Francina Armengol presideix el Consell de Govern celebrat a Eivissa, amb importants mesures en favor de l’illa

El Consell de Govern de les Illes Balears s’ha reunit a Eivissa, amb la presidenta, Francina Armengol, el conseller de Mobilitat i Habitatge i secretari general de la FSE, Josep Marí Ribas, i la resta de membres de l’executiu autonòmic per aprovar importants mesures en favor de l’illa:

Decret contra les festes il·legals
Aprovat un decret llei que modifica la Llei d’activitats per combatre les festes il·legals, sobretot les que es duen a terme en habitatges i en determinats àmbits de sòl rústic. Aquests tipus d’actes, al marge de la competència deslleial que suposen per a les activitats d’entreteniment i oci legalment establertes, no només suposen un important risc per a les persones que hi participen en no tenir els indrets on es duen a terme els elements de seguretat i protecció requerits, sinó que també tenen importants impactes en l’ordre públic i en la convivència ciutadana, generen molèsties i renous, problemes de mobilitat i d’accés de serveis essencials, a més de ser un potencial focus d’altres activitats il·lícites.

Les multes seran:

1. Falta lleu per participar en aquestes festes. De 300 a 3.000 €.

2. Falta greu per organitzar, comercialitzar o donar publicitat a aquestes festes i també per participar-hi si es fan en espais naturals protegits o habitatges. Multa de 3.000 a 30.000 €.

3. Falta molt greu per organitzar, comercialitzar o donar publicitat a festes il·legals en espais naturals protegits o habitatges, amb multes que poden anar dels 30.000 als 300.000 €.

Sector del taxi
El Decret llei estableix també el règim de prestació del servei de taxi en l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa per part de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.

El Decret llei té com a objectiu donar cobertura legal al sector del taxi a Eivissa, atès que les normes prèvies han decaigut —l’Ordre de 2013 va ser declarada nul·la pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears— i després que el 16 de març de 2022 el Consell Consultiu de les Illes Balears hagi conclòs que la modificació del règim especial de recollida de viatgers, així com la del règim tarifari lligat a aquest, s’ha de fer mitjançant una norma reglamentària l’aprovació de la qual és competència del Govern de les Illes Balears, mentre que la mera actualització de les tarifes fixades en la norma es pot dur a terme a través d’un acte administratiu general dictat per l’òrgan competent del Consell Insular d’Eivissa.

Ajudes afectats Don Pepe
En el Consell de Govern s’ha informat de la tramitació dels ajuts als afectats pel desallotjament del Don Pepe, que consisteixen en una subvenció a favor de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia perquè dugui a terme el «Projecte de suport temporal per a l’allotjament alternatiu de persones i/o famílies afectades pel desallotjament del bloc A de l’edifici Cantos Robados o Don Pepe».

El cost del projecte, que ha sol·licitat finançar el consistori eivissenc, és de 291.600 € anuals i té una durada de tres anys, la qual cosa suposa un pressupost total de 874.800 €.

La finalitat d’aquest projecte és donar suport a les famílies i a les persones afectades, propietaris o familiars directes de propietaris residents al Don Pepe, perquè aconsegueixin un habitatge habitual pels seus propis mitjans i de manera autònoma, amb el suport econòmic i tècnic més ajustat a la situació de necessitat de cada cas.

El Consell de Govern aprovarà en properes sessions aquesta injecció econòmica.

Ajudes socials
El Consell de Govern, a petició de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, ha autoritzat destinar 4.675.334 € al Consell Insular d’Eivissa per finançar els serveis socials comunitaris bàsics per als anys 2022-2024.

La Conselleria d’Afers Socials i Esports ha elaborat el Pla de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris, que planteja un escenari per a l’any 2024 d’augment de professionals. Es passarà d’una exigència d’un treballador social i un educador social cada 7.500 habitants a un per cada 5.000 habitants. A més, els ajuntaments hauran de tenir un auxiliar cada 10.000 habitants.

El compliment d’aquestes ràtios serà una condició perquè els ajuntaments accedeixin al nou finançament.
Pla de gestió de la pesca artesanal
El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha aprovat el Projecte de decret pel qual s’estableix un pla de gestió per a la pesca professional artesanal a les aigües interiors de les illes Pitiüses. Es tracta d’una norma, específica per a Eivissa i Formentera, amb un objectiu primordial com és el manteniment de l’activitat pesquera, del nombre d’embarcacions, de la producció i dels llocs de treball de la flota artesanal, formada actualment per 77 embarcacions, compaginant-ho amb reducció de l’esforç pesquer. És a dir, cerca garantir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de la pesca professional d’arts menors.

El model d’explotació pesquera de les Pitiüses és marcadament estacional, amb una activitat intensa durant els mesos d’estiu i una activitat reduïda durant la resta de l’any. L’activitat pesquera està lligada a la capacitat dels mercats locals i a l’activitat turística dels mesos de primavera i estiu. A més, les confraries de pescadors d’Eivissa, i posteriorment Formentera, han estat capdavanteres al Mediterrani espanyol a diferenciar les captures amb un sistema d’etiquetatge amb brides individuals que en garanteixen l’origen i la proximitat.

Comments are closed