El PSOE reclama el compromís dels grups polítics en favor de tramitar la proposta de Llei de limitació de l’entrada de vehicles a Eivissa i que aquesta es pugui aplicar en la temporada turística de 2025

El grup PSOE del Consell Insular d’Eivissa proposarà demà en el Ple de la institució un acord per demanar el compromís de tots els grups polítics en favor de tramitar la proposta de Llei de limitació de l’entrada de vehicles a l’illa i que aquesta s’aprovi de manera que es pugui aplicar en la temporada turística de 2025. El Ple del Consell debatrà una moció del grup Socialista per “instar els grups polítics del Parlament de les Illes Balears a acceptar la presa en consideració de la proposta de Llei de Sostenibilitat mediambiental, econòmica, social i turística de l’illa d’Eivissa per tal que pugui iniciar la seua tramitació parlamentària”.

En un segon punt, la moció del PSOE proposa “instar els grups polítics del Parlament de les Illes Balears a aprovar la proposta de Llei de Sostenibilitat mediambiental, econòmica, social i turística de l’Eivissa dins d’un termini suficient que permeti iniciar la limitació de l’entrada de vehicles en la temporada turística de 2025”.

El grup Socialista considera necessari que el Ple del Consell Insular d’Eivissa faci un pronunciament en favor de la tramitació de la proposta de Llei per limitar l’entrada de vehicles a l’illa d’Eivissa, atès que pròximament els grups polítics amb representació a la cambra hauran de decidir la seua presa en consideració.

Entenem igualment necessari manifestar clarament per part del Ple que l’aprovació d’un instrument legal per habilitar el Consell Insular d’Eivissa a regular i limitar l’entrada de vehicles no es pot demorar ‘sine die’, sinó que s’hauria d’establir el compromís polític que la referida llei serà una realitat l’any que ve a molt tardar, tenint en compte els ritmes de la tramitació parlamentària.

Recordem que el passat 29 de gener de 2024, el grup parlamentari Socialista del Parlament de les Illes Balears va donar registre de la proposta de Llei de Sostenibilitat mediambiental, econòmica, social i turística de l’illa d’Eivissa, que té com a articulat la mateixa proposta aprovada pel Ple del Consell Insular d’Eivissa del 27 de gener de 2023.

La citada proposta de Llei recorda en el seu preàmbul l’antecedent de la Llei 7/2019, de 8 de febrer, per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l’illa de Formentera.

El PSOE considera que l’experiència de l’aplicació de la Llei de Formentera s’ha de valorar com a èxit que seria necessari replicar a l’illa d’Eivissa, per tal corregir també a la nostra illa la problemàtica derivada de la congestió provocada per la massiva entrada de vehicles durant els mesos de major afluència de persones.

Comments are closed