Francina Armengol prepara el pla per “rellançar l’economia sense deixar ningú enrere”

A la Mesa de Diàleg Social, amb patronals i sindicats més representatius (CCOO, CAEB, UGT i PIMEB), la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol ha abordat i presentat el document marc per al “Pla de Reactivació i Transformació Econòmica i Social de les Illes Balears”.

La presidenta ha explicat que “és un punt de partida”, un “document base a seguir millorant entre tots en el futur. Un pla obert, viu, flexible, participat i aglutinador. Un text resultat del diàleg amb institucions, partits i sectors econòmics i socials. I també fruit de la transversalitat i la cooperació de totes les àrees del Govern, que se seguirà enriquint amb la participació de totes i tots”.

Francina Armengol ha explicat que l’objectiu d’aquest esquema de reactivació és “unir la nostra societat al voltant d’un pla que ens permeti rellançar l’economia a curt termini sense deixar ningú enrere”. Comptar amb un full de ruta a partir del qual “articular acords i consensos i sumar les propostes d’agents econòmics i socials, partits i institucions”.

En definitiva, “comptar amb una base per a, entre tots, concretar mesures per protegir ciutadans, treballadors i empreses. I, alhora, reactivar la nostra economia (de forma gradual i segura), el més aviat possible, mentre projectam un horitzó millor per a tots. Mentre dissenyam col·lectivament un model de futur més sòlid i divers, més sostenible mediambiental, social i econòmicament”.

Al document es proposen pactes, acords i actuacions a tots els àmbits, estructurant-los en 10 eixos fonamentals:

1) Millora del turisme i estratègia d’activació

El turisme és el principal sector econòmic i serà un dels darrers a recuperar-se. Treballam en una estratègia d’activació i en la protecció de treballadors i empreses.

Millorarem la competitivitat apostant per la qualitat i la sostenibilitat i adaptant l’oferta a nous perfils.

2) Economia circular i nou model de consum lligat a la proximitat

– Pla d’estímul del sector primari. Volem arribar a un 2% del PIB.
– Pla de consum de proximitat. Objectiu: arribar a un 25% de consum de producte local.
– Pla de gestió sostenible de residus.
– Pla d’estímul de la indústria agroalimentària.

3) Economia del coneixement i la innovació i impuls de nous sectors

– Pla d’impuls de nous sectors lligats a la tecnologia, la recerca i la transferència de coneixement.
– Pla de foment de la recerca i la transf. de coneixement lligat per impulsar els clústers.
– Pla de modernització professional.
– Pla de captació de talent.

4) Modernització de la indústria tradicional i recuperació del teixit industrial

– Pla de reconversió industrial per a l’abastiment sanitari.
– Pla de desenvolupament de clústers.
– Pla de foment de la indústria local.
– Pla d’internacionalització i de retorn industrial.

5) Impuls de la transició Energètica i Economia Verda i Blava

– Pacte per l’energia.
– Pacte per l’aigua.
– Estratègia marítima.
– Pla de foment de la sostenibilitat ambiental, com a eix vertebrador d’un nou model productiu sostenible.

6) Agenda Urbana

Pla d’accés a l’habitatge i pla d’inversió pública en restauració i rehabilitació patrimonial i lligat a criteris de sostenibilitat. S’afavorirà la millora d’espais urbans i edificacions per a fer-los més sostenibles (energia i aigua).

7) Economia Social, Sanitària i Educativa

Es prioritza la inversió pública en residències, centres de dia, ajuda a domicili i centres escolars i sanitaris, sobretot els centres d’Atenció Primària.

Centrarem recursos en la creació d’una indústria sanitària local per poder autoabastir-nos amb material de protecció.

8) Indústries Culturals i Creatives

– Creació d’un fons per a la sostenibilitat de les indústries culturals.
– Subvencions per a despeses d’activitats que no s’hagin pogut realitzar.
– Fons d’adquisicions de productes culturals.

9) Ocupació, Formació i Empresa

– Estratègia de protecció immediata.
– Nou pla d’ocupació de qualitat.
– Pla d’impuls empresarial i de política financera.
– Pla integral d’FP adaptat a les noves necessitats del mercat laboral.

10) Agilització administrativa

Es millorarà la governança mitjançant un pla de modernització i agilització administrativa, es reforçarà la col·laboració amb els consells insulars i s’elaborarà un pla estratègic d’acció exterior i de la Unió Europea.

 

? Aquí podreu consultar i descarregar en #pdf el document presentat: http://caib.es/pidip2front/jsp/adjunto…

Comments are closed