El PSOE reitera el seu rebuig a la proposta de modificació del PTI de Vicent Marí i els seus enganys: Desprotegeix territori, incrementa els paràmetres d’edificació i turistifica totes les cases d’Eivissa construïdes abans de 1956, inclús les que estan en espais naturals protegits.

El grup PSOE del Consell Insular d’Eivissa reitera el seu rebuig a la proposta de modificació del PTI i els enganys de Vicent Marí, ja que desprotegeix territori, incrementa els paràmetres d’edificació i turistifica totes les cases construïdes abans del 1956, inclús les que estan en espais naturals protegits. El PSOE critica també que Vicent Marí enganyi la ciutadania quan afirma que la norma és “proteccionista”, perquè les mesures previstes estan encaminades a aixecar restriccions de l’actual PTI. A més a més, Vicent Marí ha incomplit el seu compromís de “consens”, ja que la norma no està acordada ni amb els ajuntaments ni amb els grups polítics de l’oposició. Per tot això, El PSOE remarca que no li donarà suport, perquè suposa retallar la protecció aprovada en la modificació del PTI de la legislatura progressista.

Respecte a les manifestacions de l’equip de govern de Vicent Marí, el grup socialista critica que el PP parli de “tallar el cordó umbilical de l’especulació”, quan aquest ha set fruit, justament, de les polítiques territorials i turístiques del seu partit que durant molts anys ha patit la nostra illa. A part d’això, Vicent Marí menteix, ja que en comptes de restringir, el que fa és aixecar mesures de protecció actualment en vigor, facilita les segregacions per construir, incrementa paràmetres d’edificació i permet noves activitats econòmiques en sòl rústic que no són agràries.

Pel que fa a la turistificació de totes les cases construïdes a Eivissa abans de 1956, inclús les que estan espais protegits, el PSOE considera que la mesura és una barbaritat i que incrementarà la pressió i la saturació turística al camp. Vicent Marí enganya a la ciutadania quan diu que “prohibeix” el lloguer turístic en sòl rústic, ja que en realitat l’autoritza en totes les cases de l’illa construïdes abans de 1956. També és absolutament fals que sigui la primera illa que restringeix el lloguer turístic en sòl rústic, ja que Mallorca ho va fer ja fa uns anys.

Precisament, un dels factors fonamentals que han dut Eivissa a les actuals dificultats per al manteniment de les activitats agràries ha estat la parcel·lació especulativa, residencial i turística, de tot el camp, promoguda durant anys per la dreta, de manera que és absolutament hipòcrita per part seua que ara diguin que volen “ajudar” al manteniment de les finques.

El Partit Socialista defensarà que s’aturi completament la turistificació dels habitatges residencials del camp, tant de cases anteriors a 1956 com de totes les altres, i que es compleixi l’obligació que marca la nova Llei turística de les Illes Balears (que va tenir el vot en contra de Vicent Marí i tot el Partit Popular) que va establir una moratòria de quatre anys i la necessitat de retallar la borsa de places turístiques.

Recordem que, gràcies a la nova Llei, fins a l’aprovació del Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics d’Eivissa, que Vicent Marí no ha volgut fer i que ha d’establir una nova borsa i la planificació de tota l’activitat turística de l’illa, no es poden autoritzar noves places, tot i que l’actual equip de govern del Consell Insular ja s’ha manifestat en contra de retallar la borsa, que compta amb unes 9.000 places turístiques.

Comments are closed