Josep Marí Ribas presenta l’estudi per afrontar els efectes del canvi climàtic a les infraestructures portuàries

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, ha presentat a Eivissa els resultats de l’estudi d’adaptació dels ports autonòmics al canvi climàtic necessari per redactar el Pla General de l’ens públic. El port de Sant Antoni haurà de planificar actuacions contra la inestabilitat que podria provocar l’augment del nivell de la mar

L’estudi avalua els factors de risc associats al canvi climàtic a mitjà i llarg termini que podrien afectar els ports de les Illes Balears i proposa mesures generals d’adaptació per evitar-ne els efectes.

El canvi climàtic afecta les costes i els ports per la pujada del nivell de la mar, els possibles canvis en les altures i direccions de l’onatge, així com per les variacions en les marees meteorològiques (provocades per condicions meteorològiques extremes com tempestes o borrasques).

D’aquesta anàlisi es pot concloure que la pujada del nivell de la mar representa el major risc per als ports de les Illes Balears atesa la concatenació dels seus efectes, com la inoperabilitat de molls i pantalans, l’ultrapassament per onatge dels dics portuaris i la generació, en conseqüència, de problemes d’agitació interior. En cas dels ports d’Eivissa, la principal conseqüència d’aquesta pujada seria l’impacte que la mar podria tenir sobre l’estabilitat de les infraestructures portuàries.

Els resultats d’aquesta investigació permetran adaptar el dimensionament i l’enfocament de les propostes d’actuació del pla general que Ports de les Illes Balears està redactant actualment.

El document estableix dos marcs temporals consensuats per la comunitat científica per estudiar el canvi climàtic —l’any 2045 i l’any 2100—, i utilitza dos supòsits basats en diferents escenaris d’emissions de CO2; un de més optimista, en què les emissions es mantenen estables i, per tant, l’increment de la temperatura global i el creixement del nivell de la mar és menor, i un altre, en què les emissions continuen augmentant i els efectes negatius creixen exponencialment.

Comments are closed