Josep Marí Ribas destaca “els avanços en habitatge, feminisme i medi ambient” del 40è Congrés Federal del PSOE, que són “molt necessaris per a Eivissa”

El secretari general de la Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE), Josep Marí Ribas, ha destacat “els avanços en habitatge, feminisme i medi ambient” del 40è Congrés Federal del PSOE, àmbits d’actuació del partit per als pròxims anys que són “molt necessaris per a Eivissa”. El 40è Congrés del PSOE ha suposat “una renovació de persones i d’ànims per seguir governant aquest país”, i també “en favor de les Illes Balears i d’Eivissa”, ha destacat el secretari general de la FSE.

“A Eivissa som una zona tensada pel problema de l’habitatge”, com ha recordat Marí Ribas. Davant d’aquest greu problema, el 40è Congrés Federal ha servit per donar “garanties que tant el govern central com el govern autonòmic faran cas i aplicaran la Llei estatal d’Habitatge”, que serà la primera de la democràcia. A més, el secretari general eivissenc, que és conseller balear de Mobilitat i Habitatge, ha destacat el compromís socialista, ja reflectit en el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat de 2022, de donar “importants ajudes als joves perquè es puguin emancipar”, que seran tant per accedir a un habitatge com per a l’accés a la cultura.

Marí Ribas ha felicitat l’exconseller balear i actual director de gabinet de la Vicepresidenta de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Marc Pons, qui formarà part de la nova Executiva Federal del PSOE com a secretari de Transició Ecològica Justa i la Preservació de la Biodiversitat. “Estic segur que farà una gran feina i que serà de molta ajuda en definir propostes en favor d’unes illes més sostenibles com volem els i les socialistes”.

El projecte polític del PSOE per als pròxims anys, liderat pel secretari general i president d’Espanya, Pedro Sánchez, inclou un impuls a altres àmbits d’actuació que “són les senyes d’identitat” del partit, com el “feminisme, la defensa del medi ambient, l’educació, les polítiques laborals i l’enfortiment de l’Estat del Benestar”.

Marí Ribas també ha volgut destacar el compromís del PSOE en l’impuls a la ciència i la sanitat pública, que són “fonamentals en un país avançat i que protegeix al conjunt de la ciutadania sense exclusions”. “Ho hem vist en aquesta pandèmia, necessitam invertir més en ciència, innovació i tenir un sistema públic de salut amb els màxims recursos possibles”, i “només el Partit Socialista és garantia que així serà”.

En el 40è Congrés del PSOE, que s’ha celebrat aquest cap de setmana a València, la delegació eivissenca ha estat encapçalada per Josep Marí Ribas, que hi ha participat com a delegat, com també la diputada Sofía Hernanz, i han assistit representants de totes les agrupacions socialistes de l’illa (Eivissa, Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa Talaia, Sant Antoni de Portmany i Sant Joan de Labritja), que hi han acudit com a convidats dins de la delegació balear, que ha tengut al capdavant la secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol.

Comments are closed

Josep Marí Ribas destaca “los avances en vivienda, feminismo y medio ambiente” del 40º Congreso Federal del PSOE, que son “muy necesarios para Eivissa”

El secretario general de la Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE), Josep Marí Ribas, ha destacado “los avances en vivienda, feminismo y medio ambiente” del 40º Congreso Federal del PSOE, ámbitos de actuación del partido para los próximos años que son “muy necesarios para Eivissa”. El 40º Congreso del PSOE ha supuesto “una renovación de personas y de ánimos para seguir gobernando este país”, y también “en favor de las Illes Balears y de Eivissa”, ha destacado el secretario general de la FSE.

“En Eivissa somos una zona tensionada por el problema de la vivienda”, como ha recordado Marí Ribas. Ante este grave problema, el 40º Congreso Federal ha servido para dar “garantías de que tanto el gobierno central como el gobierno autonómico harán caso y aplicarán la Ley estatal de Vivienda”, que será la primera de la democracia. Además, el secretario general ibicenco, que es conseller balear de Movilidad y Vivienda, ha destacado el compromiso socialista, ya reflejado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022, de dar “importantes ayudas a los jóvenes para que puedan emanciparse” , que serán tanto para acceder a una vivienda como para el acceso a la cultura.

Marí Ribas felicitó el exconseller balear y actual director de gabinete de la Vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Marc Pons, quien formará parte de la nueva Ejecutiva Federal del PSOE como secretario de Transición Ecológica Justa y la Preservación de la Biodiversidad. “Estoy seguro de que hará un gran trabajo y que será de mucha ayuda en definir propuestas en favor de unas islas más sostenibles como queremos los y las socialistas”.

El proyecto político del PSOE para los próximos años, liderado por el secretario general y presidente de España, Pedro Sánchez, incluye un impulso a otros ámbitos de actuación que “son las señas de identidad” del partido, como el “feminismo, la defensa del medio ambiente, la educación, las políticas laborales y el fortalecimiento del Estado del Bienestar”.

Marí Ribas también ha querido destacar el compromiso del PSOE en el impulso a la ciencia y la sanidad pública, que son “fundamentales en un país avanzado y que protege al conjunto de la ciudadanía sin exclusiones”. “Lo hemos visto en esta pandemia, necesitamos invertir más en ciencia, innovación y tener un sistema público de salud con los máximos recursos posibles”, y “sólo el Partido Socialista es garantía de que así será”.

En el 40º Congreso del PSOE, que se ha celebrado en Valencia, la delegación ibicenca ha sido encabezada por Josep Marí Ribas, que ha participado como delegado, así como la diputada Sofía Hernanz, y asistieron representantes de todas las agrupaciones socialistas de la isla (Eivissa, Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa Talaia, Sant Antoni de Portmany y Sant Joan de Labritja), que acudieron como invitados dentro de la delegación balear, que ha tenido el frente la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol.

Comments are closed