El PSOE vota en contra del “pla d’urbanització” del camp d’Eivissa de per Vicent Marí, ja que “turistifica” els espais protegits i legalitza les “discoteques” construïdes en soterranis de les cases

El grup PSOE del Consell Insular ha votat en contra de l’aprovació “pla d’urbanització” del camp d’Eivissa que suposa la Modificació número 2 del Pla Territorial Insular, presentat per l’equip de govern de Vicent Marí. El portaveu socialista, Josep Marí Ribas, ‘Agustinet,’ ha denunciat que la modificació del PTI “turistifica” els espais protegits i legalitza les “discoteques” construïdes en soterranis de cases, a més d’altres qüestions com l’increment de paràmetres de construcció o l’ampliació de les condicions per poder construir en sòl rústic. 

“Diu que volen ‘desturistificar’ el sòl rústic, que no donaran més llicències a cases construïdes dins d’aquestes zones, però resulta que en les zones encara més profundes o de cases més antigues, les que estan construïdes abans de l’any 56, sí que es pot fer aquest lloguer”, ha advertit ‘Agustinet’. “Aquest lloguer turístic té un impacte gran sobre el sòl rústic, perquè quan hi ha gent que hi va a fer activitats turístiques, no és el mateix que si viu gent resident: s’amplien els camins i hi ha més trànsit… i pensam que Eivissa ja està prou ‘turistificat’”.

Marí Ribas també ha criticat que la modificació del PTI legalitza nous usos en soterranis de les cases de camp: “Quan parlam de sales de joc, d’un billar i d’una sala de cine,se’n va cap a una sala de música i de discoteca”. Això “és el que tenen moltes cases a soterranis, d’una manera ara segurament il·legal, i que a través d’aquesta modificació podien acabar legalitzant”.

El portaveu PSOE ha anunciat que presentarà al·legacions contra la modificació del PTI de Vicent Marí, ja que “no hi estam en absolut d’acord”. 

En referència a un model turístic i territorial de l’illa de futur, ‘Agustinet’ ha defensat una moció per a la redacció del Pla d’intervenció en àmbits turístics (PIAT) amb criteris de reducció de les places turístiques i d’ordenar les activitats. El PP ha acceptat les propostes socialistes “que el PIAT determinarà la saturació o no d’algunes activitats a determinades zones turístiques eliminant o impedint la instal·lació de determinats negocis turístics que pel seu volum i l’activitat musical associada s’han d’impedir” i “en favor d’un model turístic que sigui respectuós amb el nostre entorn natural i amb els nostres costums, tradicions i forma de viure”.

Per contra, ha votat en contra de punts com “eliminar la borsa de més 9.000 places turístiques que tenim actualment amb moratòria”, “no autoritzar més lloguer turístic ni a edificis plurifamiliars ni a habitatges unifamiliars” el compromís amb l’“aplicació del decret contra el turisme d’excessos, ampliant els límits actuals o determinant noves zones a l’illa d’Eivissa”.

En una interpel·lació posterior sobre intrusisme, ‘Agustinet’ ha lamentat els incompliments del Consell Insular i la falta d’actuació  sobre els lloguers turístics, les cases discoteca i els taxistes pirata. ‘Agustinet’ ha criticat la “falta de ganes” de combatre les activitats il·legals, com són les festes il·legals o el transport il·legal. “Fa quatre anys parlàvem de 600 matrícules de taxis pirates, i avui ja són 1.300”, ha recordat el portaveu del PSOE.

Vicent Marí abandona el ple
Vicent Marí s’ha negat a debatre la moció del PSOE presentada per urgència per defensar el consens sobre la llengua, en resposta a la proposició de llei presentada per Vox al Parlament de les Illes Balears. A pesar que la gravetat de la proposta de Vox, que vol convertir la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com un element de confrontació partidista, el PP del Consell Insular ha votat en contra de l’admissió a debat de la moció socialista.

Posteriorment, Vicent Marí ha abandonat el Ple del Consell Insular, tres hores abans de la seua finalització, per assistir a la missa de les festes de Sant Miquel, fet que ha motivat les queixes del portaveu del PSOE, qui ha qualificat l’acte com a “insòlit”. 

El PP rebutja tractar les propostes del PSOE per millorar la seguretat dels ciclistes a les carreteres
El conseller Víctor Torres ha lamentat la negativa del Partit Popular a acceptar les propostes socialistes per millorar la seguretat dels ciclistes a les carreteres d’Eivissa. A pesar de la necessitat de mesures urgents, que pertoquen al Consell Insular com a responsable de les carreteres, el PP no ha volgut ni tractar les propostes socialistes, referides a millorar la neteja, manteniment, senyalització i altres mesures per protegir els ciclistes que circulen per la nostra xarxa viària.  

El PP també ha rebutjat la meitat de les propostes del PSOE sobre l’educació 0-3, perjudicada pel retard del Consell Insular de Vicent Marí en l’elaboració del Reglament de guarderies. La dreta ha rebutjat la petició, entre d’altres, d’ampliar la gratuïtat oferida pel Govern Balear de les 4 hores d’escolarització a altres serveis complementaris com l’escoleta matinera, tarifa de recollida i/o el menjador a les escoletes del Consell d’Eivissa (Cas Serres, Es Fameliar i Ses Païsses).

En transport públic, Víctor Torres ha lamentat el “retard” que continua acumulant el contracte dels nous autobusos. A pesar que l’equip de govern de Vicent Marí es va comprometre a tenir el nou servei en marxa en 2022 i després en 2023, el dia d’avui ni tan sols s’ha iniciat la licitació. Mentrestant, “han votat en contra de totes les propostes que li ha fet el PSOE tots aquestos anys per millorar el servei”, ha lamentat el conseller del PSOE.

Comments are closed

El PSOE vota en contra del “pla d’urbanització” del camp d’Eivissa de Vicent Marí, ja que “turistifica” els espais protegits i legalitza les “discoteques” construïdes en soterranis de les cases

El grup PSOE del Consell Insular ha votat en contra de l’aprovació “pla d’urbanització” del camp d’Eivissa que suposa la Modificació número 2 del Pla Territorial Insular, presentat per l’equip de govern de Vicent Marí. El portaveu socialista, Josep Marí Ribas, ‘Agustinet,’ ha denunciat que la modificació del PTI “turistifica” els espais protegits i legalitza les “discoteques” construïdes en soterranis de cases, a més d’altres qüestions com l’increment de paràmetres de construcció o l’ampliació de les condicions per poder construir en sòl rústic. 

“Diu que volen ‘desturistificar’ el sòl rústic, que no donaran més llicències a cases construïdes dins d’aquestes zones, però resulta que en les zones encara més profundes o de cases més antigues, les que estan construïdes abans de l’any 56, sí que es pot fer aquest lloguer”, ha advertit ‘Agustinet’. “Aquest lloguer turístic té un impacte gran sobre el sòl rústic, perquè quan hi ha gent que hi va a fer activitats turístiques, no és el mateix que si viu gent resident: s’amplien els camins i hi ha més trànsit… i pensam que Eivissa ja està prou ‘turistificat’”.

Marí Ribas també ha criticat que la modificació del PTI legalitza nous usos en soterranis de les cases de camp: “Quan parlam de sales de joc, d’un billar i d’una sala de cine,se’n va cap a una sala de música i de discoteca”. Això “és el que tenen moltes cases a soterranis, d’una manera ara segurament il·legal, i que a través d’aquesta modificació podien acabar legalitzant”.

El portaveu PSOE ha anunciat que presentarà al·legacions contra la modificació del PTI de Vicent Marí, ja que “no hi estam en absolut d’acord”. 

En referència a un model turístic i territorial de l’illa de futur, ‘Agustinet’ ha defensat una moció per a la redacció del Pla d’intervenció en àmbits turístics (PIAT) amb criteris de reducció de les places turístiques i d’ordenar les activitats. El PP ha acceptat les propostes socialistes “que el PIAT determinarà la saturació o no d’algunes activitats a determinades zones turístiques eliminant o impedint la instal·lació de determinats negocis turístics que pel seu volum i l’activitat musical associada s’han d’impedir” i “en favor d’un model turístic que sigui respectuós amb el nostre entorn natural i amb els nostres costums, tradicions i forma de viure”.

Per contra, ha votat en contra de punts com “eliminar la borsa de més 9.000 places turístiques que tenim actualment amb moratòria”, “no autoritzar més lloguer turístic ni a edificis plurifamiliars ni a habitatges unifamiliars” el compromís amb l’“aplicació del decret contra el turisme d’excessos, ampliant els límits actuals o determinant noves zones a l’illa d’Eivissa”.

En una interpel·lació posterior sobre intrusisme, ‘Agustinet’ ha lamentat els incompliments del Consell Insular i la falta d’actuació  sobre els lloguers turístics, les cases discoteca i els taxistes pirata. ‘Agustinet’ ha criticat la “falta de ganes” de combatre les activitats il·legals, com són les festes il·legals o el transport il·legal. “Fa quatre anys parlàvem de 600 matrícules de taxis pirates, i avui ja són 1.300”, ha recordat el portaveu del PSOE.

Vicent Marí abandona el ple
Vicent Marí s’ha negat a debatre la moció del PSOE presentada per urgència per defensar el consens sobre la llengua, en resposta a la proposició de llei presentada per Vox al Parlament de les Illes Balears. A pesar que la gravetat de la proposta de Vox, que vol convertir la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com un element de confrontació partidista, el PP del Consell Insular ha votat en contra de l’admissió a debat de la moció socialista.

Posteriorment, Vicent Marí ha abandonat el Ple del Consell Insular, tres hores abans de la seua finalització, per assistir a la missa de les festes de Sant Miquel, fet que ha motivat les queixes del portaveu del PSOE, qui ha qualificat l’acte com a “insòlit”. 

El PP rebutja tractar les propostes del PSOE per millorar la seguretat dels ciclistes a les carreteres
El conseller Víctor Torres ha lamentat la negativa del Partit Popular a acceptar les propostes socialistes per millorar la seguretat dels ciclistes a les carreteres d’Eivissa. A pesar de la necessitat de mesures urgents, que pertoquen al Consell Insular com a responsable de les carreteres, el PP no ha volgut ni tractar les propostes socialistes, referides a millorar la neteja, manteniment, senyalització i altres mesures per protegir els ciclistes que circulen per la nostra xarxa viària.  

El PP també ha rebutjat la meitat de les propostes del PSOE sobre l’educació 0-3, perjudicada pel retard del Consell Insular de Vicent Marí en l’elaboració del Reglament de guarderies. La dreta ha rebutjat la petició, entre d’altres, d’ampliar la gratuïtat oferida pel Govern Balear de les 4 hores d’escolarització a altres serveis complementaris com l’escoleta matinera, tarifa de recollida i/o el menjador a les escoletes del Consell d’Eivissa (Cas Serres, Es Fameliar i Ses Païsses).

En transport públic, Víctor Torres ha lamentat el “retard” que continua acumulant el contracte dels nous autobusos. A pesar que l’equip de govern de Vicent Marí es va comprometre a tenir el nou servei en marxa en 2022 i després en 2023, el dia d’avui ni tan sols s’ha iniciat la licitació. Mentrestant, “han votat en contra de totes les propostes que li ha fet el PSOE tots aquestos anys per millorar el servei”, ha lamentat el conseller del PSOE.

Comments are closed