El PSOE reclama a Vicent Marí que informi la ciutadania sobre els impactes negatius en el territori, el medi ambient, els recursos naturals i l’increment de la pressió turística que provocarà a Eivissa el Decret de simplificació administrativa del Govern balear

El grup PSOE del Consell Insular d’Eivissa ha presentat una moció al pròxim Ple manifestant el seu rebuig al “Decret llei 3/2024 de mesures urgents de simplificació i racionalització administratives de les administracions públiques de les Illes Balears”. La moció, presentada per la consellera Elena López Bonet, alerta dels greus impactes que aquest decret pot tenir damunt del territori, el medi ambient, els recursos naturals i de més pressió turística damunt l’illa.

És per això que el PSOE reclama a Vicent Marí “presentar dades davant la ciutadania per part de tots els departaments afectats per aquest Decret llei 3/2024 i l’anàlisi dels impactes i conseqüències que tindrà la seua aplicació damunt del territori, el medi ambient, els recursos naturals i el turisme, així com la seua afectació damunt de les atribucions del Consell Insular d’Eivissa”.

El Decret llei 3/2024 va ser aprovat pel Consell de Govern de les Illes Balears el passat 24 de maig i validat pel Parlament l’11 de juny amb el suport del Partit Popular i Vox. A pesar que se suposa pretén “simplificar i racionalitzar els processos administratius”, el PSOE adverteix que, en realitat, “aquest decret facilita la urbanització descontrolada i la construcció d’infraestructures a terrenys rústics, incrementant la pressió sobre els recursos naturals com l’aigua i fomentant l’especulació immobiliària”.

Segons el PSOE, el decret permet la creació de negocis turístics en sòl rústic, la construcció de grans edificacions en terrenys rústics i agrícoles, i la legalització de construccions il·legals, tot això sense la necessària consideració de l’impacte ambiental i social. Així mateix, critica la supressió de la Comissió de Medi Ambient i la modificació unilateral de la Iniciativa Legislativa Popular sobre el Benestar de les Generacions presents i futures, sense consens amb les entitats que la van recolzar.

El PSOE sosté que aquestes mesures “no només agreugen la problemàtica de l’habitatge a Eivissa, incrementant els preus i dificultant l’accés a l’habitatge per als residents, sinó que també augmenten la pressió humana i turística sobre l’illa, afectant negativament la qualitat de vida dels habitants”.

El grup socialista també reclama que es dugui aquest assumpte a la Mesa del Pacte Polític i Social per a la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears, amb l’objectiu de promoure un diàleg transparent que consideri les necessitats i preocupacions de la ciutadania i les entitats locals. Recordem que el Govern de Marga Prohens va reunir la Mesa el mes passat sense informar-los que, només dos dies després, aprovaria aquest decret que va en el sentit totalment contrari al de posar límits a les illes.

Comments are closed