Josep Marí Ribas: “El PSOE s’està preparant per recuperar el Consell Insular”. El Comitè Insular de la FSE manifesta el seu “rebuig al model turístic de massificació i desprotecció del territori” i aposta per “una ocupació estable i de qualitat” per als treballadors i les treballadores d’Eivissa.

La Federació Socialista d’Eivissa es prepara per “oferir propostes a la ciutadania per recuperar el Consell Insular”. Així ho ha manifestat el secretari general de la Federació Socialista d’Eivissa, Josep Marí Ribas, qui remarca que l’illa necessita un govern socialista, “com tenim a Espanya i a les Illes Balears”, per afrontar els problemes de la ciutadania.

El secretari general ha posat l’exemple dels problemes de massificació i saturació, amb un Vicent Marí que “repeteix el mateix titular des de fa tres anys, però que no concreta cap proposta”. Marí Ribas ha criticat la contradicció d’un Partit Popular que “diu, d’una banda, que vol limitar els vehicles, i al mateix temps es manifesta en contra de les mesures per aturar el creixement de places turístiques”.

A més, el secretari general ha lamentat la falta d’inversió en el transport públic d’Eivissa, amb unes noves concessions que acumulen anys de retard per part del govern del PP i Cs del Consell Insular.

Marí Ribas ha realitzat aquestes manifestacions amb motiu de la reunió del Comitè Insular de la FSE-PSOE, màxim òrgan del partit entre congressos, que s’ha celebrat aquest matí al Centre Cultural Cervantes de Sant Antoni de Portmany. En la reunió hi han participat els nous membres que en formen part després de la celebració del 5è Congrés de la FSE-PSOE i de les assemblees locals que han tengut lloc a les últimes setmanes. El Comitè Insular de la FSE-PSOE manté els mateixos membres a la mesa que en l’anterior etapa: José María Costa com a president, i Verónica Lorente i Alan Ripoll com a secretaris.

Resolució per un turisme sostenible
El Comitè ha aprovat una resolució de compromís a “oferir a la ciutadania de l’illa una alternativa al model turístic de massificació i desprotecció del territori que representa el govern de dretes del Consell d’Eivissa, i fer-lo realitat a partir del 2023 liderant una nova majoria progressista a la màxima institució insular”. També es compromet a continuar treballant “en favor de l’aprovació de la nova Llei Turística de les Illes Balears com a instrument fonamental per al desenvolupament d’un turisme social, sostenible, circular i de qualitat, que redundi en favor del conjunt de la ciutadania de la nostra illa”.

La resolució aprovada recorda que, a pesar de l’aposta per la qualitat, la sostenibilitat i la defensa dels treballadors i de les treballadores del turisme de la indústria turística que suposa la nova Llei, “ens trobam uns partits de la dreta a l’oposició a les Illes Balears que s’han desmarcat d’aquestos amplis acords durant la tramitació de la Llei, fet que demostra, una vegada més, el seu nul interès en l’aplicació de criteris socials i mediambientals en el turisme”.

Ens trobam, a més a més, amb “un govern del Consell Insular d’Eivissa governat per la dreta, que és qui ha d’aplicar aquesta Llei, que en comptes d’apostar per la sostenibilitat, ha anunciat que vol promoure modificacions territorials per permetre noves activitats turístiques en sòl rústic i espais protegits; que en tota la legislatura no ha donat cap passa respecte a l’elaboració del Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics d’Eivissa; i que continua sense oferir propostes concretes a compromisos de legislatura, com va ser el de proposar una regulació de l’entrada de cotxes de lloguer i caravanes a la nostra illa, que continua sent una declaració d’intencions sense més concreció”.

Resolució per una ocupació estable i de qualitat
El Comitè Insular de la FSE ha aprovat una altra resolució en què es compromet a “continuar treballant en favor d’una ocupació estable i de qualitat a l’illa d’Eivissa, especialment per a les dones, els joves i les persones més vulnerables, amb especial atenció sobre l’augment de l’ocupació qualificada a dins i a fora del sector turístic”.

Les dades de conjuntura laboral del mes abril han situat Eivissa com a “líder en creació d’ocupació digna, estable i de qualitat”, amb una creació de 9.243 llocs de feina indefinits, amb el qual el 90% de contractació que es genera és indefinida, el qual era del 20% fa exactament un any, i una reducció del 61,6% de l’atur respecte del mateix mes de l’any passat, el qual representa la major reducció de l’atur de la comunitat autònoma i de l’Estat Espanyol.

S’han recuperat, per tant, a la nostra illa 6.554 llocs de feina respecte del mes d’abril de 2021 i la xifra d’aturats és actualment de 4.261 persones, el qual representa un mínim històric, ja que es troba per davall de dos xifres de temporades rècord a l’Illa d’Eivissa (4.911 en 2007 i 5.450 e 2019).

Aquestes dades “mostren com els governs progressistes estam treballant per solucionar un dels principals problemes d’aquesta terra, i que tanta importància té per a les persones, i que mantenim el nostre ferm compromís amb els treballadors de la nostra terra, com a valor fonamental i fundacional de la nostra organització, a la vegada que demostram que els socialistes sabem gestionar l’economia posant per davant a les persones, sense renunciar al creixement econòmic”. Unes dades històriques que han estat possibles gràcies, entre altres factors, a l’aprovació del Reial decret llei 32/2021 de reforma laboral en el Congrés dels Diputats el passat 3 de febrer, amb el qual “es va obrir un nou paradigma laboral, apostant per una ocupació de qualitat i que ha dignificat milions de llocs de treball”.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EN FAVOR DE LA SOSTENIBILITAT DEL TURISME A L’ILLA D’EIVISSA (1)

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL COMITÈ INSULAR DE LA FSE-PSOE SOBRE LA MILLORA DE L’OCUPACIÓ A L’ILLA D’EIVISSA

Comments are closed

Josep Marí Ribas: “El PSOE se está preparando para recuperar el Consell Insular”. El Comité Insular de la FSE manifiesta su “rechazo al modelo turístico de masificación y desprotección del territorio” y apuesta por “un empleo estable y de calidad” para los trabajadores y trabajadoras de Eivissa.

La Federación Socialista de Eivissa se prepara para “ofrecer propuestas a la ciudadanía para recuperar el Consell Insular”. Así lo ha manifestado el secretario general de la Federación Socialista de Eivissa, Josep Marí Ribas, quien remarca que la isla necesita un gobierno socialista, “como tenemos en España y en las Illes Balears”, para afrontar los problemas de la ciudadanía.

El secretario general ha puesto el ejemplo de los problemas de masificación y saturación, con un Vicent Marí que “repite el mismo titular desde hace tres años, pero que no concreta ninguna propuesta”. Marí Ribas criticó la contradicción de un Partido Popular que “dice, por un lado, que quiere limitar los vehículos, y al mismo tiempo se manifiesta en contra de las medidas para detener el crecimiento de plazas turísticas”.

Además, el secretario general lamentó la falta de inversión en el transporte público de Eivissa, con unas nuevas concesiones que acumulan años de retraso por parte del gobierno del PP y Cs del Consell Insular.

Marí Ribas ha realizado estas manifestaciones con motivo de la reunión del Comité Insular de la FSE-PSOE, máximo órgano del partido entre congresos, que se ha celebrado esta mañana en el Centro Cultural Cervantes de Sant Antoni de Portmany. En la reunión han participado los nuevos miembros que forman parte de la misma después de la celebración del 5º Congreso de la FSE-PSOE y de las asambleas locales que han tenido lugar en las últimas semanas. El Comité Insular de la FSE-PSOE mantiene a los mismos miembros en la mesa que en la anterior etapa: José María Costa como presidente, y Verónica Lorente y Alan Ripoll como secretarios.

Resolución por un turismo sostenible
El Comité ha aprobado una resolución de compromiso a “ofrecer a la ciudadanía de la isla una alternativa al modelo turístico de masificación y desprotección del territorio que representa el gobierno de derechas del Consell de Eivissa, y hacerlo realidad a partir de 2023 liderando una nueva mayoría progresista en la máxima institución insular”. También se compromete a continuar trabajando “en favor de la aprobación de la nueva Ley Turística de las Islas Baleares como instrumento fundamental para el desarrollo de un turismo social, sostenible, circular y de calidad, que redunde en favor del conjunto de la ciudadanía de nuestra isla”.

La resolución aprobada recuerda que, pese a la apuesta por la calidad, la sostenibilidad y la defensa de los trabajadores y trabajadoras del turismo de la industria turística que supone la nueva Ley, “nos encontramos unos partidos de la derecha en el oposición en las Islas Baleares que se han desmarcado de estos amplios acuerdos durante la tramitación de la Ley, lo que demuestra, una vez más, su nulo interés en la aplicación de criterios sociales y medioambientales en el turismo”.

Nos encontramos, además, con “un gobierno del Consell Insular de Eivissa gobernado por la derecha, que es quien debe aplicar esta Ley, que en vez de apostar por la sostenibilidad, ha anunciado que quiere promover modificaciones territoriales para permitir nuevas actividades turísticas en suelo rústico y espacios protegidos, que en toda la legislatura no ha dado ningún paso respecto a la elaboración del Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos de Eivissa, y que sigue sin ofrecer propuestas concretas a compromisos de legislatura, como fue el de proponer una regulación de la entrada de coches de alquiler y caravanas en nuestra isla, que sigue siendo una declaración de intenciones sin mayor concreción”.

Resolución por un empleo estable y de calidad
El Comité Insular de la FSE ha aprobado otra resolución en la que se compromete a “seguir trabajando en favor de un empleo estable y de calidad en la isla de Eivissa, especialmente para las mujeres, los jóvenes y las personas más vulnerables , con especial atención sobre el aumento del empleo calificado dentro y fuera del sector turístico”.

Los datos de coyuntura laboral del mes abril han situado a Eivissa como “líder en creación de empleo digno, estable y de calidad”, con una creación de 9.243 puestos de trabajo indefinidos, con el que el 90% de contratación que se genera es indefinida, que era del 20% hace exactamente un año, y una reducción del 61,6% del paro respecto al mismo mes del año pasado, que representa la mayor reducción del paro de la comunidad autónoma y del Estado Español.

Se han recuperado, por tanto, en nuestra isla 6.554 puestos de trabajo respecto al mes de abril de 2021 y la cifra de parados es actualmente de 4.261 personas, lo que representa un mínimo histórico, ya que se encuentra por debajo de dos cifras de temporadas récord en la Isla de Eivissa (4.911 en 2007 y 5.450 en 2019).

Estos datos “muestran cómo los gobiernos progresistas estamos trabajando para solucionar uno de los principales problemas de esta tierra”.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EN FAVOR DE LA SOSTENIBILITAT DEL TURISME A L’ILLA D’EIVISSA (1)

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL COMITÈ INSULAR DE LA FSE-PSOE SOBRE LA MILLORA DE L’OCUPACIÓ A L’ILLA D’EIVISSA

Comments are closed