El rodatge de ‘La vida islados’ es va fer la setmana abans d’adjudicar-se el contracte. El grup PSOE denuncia que l’expedient és una farsa i que Vicent Marí va mentir al Ple.

El rodatge del vídeo de promoció turística ‘La vida islados’ es va fer una setmana abans de la seua adjudicació per decret de Vicent Marí. Els treballs de gravació de l’espot varen tenir lloc entre els dies 11 i 15 de juny, com es va fer públic a través dels mitjans de comunicació. No obstant això, l’adjudicació del contracte i de la despesa de 250.000 euros no va tenir lloc fins al 18 de juny, la setmana posterior als treballs de gravació. El 17 de juny, el director Insular de Turisme, Juan Miguel Costa, firma la proposta d’adjudicació a l’empresa, i l’endemà, 18 de juny, Vicent Marí firma el decret d’adjudicació, quan l’espot ja estava gravat.

El grup PSOE del Consell Insular d’Eivissa considera que l’expedient és una farsa i exigeix que s’arribi al fons d’aquest assumpte. Aquests fets demostren que Vicent Marí va mentir al Ple del Consell Insular, divendres passat, quan va afirmar que la contractació del vídeo no s’havia fet verbalment: “Encara li diré més, per ser un contracte d’emergència, m’agradaria vorer els contractes d’emergència que han tramitat altres administracions, si tan detallats estan com aquest, si tan detallats i si tan justificats, i si no hi consta més documentació que la necessària. Perquè la llei diu que, fins i tot, els contractes d’emergència es poden fer de manera verbal, cosa que no hem fet. Aquí ens podrien tirar en cara que ho hem fet amb nocturnitat, traïdoria i de manera verbal? No, no, aquí s’ha fet un expedient, i està avalat jurídicament, per tant no em parli aquí d’incompliments.” (Intervenció de Vicent Marí, minut 52:30 https://www.youtube.com/watch?v=0BP_ERQ7yYE).

La gravació de l’espot la setmana anterior a la seua adjudicació demostra que el contracte va ser verbal, deixant al descobert els enganys de Vicent Marí davant del Ple de la setmana passada. El grup PSOE considera que la contractació a dit, sense concurs públic, de l’espot de 250.000 euros està basat en una farsa d’expedient, en mentides i manipulacions, i que obliguen a una rectificació immediata, com també va exigir la Intervenció del Consell Insular, el màxim òrgan de fiscalitat i control econòmic de la institució.

Divendres passat, l’anterior president i portaveu del grup PSOE, Vicent Torres va denunciar davant del Ple que la contractació de l’espot ‘La vida islados’ era un “escàndol” i un “abús”.

En un informe “demolidor”, el servei d’Intervenció del Consell Insular va rebutjar el pagament dels treballs, ja que el contracte és “nul de ple dret”, va explicar Vicent Torres. La Intervenció del Consell conclou que el contracte “no s’empara en el Reial Decret 7/2020, de 12 de març, de mesures urgents per a respondre a l’impacte de la Covid-19, no es justifica la utilització de procediment d’emergència, no té el mínim rigor tècnic, no s’apliquen la resta de disposicions legals de la Llei de Contractes i no consta l’informe del secretari de la Corporació”, va explicar el portaveu socialista.

El vídeo ‘La vida islados’ és el primer dels sis contractes de promoció turística adjudicats sense concurs públic per decret de Vicent Marí. El total dels sis contractes sumen 745.000 euros. La Intervenció del Consell Insular va concloure que tots ells són “nuls de ple dret”.

Comments are closed