Govern: Aprovats 3,2 milions d’ajudes al lloguer i 5,1 milions per al sector industrial

El Consell de Govern ha autoritzat aquest divendres una despesa inicial de 3,2 milions d’euros per a la convocatòria d’ajudes per al lloguer específiques per a famílies afectades per la crisi de la COVID-19. Aquestes ajudes es convocaran a finals d’aquest mes de juny i són compatibles amb els ajuts ordinaris de lloguer 2020 que es poden sol·licitar fins al 31 de juliol.

L’Acord adoptat permet destinar íntegrament a aquestes ajudes els recursos extraordinaris rebuts del Ministeri en matèria d’habitatge (2,4 milions d’euros), que es complementaran amb 825.000 euros addicionals de finançament autonòmic, que provenen del romanent no adjudicat de les ajudes per al lloguer corresponents a la convocatòria extraordinària de l’any 2018, convocada el mes de gener i ja resolta i pagada.

En total, seran més de 3,2 milions d’euros els que es destinaran a les famílies afectades per la COVID-19, d’acord amb els criteris establerts en el Reial decret llei 11/2020, tot i que s’espera que es puguin ampliar a altres col·lectius d’afectats.

Aquest és un tràmit necessari per continuar amb la tramitació de la convocatòria d’aquestes ajudes, que es publicarà previsiblement el proper dia 30 de juny.

En paral·lel, s’espera que el Ministeri autoritzi a les comunitats autònomes a aplicar a aquestes ajudes els romanents no consumits de convocatòries anteriors del Pla d’Habitatge, mentre es tracten d’alliberar més recursos autonòmics per ampliar la dotació econòmica d’aquestes ajudes. D’aquesta manera, el total del pressupost destinat a les ajudes per la COVID-19 serà possiblement superior a la quantitat de 3,2 milions que avui s’autoritza.

Per a aquest exercici 2020, el Govern de les Illes Balears ha mobilitzat més de 20 milions d’euros destinats al pagament de les ajudes per al lloguer de la convocatòria extraordinària de 2018 (per a aquelles persones que quedaren fora per no tenir uns ingressos mínims), l’ordinària de 2019 (que s’està acabant de pagar), la de 2020 (que ja es pot sol·licitar des del 2 de juny i fins al 31 de juliol, dotada amb 8,8 milions d’euros) i l’específica per a afectats per la crisi de la COVID-19.

La convocatòria ordinària de 2020 actualment en tràmit presenta canvis importants respecte de les anteriors i no únicament per la major quantia, sinó també per preservar els interessos dels sol·licitants en un moment d’especial dificultat econòmica com el que estam passant:

— Té un pressupost rècord de 8,8 milions d’euros.
— No és necessari el dipòsit de fiança del lloguer a l’IBAVI (és una de les mesures del Decret de reactivació econòmica).
— Es permet la declaració responsable per completar determinada documentació que, de forma justificada, no s’hagi pogut obtenir per motiu de la COVID-19.
— Es preveuen les situacions especials que en matèria d’habitatge s’han pogut donar per la COVID-19, com la moratòria de lloguers pactada entre llogater i propietari, o els microcrèdits.
— És compatible amb les ajudes per al lloguer COVID-19, sempre que la suma rebuda no superi el 100% del lloguer, i també amb els microcrèdits d’ajuda per al lloguer i les moratòries de lloguer.

Ajudes de 5,1 milions al sector industrial

El Consell de Govern també ha aprovat ajudes de 5,1 milions al sector industrial. El primer paquet d’ajudes està destinat al foment, la consolidació i el manteniment del teixit industrial per un import de 4,5 milions d’euros dividit en tres programes.

El primer programa s’adreça a la creació de projectes de disseny i innovació per al desenvolupament de nous productes, processos o serveis, o millorar considerablement els ja existents. Dins aquest àmbit, s’inclouen les empreses que, a causa de l’actual pandèmia, desitgin reorientar la seva producció o generar nous plans de negoci industrial. La quantia subvencionada passa del 30% al 50% de l’import, amb un màxim de 6.000 euros.

El segon programa està destinat a la implantació de la infraestructura tecnològica necessària per millorar o crear nous processos industrials. També se subvenciona el 50 % amb un import màxim de 15.000 euros.

Finalment, el tercer programa està destinat a cobrir reformes i despeses corrents que les indústries han hagut d’afrontar tot i veure minvada la seva producció durant l’emergència sanitària. La quantia màxima per beneficiari serà d’un 25 % sobre l’import concedit al programa 1 i 2.

Una de les principals novetats d’aquest paquet d’ajudes, juntament amb el tercer programa, és la flexibilització del període subvencionable, el qual s’estén a la convocatòria anterior. D’aquesta manera, les empreses que no es beneficiaren de la subvenció de l’any passat, però decidiren dur a terme les millores, podran acollir-se a les ajudes d’enguany amb els avantatges afegits del programa tercer.

D’altra banda, també s’ha aprovat un segon paquet d’ajudes per un import de 600.000 euros destinats a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica de les empreses industrials dins l’àmbit de les Illes Balears.

Comments are closed