La Federació Socialista d’Eivissa celebra l’aprovació de la nova Llei del Turisme i insta el Consell Insular a aplicar-la en favor de la sostenibilitat de l’illa

La Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE) celebra l’aprovació de la nova Llei Turística de les Illes Balears, que ha rebut un ampli consens polític i social -excepte del PP i Vox, que es varen autoexcloure de les negociacions durant la tramitació parlamentària- i destaca que a partir d’ara pertoca al Consell Insular d’Eivissa vetllar pel seu compliment i fer la seua feina de revisar les places turístiques, durant la moratòria d’un màxim de quatre anys que s’ha establert. Així ho ha destacat la portaveu de la FSE i del grup parlamentari Socialista, Pilar Costa, qui valora “molt positivament l’aprovació d’aquesta nova llei de Turisme perquè suposa, per una banda, aturar el creixement il·limitat de noves places turístiques i, de l’altra, un gran avenç en la part social, ja que té en compte per primera vegada als treballadors i a les treballadores”, amb aspectes de la llei que són “fonamentals”, com la introducció dels llits elevables als establiments hotelers.

Pilar Costa ha manifestat que “a partir d’ara el Consell Insular té temps per planificar les places, quina és la ràtio que es vol de cara al futur”. En aquest debat, el posicionament del PSOE és molt clar, com ha destacat la portaveu de la FSE: “És temps de repensar i de diversificar l’economia”, enfront del model de creixement que sempre ha defensat la dreta a Eivissa.

La FSE també vol fer una crida a la “responsabilitat” del Partit Popular, després d’haver-se autoexclòs, juntament amb Vox, del debat de la Llei, i d’anunciar que “la derogaran, si arriben a governar en aquestes illes, que esperem que no passi”, ha dit Pilar Costa, remarcant “l’ampli consens i diàleg que ha existit en l’aprovació d’aquesta llei que afecta la nostra principal indústria, que és el turisme”.

La portaveu socialista també ha volgut destacar les mesures en favor de la sostenibilitat mediambiental i la circularitat de la nova Llei turística, amb mesures d’estalvi energètic i contra la generació de residus i la contaminació, així com de defensa dels sectors primaris de les illes, incloent-hi quotes de producte local en els establiments turístics. A més, “també s’han tengut en compte els petits empresaris de l’hostaleria, excloent els establiments inferiors a 150 habitacions de l’obligació de donar de baixa places hoteleres per a reformes d’ampliació dels seus establiments.

En definitiva, “una llei de present i que aposta per un futur sostenible, tenint en compte que el turisme és la nostra principal font d’ingressos”, ha dit Pilar Costa.

Comments are closed