació de zones de mercat residencial tensat que hagin estat declarades d’acord amb aquest procediment. En aquesta resolució es recollirà el període de vigència i particularitats que puguin establir-se per a cada zona, i que puguin afectar la regulació dels contractes, com per exemple la definició del concepte de gran forquilla d’habitatge que aplica en cada zona.

Per a les zones de mercat residencial tensat, el valor superior del rang que determinarà l’índex marcarà el límit de renda màxim a exigir en els nous contractes de lloguer, de manera obligatòria, sempre que estem abans dues situacions: quan l’arrendador sigui una gran tenidor i quan es tracti d’un nou contracte de lloguer d’un habitatge que no hagi estat arrendat en els últims cinc anys.

Si l’habitatge objecte de lloguer no es troba en una zona de mercat residencial tensat, l’índex no podrà aplicar-se de manera obligatòria, de manera que la renda podrà pactar-se lliurement entre les parts, si bé en aquest cas l’índex tindrà caràcter informatiu.

L’índex és una eina excepcional per a aquells municipis on s’està produint una alta tensió en el mercat del lloguer. Amb ell se cerca evitar moviments especulatius dels preus dels lloguers, oferint un preu de mercat en funció de criteris tècnics. Es tracta d’oferir més transparència i coneixement del mercat del lloguer d’habitatge, i amb això afavorir l’increment de l’oferta d’habitatge a preus assequibles, aportant a més un element clau de seguretat jurídica en les relacions entre arrendador i arrendatari.

Els valors de l’índex s’obtenen sobre la base de la informació facilitada per l’Agència Tributària, relativa al contingut de les declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, d’immobles d’ús residencial en arrendament, i mitjançant uns elements de correcció i ponderació desenvolupats en el context d’un Grup Tècnic coordinat per la Direcció General d’Habitatge i Sòl. En aquest Grup han participat representants de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de la Direcció General del Cadastre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de l’Institut Nacional d’Estadística, de la Secretaria General d’Assumptes Econòmics i G20 de Presidència del Govern, del Banc d’Espanya, del Col·legi de Registradors, de l’Associació Espanyola d’Anàlisi de Valor i del Consell General d’Economistes.

La moció del PSOE per reclamar la declaració d’Eivissa com a zona tensada arribarà al pròxim ple ordinari del Consell Insular, que tendrà lloc aquest divendres 22 de març.

Comments are closed