Josep Marí Ribas presenta a Eivissa els pressupostos de la Comunitat per al 2022: La despesa territorialitzada arriba fins als 132,3 milions d’euros, un 11% d’increment

Els pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2022 eleven inicialment la despesa territorialitzada a Eivissa fins els 132,3 milions d’euros, un increment de 13,2 milions, un 11% més, respecte dels pressuposts 2021 en termes homogenis. L’aportació del pressupost autonòmic al Consell d’Eivissa creix fins els 60,6 milions, suma 7,7 milions més que enguany, i el conjunt de les transferències corrents i de capital al Consell d’Eivissa i els ajuntaments de l’illa es situa en 76,3 milions d’euros.

El conseller de Mobilitat i Habitatge i secretari general de la FSE-PSOE, Josep Marí Ribas, ha participat en la presentació del pressupostos -que es troben en fase de tramitació parlamentària- en un acte celebrat a la seu del Consell Insular d’Eivissa.

Els nous pressuposts autonòmics, amb 5.176 milions destinats a polítiques públiques, un 9,5% més que enguany, creixen enfocats principalment en l’augment per a les polítiques més associades a la reactivació i millora del model productiu i la sostenibilitat, i reforcen novament les polítiques socials. En un escenari marcat per l’impacte de la pandèmia de la COVID-19, es destinen més recursos que mai en la prestació dels serveis públics, en mantenir la xarxa de suport públic desplegada per fer front a la crisi sanitària i les seves conseqüències i en impulsar polítiques de diversificació i reactivació econòmica, incorporant recursos extraordinaris del fons europeu Next Generation i dels fons estatals addicionals del Factor d’insularitat previst al Règim Especial de les Illes Balears.

La despesa territorialitzada, la qual inclou una part de la despesa total, corresponent als capítols de transferències corrents i de capital i de les inversions, assoleix la xifra de 132,3 milions a Eivissa per al 2022, principalment per l’increment de les transferències al Consell d’Eivissa. Mentre que es manté el volum d’inversions a Eivissa provinents del sector públic administratiu –conselleries del Govern i IBSalut- i de les empreses i entitats del sector públic instrumental, amb un total de 55,9 milions.

De la xifra de 132 milions, s’incrementa especialment la part de la despesa territorialitzada corresponent al municipi d’Eivissa, la qual s’eleva fins a 12,2 milions, un augment de 5,3 milions (+77%) respecte dels pressuposts inicials per al 2021. Pel que fa a l’aportació del Govern al Consell d’Eivissa, la institució insular rebrà 60,6 milions a través del sistema de finançament dels consells, 7,7 milions més que enguany, i un augment de prop de 22 milions, un 56% més, respecte dels pressuposts del 2015.

L’increment del finançament dels consells insulars per al 2022 es produeix tant per l’augment de la bestreta per a l’any vinent, la qual constitueix el gruix del sistema de finançament dels consells i que respon a la millora de les previsions d’ingressos de la comunitat autònoma, com per l’aportació de fons extraordinaris per compensar la caiguda d’ingressos de l’altra part del sistema, la liquidació de l’any 2020, que s’ha de percebre el 2022.

En les polítiques socials, els pressuposts preveuen noves actuacions en els àmbits sanitari, educatiu i de serveis socials, com la partida de 2,5 milions per a les reformes de centres educatius (CP Sa Bodega, CP Es Vedrà, CEIP Ses Planes, CP Sant Antoni, CEIP Santa Gertrudis, IES Santa Eulària, CP Es Pratet, CP Poeta Villangómez) o els 1,8 milions destinats a la digitalització dels centres (aules digitals, nous dispositius i material educatiu digital).

Els pressuposts recullen la creació de noves places públiques d’educació de 0 a 3 anys a Eivissa, amb una dotació de 643.000 euros, així com 380.000 euros per al manteniment de la xarxa pública de 0 a 3 anys, i diverses actuacions d’ampliacions i obres a centres com l’IES Isidor Macabich (662.447 euros, per a l’ampliació del cicle formatiu de cuina i restauració) o el CEIP Can Misses i l’IES sa Blanca Dona, amb 421.000 euros en conjunt.

En l’àmbit sanitari, es preveu la contractació de personal per reforçar diversos serveis de l’àrea de Salut d’Eivissa (Atenció primària i Can Misses), una àrea que també disposarà d’1,2 milions per a compres d’equipaments, mobiliari i noves adquisicions, i també inclouen una partida de gairebé 590.000 euros per a l’equipament inicial de l’hospital de Can Misses. Per al 2022, d’altra banda, es preveuen els concursos d’idees de les reformes dels centres de salut Es Viver i de Santa Eulària.

En serveis socials, els comptes preveuen partides per a les reformes i ampliacions de l’hospital residència Cas Serres (gairebé 745.000 euros per al 2022), del centre de pre-emancipació d’Eivissa (265.500 euros) o el centre polivalent de Sa Joveria (379.400 euros), totes elles mitjançant convenis amb el Consell insular d’Eivissa, i també per a la residència de Sant Josep (646.000 euros per al 2022), en aquest cas pendent de la cessió de terrenys municipals; així com una partida de 393.000 euros per a obres de reforma i reposició de material a les residències Can Blai i Sa Serra.

En medi Ambient i territori, destaquen partides per les obres de restauració de Sa Coma per a la nova base de l’IBANAT a Eivissa (897.000 euros), per al tractament aeri de la processionària del pi (697.500 euros) o per a inversions en maquinària forestal (250.000 euros).

En relació a la gestió del cicle de l’aigua, els pressuposts incorporen partides per a millores en les depuradores de la ciutat d’Eivissa (677.600 euros, d’un projecte total d’1,2 milions entre 2022 i 2023) i de Cala Sant Vicent (prop de 200.000 euros) i per a obres de millora i subministrament de bombes de la dessaladora de Santa Eulària (179.000 euros).

En agricultura, pesca i alimentació, els comptes inclouen la redacció i tramitació del projecte d’optimització sostenible dels recursos hídrics procedents d’aigües regenerades amb destí a la modernització i consolidació dels regadius socials (210.000 euros) i el projecte d’inversió de vigilància de les reserves marines d’Eivissa (190.000 euros).

Els pressuposts també incorporen partides en matèria de transició energètica, per a noves instal·lacions fotovoltaiques a espais cedits pels ajuntaments per a autoconsums compartits (362.000 euros) , un àmbit al qual ja està iniciat el projecte d’energia fotovoltaica a la coberta del centre educatiu Cervantes a Sant Antoni de Portmany; i també es preveuen diverses actuacions de manteniment i millora de la gestió d’instal·lacions fotovoltaiques de la comunitat, en dispositius de monitoratge, bateries condensadores i renovació d’equips de mesures de la qualitat de l’aire.

En sectors productius i memòria democràtica, també es destinen 111.000 euros als dos convenis amb la Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera, en els àmbits de comerç i innovació, per a accions de foment de la millora competitiva dels comerços i projectes singulars al teixit empresarial, i per comptar amb la cambra per al desenvolupament de plans d’innovació amb les empreses illenques. D’altra banda, preveu noves actuacions del Pla de fosses al cementeri vell d’Eivissa.

En matèria d’habitatge, per a principis del 2022 es preveu la finalització de les tres promocions d’habitatge públic actualment en marxa a Eivissa, de 67 habitatges a dos promocions a la Platja den Bossa i de 19 habitatges al carrer Xarch, i els pressuposts inclouen per a l’any vinent el projecte bàsic, executiu i de direcció d’obra d’una nova promoció de 54 habitatges de protecció pública (Isidor Macabich).

En mobilitat, per al 2022 es preveu destinar 1,3 milions a la millora de parades i estacions d’autobús i sistemes digitals d’informació de transport públic a Eivissa, així com una partida de 554.000 euros per a un concurs per disposar d’una barca diària entre Formentera i Eivissa (6h i 22.30h). Els pressuposts inclouen l’anualitat corresponent a 2022 de les concessions de les autopistes d’Eivissa i al manteniment de la bassa d’aigües (29,1 milions). Als ports, s’inclou la renovació del paviment i l’adequació de l’estació marítima i els pantalans del port de Sant Antoni (250.000 euros).

En l’àmbit laboral, es preveu destinar 9 milions d’euros a Eivissa a polítiques actives d’ocupació adreçades a diferents col·lectius a l’illa, a través del SOIB. En universitat i recerca, els pressuposts inclouen 150.000 euros per a projectes de recerca i divulgació a Eivissa, per a l’escola de turisme (100.000 euros) i ajudes a estudiants universitaris per desplaçament (83.000 euros) i residència (4.920 euros), entre d’altres.

En cultura, els pressuposts inclouen inicialment diverses partides, destinades entre d’altres al Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (1,6 milions), el Consorci Eivissa de la Humanitat (596.963 euros), a la restauració de BIC (125.500 euros), i altres, com l’adquisició de fons per a biblioteques, el MACE i el Programa Viu la Cultura; així com, en matèria de política Lingüística, transferències a ajuntaments (40.000 euros).

L’IBDona preveu abordar el proper any el projecte de creació, amb el Consell insular, d’un centre d’atenció 24 hores a víctimes de violència sexual, així com un servei d’acompanyament a l’hospital de referència els 365 dies de l’any. I d’altra banda, l’EBAP preveu una descentralització de cursos i la realització a Eivissa de cursos bàsics de policies locals (800h) i de capacitació per a l’accés a la borsa extraordinària de personal funcionari interí de policia (800h).

Comments are closed