Josep Marí Ribas critica la falta d’actuació del Consell Insular contra el turisme d’excessos i les festes il·legals

El secretari general de la Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE), Josep Marí Ribas, ha criticat la falta d’actuació del Consell Insular contra el turisme d’excessos i les festes il·legals. Marí Ribas ha declarat que l’administració insular, “com a institució de govern de l’illa, i com a responsable, a més a més, de la promoció i l’ordenació del turisme, té l’obligació, i hauria de tenir la voluntat, que no la té, de liderar una resposta a aquestes problemàtiques”.

“El Consell d’Eivissa s’ha de comprometre de manera clara en la lluita contra les festes il·legals, liderant i coordinant la resposta del conjunt de les administracions, cada una amb les seues responsabilitats i competències”, i també “actuant” a través del servei d’inspecció turística: “El Consell Insular ha de perseguir i sancionar els habitatges turístics que acullen aquestes activitats il·legals, ja que les hi pot obrir expedient per retirar la llicència turística, per incompliment de les condicions”.

“El que no pot ser és tenir una problemàtica com aquesta i que el Consell Insular es posi totalment de perfil, dient que no pot fer res, invocant canvis de lleis que són molt difícils o impossibles”, ha remarcat. Marí Ribas ha insistit que “amb les lleis actuals, amb els instruments actuals, es pot actuar, s’ha d’actuar, i això és el que hauria de fer aquest Consell Insular”.

Segons el secretari general socialista, Vicent Marí “està eludint la seua responsabilitat de liderar, coordinar i promoure mecanismes d’actuació del conjunt de les administracions davant dels riscos presents”, i “tampoc està treballant en un full de ruta per a superar definitivament el model del turisme d’excessos, al qual l’illa d’Eivissa hi ha de renunciar per sempre més”. Marí Ribas critica que el PP “s’està posicionant en contra de determinades restriccions, per exemple les que s’han posat per a la zona de Sant Antoni afectada pel decret del turisme d’excessos”.

El secretari general del FSE-PSOE critica que el PP “torna al model de sempre, basat en la massificació i en la saturació”, amb mesures com el Reglament de simplificació administrativa del Consell Insular, el qual “no té altre objectiu que promoure un nou increment de les activitats turístiques en sòl rústic i eliminar determinats controls sobre activitats constructores, com per exemple les que permeten obtenir una llicència d’habitatge turístic”.

Marí Ribas ha exigit a Vicent Marí “que abandoni aquest model de turisme massiu i d’excessos, i que es comprometi amb un canvi de model per a Eivissa basat en la qualitat i amb la sostenibilitat”, ja que “no podem sortir de la crisi repetint els errors del passat”.

El secretari general ha posat l’exemple del Pla Estratègic de Sant Antoni, que “està aturat”, i ha exigit al Consell Insular que treballi conjuntament amb tots els ajuntaments “en favor d’actuacions i d’inversions que ajudin a un desenvolupament econòmic amb criteris de qualitat i sostenibilitat mediambiental”.

Josep Marí Ribas també s’ha referit a la visita de dirigents del PP a Eivissa en les últimes setmanes, els quals han vengut a l’illa a criticar l’estratègia i la promoció turística que es fa a Balears. “Algú els ha dit que la promoció, l’ordenació i la informació turística d’Eivissa són competència del Consell Insular? Són ells els responsables de la gestió del turisme d’aquesta illa”, ha recordat el secretari general socialista.

“Per la nostra part, des del PSOE, ens comprometem a seguir treballant en favor de l’erradicació del turisme d’excessos a la nostra illa”, ha insistit Marí Ribas, així com a “seguir treballant en favor d’un model turístic basat en la qualitat, en la sostenibilitat i que redundi en la millora de les condicions de vida del conjunt de la ciutadania”.

El secretari general ha destacat que “l’inici de la recuperació és una realitat, i des del PSOE tenim la confiança que tendrem una bona temporada, a pesar de les circumstàncies tan difícils en les quals encara ens trobam”. Una recuperació que “és possible gràcies a l’esforç de tothom, del conjunt de la ciutadania.” Marí Ribas també ha volgut donar el missatge que “no ens podem confiar, que hem de continuar amb les màximes precaucions, i que hem de fer cas a les restriccions que marquen les autoritats sanitàries”.

Comments are closed

Josep Marí Ribas critica la falta de actuación del Consell Insular contra el turismo de excesos y las fiestas ilegales

El secretario general de la Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE), Josep Marí Ribas, ha criticado la falta de actuación del Consell Insular contra el turismo de excesos y las fiestas ilegales. Marí Ribas ha declarado que la administración insular, “como institución de gobierno de la isla, y como responsable, además, de la promoción y la ordenación del turismo, tiene la obligación, y debería tener la voluntad, que no la tiene, de liderar una respuesta a estas problemáticas “.

“El Consell d’Eivissa debe comprometerse de manera clara en la lucha contra las fiestas ilegales, liderando y coordinando la respuesta del conjunto de las administraciones, cada una con sus responsabilidades y competencias”, y también “actuando” a través del servicio de inspección turística: “El Consell Insular debe perseguir y sancionar las viviendas turísticas que acogen estas actividades ilegales, ya que se las puede abrir expediente para retirar la licencia turística, por incumplimiento de las condiciones”.

“Lo que no puede ser es tener una problemática como esta y que el Consell Insular se ponga totalmente de perfil, diciendo que no puede hacer nada, invocando cambios de leyes que son muy difíciles o imposibles”, ha remarcado. Marí Ribas ha insistido en que “con las leyes actuales, con los instrumentos actuales, se puede actuar, se debe actuar, y eso es lo que debería hacer este Consell”.

Según el secretario general socialista, Vicent Marí “está eludiendo su responsabilidad de liderar, coordinar y promover mecanismos de actuación del conjunto de las administraciones ante los riesgos presentes”, y “tampoco está trabajando en una hoja de ruta para superar definitivamente el modelo del turismo de excesos, al que la isla de Ibiza hay que renunciar para siempre “. Marí Ribas critica que el PP “se está posicionando en contra de determinadas restricciones, por ejemplo las que se han puesto para la zona de Sant Antoni afectada por el decreto del turismo de excesos”.

El secretario general del FSE-PSOE critica que el PP “vuelve al modelo de siempre, basado en la masificación y en la saturación”, con medidas como el Reglamento de simplificación administrativa del Consell Insular, que “no tiene otro objetivo que promover un nuevo incremento de las actividades turísticas en suelo rústico y eliminar determinados controles sobre actividades constructoras, como por ejemplo las que permiten obtener una licencia de vivienda turística “.

Marí Ribas ha exigido a Vicent Marí “que abandone este modelo de turismo masivo y de excesos, y que se comprometa con un cambio de modelo para Eivissa basado en la calidad y con la sostenibilidad”, ya que “no podemos salir de la crisis repitiendo los errores del pasado “.

Comments are closed