La Federació Socialista d’Eivissa alerta que el PP promou “una nova onada de massificació a la nostra illa que empitjorarà les condicions de vida de la gent”

La Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE) ha celebrat una jornada de treball sobre polítiques territorials i la gestió de l’aigua i dels residus, en què s’ha fet palesa la “preocupació” pel context de governs de la dreta, en alguns casos amb el suport de l’extrema dreta, a totes les institucions municipals, insular i autonòmica d’Eivissa i Balears. “Sabem que la dreta eivissenca prioritza l’especulació i el creixement urbanístic i turístic a costa del territori i dels recursos naturals”. Per tant, “no podem ser optimistes quant a la defensa d’una gestió sostenible a curt i mitjà termini, a pesar que aquest mateix concepte, el de “sostenibilitat”, el Partit Popular l’utilitzi contínuament en els seus discursos”, ha advertit el secretari general de la FSE-PSOE, Josep Marí Ribas, ‘Agustinet’.

“Quan el PP d’Eivissa modifica el PTI i proposa construir grans infraestructures, no ho fa pensant a millorar les condicions de vida de la gent, sinó que ho fa amb l’únic objectiu d’iniciar una nova onada de creixement i especulació territorial i turística que massificarà encara més la nostra illa, que provocarà encara més problemes de saturació i d’esgotament dels recursos i empitjorarà les condicions de vida de la gent”, ha advertit Marí Ribas.

‘Agustinet’ ha posat l’exemple de les autovies: “Varen abandonar totalment el transport públic en favor d’un model basat en infraestructures multimilionàries per al vehicle privat, que encara avui dia seguim pagant, que varen provocar un greu impacte i fractura social i territorial, i que no han servit per reduir la massificació del trànsit, sinó que encara ha provocat més creixement i saturació de vehicles a la nostra illa”.

Respecte del cicle de l’aigua, el PSOE considera que “és absolutament imprescindible garantir el subministrament d’aigua a la població, al sector productiu i al sector primari”. “Ho hem de fer atenint-nos a criteris de consum responsable i no de malbaratament, i pensant en inversions i mesures de gestió que tenguin també un objectiu clar de reaprofitament”, ha explicat el secretari general.

Des del PSOE “seguirem defensant la dessalació d’aigua de la mar com a mètode per assegurar el subministrament hídric a la nostra”. I respecte a la construcció de noves infraestructures, considera necessari “prioritzar inversions que assegurin el subministrament de manera més immediata, ja sigui amb l’ampliació de les actuals dessaladores, com amb la millora de la xarxa de distribució, la presa de mesures d’estalvi i la recuperació dels aqüífers amb la reutilització de l’aigua depurada”, amb una màxima i objectiu final molt clar: “Ni una gota d’aigua depurada s’hauria d’abocar a la mar”.

La jornada de treball també ha abordat el debat sobre la gestió dels residus a la nostra illa, sobretot quant al problema de la finalització de la vida útil de l’abocador insular de Ca na Putxa dins de 5 o 6 anys.

“El Partit Popular de Vicent Marí planteja la construcció d’una incineradora a Eivissa, una decisió que des del PSOE creim que ja està presa des de fa temps, però que no volen anunciar per evitar una reacció ciutadana contrària, fins que trobin la manera de “convèncer” que aquesta és la millor opció”.

“Des del PSOE, ens oposam rotundament a la incineradora, pels costos socials, ambientals i econòmics que suposaria per a l’illa”, ha explicat ‘Agustinet’. “Apostam per reforçar les polítiques encaminades a la reducció, reutilització i reciclatge, a l’objectiu del ‘residu zero’, conscients, en tot cas, que sempre hi haurà una part del que es recull que s’haurà de tractar. És per això que pensam, tal com recull el primer elaborat pel Consell Insular, que Vicent Marí ha descartat perquè no li agraden les seues conclusions, que l’opció més recomanable des dels punts de vista econòmics, socials i mediambientals és la del trasllat de residus fora de la nostra illa, i no l’opció d’una incineradora, com promou el Partit Popular”.

La FSE-PSOE conclou que els primers quatre anys de govern de Vicent Marí al Consell Insular han encarat la nostra illa “a la posició de sortida d’una nova etapa de massificació i d’explotació urbanística i turística”, que en aquesta segona legislatura “volen fer explotar i impulsar de manera definitiva aprofitant que PP i Vox han aconseguit el Govern de les Illes Balears”. Exemples d’això, ha dit, “en tenim sobradament, com és l’anunci de Marga Prohens de la derogació de la Llei del turisme sostenible, i per tant de l’actual moratòria de places turístiques. I el mateix pot passar durant els pròxims anys amb altres normes de protecció del territori i del medi ambient”.

Des de la Federació Socialista d’Eivissa “reiteram el nostre compromís amb el desenvolupament social i econòmic de la nostra illa, la generació de llocs de feina, el benestar, la qualitat de vida i la reducció de les desigualtats, com és sobretot la que provoca l’actual dificultat d’accés a l’habitatge”, però sempre sobre la base de “criteris mediambientals i de defensa dels valors paisatgístics, patrimonials i culturals que han fet de la nostra illa un lloc únic al món”, ha conclòs el secretari general.

Durant la jornada també s’ha tractat la planificació territorial i les al·legacions del PSOE a la Modificació número 2 del Pla Territorial de l’illa d’Eivissa. Com s’ha explicat durant la jornada, la nova planificació permetrà l’autorització d’un total de 1.363 noves cases turístiques, de les quals 424 serien en espais protegits, així com la construcció de 320 noves cases al camp en només 10 anys. Així, segons reconeix la mateixa memòria ambiental que acompanya la proposta de modificació, Eivissa podrà arribar a 3.000 cases turístiques en sòl rústic, ja que les prop de 1.400 noves cases que es podran autoritzar se sumen a les actuals 1.600 que hi ha autoritzades en sòl rústic.

Quant a la construcció de nous habitatges, la Modificació del PTI de Vicent Marí tendrà un impacte en forma de 320 noves cases en 10 anys (100 habitatges nous gràcies a la nova norma i 220 habitatges més que sí que es poden autoritzar amb la norma actual, però que “s’acceleren” gràcies la nova modificació del PTI, segons explica memòria ambiental del document).

Des del PSOE “continuarem manifestant el nostre rebuig a la norma que promou Vicent Marí, exigirem tornar a la situació actual de la modificació 1 aprovada per l’anterior Consell progressista i defensarem l’elaboració d’un nou PTI (una revisió de tota la planificació) amb criteris de defensa dels valors territorials de la nostra illa, de l’arrelament de la gent del camp, del patrimoni natural i etnològic i del foment de les activitats pròpies del sòl rústic”, ha dit el secretari general de la FSE-PSOE.

Comments are closed

La Federació Socialista d’Eivissa alerta que el PP promou “una nova onada de massificació a la nostra illa que empitjorarà les condicions de vida de la gent”

La Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE) ha celebrat una jornada de treball sobre polítiques territorials i la gestió de l’aigua i dels residus, en què s’ha fet palesa la “preocupació” pel context de governs de la dreta, en alguns casos amb el suport de l’extrema dreta, a totes les institucions municipals, insular i autonòmica d’Eivissa i Balears. “Sabem que la dreta eivissenca prioritza l’especulació i el creixement urbanístic i turístic a costa del territori i dels recursos naturals”. Per tant, “no podem ser optimistes quant a la defensa d’una gestió sostenible a curt i mitjà termini, a pesar que aquest mateix concepte, el de “sostenibilitat”, el Partit Popular l’utilitzi contínuament en els seus discursos”, ha advertit el secretari general de la FSE-PSOE, Josep Marí Ribas, ‘Agustinet’.

“Quan el PP d’Eivissa modifica el PTI i proposa construir grans infraestructures, no ho fa pensant a millorar les condicions de vida de la gent, sinó que ho fa amb l’únic objectiu d’iniciar una nova onada de creixement i especulació territorial i turística que massificarà encara més la nostra illa, que provocarà encara més problemes de saturació i d’esgotament dels recursos i empitjorarà les condicions de vida de la gent”, ha advertit Marí Ribas.

‘Agustinet’ ha posat l’exemple de les autovies: “Varen abandonar totalment el transport públic en favor d’un model basat en infraestructures multimilionàries per al vehicle privat, que encara avui dia seguim pagant, que varen provocar un greu impacte i fractura social i territorial, i que no han servit per reduir la massificació del trànsit, sinó que encara ha provocat més creixement i saturació de vehicles a la nostra illa”.

Respecte del cicle de l’aigua, el PSOE considera que “és absolutament imprescindible garantir el subministrament d’aigua a la població, al sector productiu i al sector primari”. “Ho hem de fer atenint-nos a criteris de consum responsable i no de malbaratament, i pensant en inversions i mesures de gestió que tenguin també un objectiu clar de reaprofitament”, ha explicat el secretari general.

Des del PSOE “seguirem defensant la dessalació d’aigua de la mar com a mètode per assegurar el subministrament hídric a la nostra”. I respecte a la construcció de noves infraestructures, considera necessari “prioritzar inversions que assegurin el subministrament de manera més immediata, ja sigui amb l’ampliació de les actuals dessaladores, com amb la millora de la xarxa de distribució, la presa de mesures d’estalvi i la recuperació dels aqüífers amb la reutilització de l’aigua depurada”, amb una màxima i objectiu final molt clar: “Ni una gota d’aigua depurada s’hauria d’abocar a la mar”.

La jornada de treball també ha abordat el debat sobre la gestió dels residus a la nostra illa, sobretot quant al problema de la finalització de la vida útil de l’abocador insular de Ca na Putxa dins de 5 o 6 anys.

“El Partit Popular de Vicent Marí planteja la construcció d’una incineradora a Eivissa, una decisió que des del PSOE creim que ja està presa des de fa temps, però que no volen anunciar per evitar una reacció ciutadana contrària, fins que trobin la manera de “convèncer” que aquesta és la millor opció”.

“Des del PSOE, ens oposam rotundament a la incineradora, pels costos socials, ambientals i econòmics que suposaria per a l’illa”, ha explicat ‘Agustinet’. “Apostam per reforçar les polítiques encaminades a la reducció, reutilització i reciclatge, a l’objectiu del ‘residu zero’, conscients, en tot cas, que sempre hi haurà una part del que es recull que s’haurà de tractar. És per això que pensam, tal com recull el primer elaborat pel Consell Insular, que Vicent Marí ha descartat perquè no li agraden les seues conclusions, que l’opció més recomanable des dels punts de vista econòmics, socials i mediambientals és la del trasllat de residus fora de la nostra illa, i no l’opció d’una incineradora, com promou el Partit Popular”.

La FSE-PSOE conclou que els primers quatre anys de govern de Vicent Marí al Consell Insular han encarat la nostra illa “a la posició de sortida d’una nova etapa de massificació i d’explotació urbanística i turística”, que en aquesta segona legislatura “volen fer explotar i impulsar de manera definitiva aprofitant que PP i Vox han aconseguit el Govern de les Illes Balears”. Exemples d’això, ha dit, “en tenim sobradament, com és l’anunci de Marga Prohens de la derogació de la Llei del turisme sostenible, i per tant de l’actual moratòria de places turístiques. I el mateix pot passar durant els pròxims anys amb altres normes de protecció del territori i del medi ambient”.

Des de la Federació Socialista d’Eivissa “reiteram el nostre compromís amb el desenvolupament social i econòmic de la nostra illa, la generació de llocs de feina, el benestar, la qualitat de vida i la reducció de les desigualtats, com és sobretot la que provoca l’actual dificultat d’accés a l’habitatge”, però sempre sobre la base de “criteris mediambientals i de defensa dels valors paisatgístics, patrimonials i culturals que han fet de la nostra illa un lloc únic al món”, ha conclòs el secretari general.

Durant la jornada també s’ha tractat la planificació territorial i les al·legacions del PSOE a la Modificació número 2 del Pla Territorial de l’illa d’Eivissa. Com s’ha explicat durant la jornada, la nova planificació permetrà l’autorització d’un total de 1.363 noves cases turístiques, de les quals 424 serien en espais protegits, així com la construcció de 320 noves cases al camp en només 10 anys. Així, segons reconeix la mateixa memòria ambiental que acompanya la proposta de modificació, Eivissa podrà arribar a 3.000 cases turístiques en sòl rústic, ja que les prop de 1.400 noves cases que es podran autoritzar se sumen a les actuals 1.600 que hi ha autoritzades en sòl rústic.

Quant a la construcció de nous habitatges, la Modificació del PTI de Vicent Marí tendrà un impacte en forma de 320 noves cases en 10 anys (100 habitatges nous gràcies a la nova norma i 220 habitatges més que sí que es poden autoritzar amb la norma actual, però que “s’acceleren” gràcies la nova modificació del PTI, segons explica memòria ambiental del document).

Des del PSOE “continuarem manifestant el nostre rebuig a la norma que promou Vicent Marí, exigirem tornar a la situació actual de la modificació 1 aprovada per l’anterior Consell progressista i defensarem l’elaboració d’un nou PTI (una revisió de tota la planificació) amb criteris de defensa dels valors territorials de la nostra illa, de l’arrelament de la gent del camp, del patrimoni natural i etnològic i del foment de les activitats pròpies del sòl rústic”, ha dit el secretari general de la FSE-PSOE.

Comments are closed